Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tin định cư Mỹ

Tin nổi bật

News
01/04/2024
Xem thêm
News
20/03/2024
Xem thêm
News
19/03/2024
Xem thêm
News
15/03/2024
Xem thêm
News
25/02/2024
Xem thêm
News
15/02/2024
Xem thêm
News
03/02/2024
Xem thêm
News
31/01/2024
Xem thêm
News
12/01/2024
Xem thêm
News
28/12/2023
Xem thêm
News
26/12/2023
Xem thêm
News
16/12/2023
Xem thêm
News
24/11/2023
Xem thêm
News
19/11/2023
Xem thêm
News
16/11/2023
Xem thêm
News
13/11/2023
Xem thêm
News
20/10/2023
Xem thêm
News
17/10/2023
Xem thêm
News
18/09/2023
Xem thêm
News
09/09/2023
Xem thêm
News
31/08/2023
Xem thêm
News
14/08/2023
Xem thêm
News
03/08/2023
Xem thêm
News
24/07/2023
Xem thêm
News
14/07/2023
Xem thêm
News
04/07/2023
Xem thêm
News
12/06/2023
Xem thêm
News
02/06/2023
Xem thêm
News
17/05/2023
Xem thêm
News
15/05/2023
Xem thêm
News
14/04/2023
Xem thêm
News
06/04/2023
Xem thêm
News
24/03/2023
Xem thêm
News
15/03/2023
Xem thêm
News
23/02/2023
Xem thêm
News
17/02/2023
Xem thêm
News
16/02/2023
Xem thêm
News
02/02/2023
Xem thêm
News
30/01/2023
Xem thêm
News
16/01/2023
Xem thêm
News
06/01/2023
Xem thêm
News
05/01/2023
Xem thêm
News
31/12/2022
Xem thêm
News
20/11/2022
Xem thêm
News
17/11/2022
Xem thêm
News
15/11/2022
Xem thêm
News
13/11/2022
Xem thêm
News
07/11/2022
Xem thêm
News
17/10/2022
Xem thêm
News
15/10/2022
Xem thêm
News
09/10/2022
Xem thêm
News
23/09/2022
Xem thêm
News
15/09/2022
Xem thêm
News
13/09/2022
Xem thêm
News
11/09/2022
Xem thêm
News
26/08/2022
Xem thêm
News
21/08/2022
Xem thêm
News
11/08/2022
Xem thêm
News
10/08/2022
Xem thêm
News
08/08/2022
Xem thêm
News
02/08/2022
Xem thêm
News
31/07/2022
Xem thêm
News
29/07/2022
Xem thêm
News
27/07/2022
Xem thêm
News
25/07/2022
Xem thêm
News
20/07/2022
Xem thêm
News
15/07/2022
Xem thêm
News
11/07/2022
Xem thêm
News
09/07/2022
Xem thêm
News
04/07/2022
Xem thêm
News
27/06/2022
Xem thêm
News
15/06/2022
Xem thêm
News
10/06/2022
Xem thêm
News
08/06/2022
Xem thêm
News
01/06/2022
Xem thêm
News
13/05/2022
Xem thêm
News
10/05/2022
Xem thêm
News
09/05/2022
Xem thêm
News
26/04/2022
Xem thêm
News
21/04/2022
Xem thêm
News
20/04/2022
Xem thêm
News
14/04/2022
Xem thêm
News
12/04/2022
Xem thêm
News
04/04/2022
Xem thêm
News
01/04/2022
Xem thêm
News
29/03/2022
Xem thêm
News
24/03/2022
Xem thêm
News
17/03/2022
Xem thêm
News
14/03/2022
Xem thêm
News
07/03/2022
Xem thêm
News
28/02/2022
Xem thêm
News
17/02/2022
Xem thêm
News
17/01/2022
Xem thêm
News
07/01/2022
Xem thêm
News
01/01/2022
Xem thêm
News
17/12/2021
Xem thêm
News
16/11/2021
Xem thêm
News
15/10/2021
Xem thêm
News
23/09/2021
Xem thêm
News
17/09/2021
Xem thêm
News
14/09/2021
Xem thêm
News
18/08/2021
Xem thêm
News
12/08/2021
Xem thêm
News
16/07/2021
Xem thêm
News
10/07/2021
Xem thêm
News
08/07/2021
Xem thêm
News
24/06/2021
Xem thêm
News
17/06/2021
Xem thêm
News
15/06/2021
Xem thêm
News
01/06/2021
Xem thêm
News
30/05/2021
Xem thêm
News
28/05/2021
Xem thêm
News
24/05/2021
Xem thêm
News
20/05/2021
Xem thêm
News
04/05/2021
Xem thêm
News
29/04/2021
Xem thêm
News
22/04/2021
Xem thêm
News
10/04/2021
Xem thêm
News
06/04/2021
Xem thêm
News
03/04/2021
Xem thêm
News
02/04/2021
Xem thêm
News
29/03/2021
Xem thêm
News
25/03/2021
Xem thêm
News
19/03/2021
Xem thêm
News
15/03/2021
Xem thêm
News
15/03/2021
Xem thêm
News
10/03/2021
Xem thêm
News
01/03/2021
Xem thêm
News
01/03/2021
Xem thêm
News
25/02/2021
Xem thêm
News
24/02/2021
Xem thêm
News
23/02/2021
Xem thêm
News
21/02/2021
Xem thêm
News
17/02/2021
Xem thêm
News
02/02/2021
Xem thêm
News
24/01/2021
Xem thêm
News
18/01/2021
Xem thêm
News
16/01/2021
Xem thêm
News
04/01/2021
Xem thêm
News
03/01/2021
Xem thêm
News
24/12/2020
Xem thêm
News
04/12/2020
Xem thêm
News
29/11/2020
Xem thêm
News
23/11/2020
Xem thêm
News
20/11/2020
Xem thêm
News
02/11/2020
Xem thêm
News
30/10/2020
Xem thêm
News
21/10/2020
Xem thêm
News
07/10/2020
Xem thêm
News
01/10/2020
Xem thêm
News
29/09/2020
Xem thêm
News
27/09/2020
Xem thêm
News
25/09/2020
Xem thêm
News
21/09/2020
Xem thêm
News
10/09/2020
Xem thêm
News
28/08/2020
Xem thêm
News
25/08/2020
Xem thêm
News
20/08/2020
Xem thêm
News
18/08/2020
Xem thêm
News
08/08/2020
Xem thêm
News
02/08/2020
Xem thêm
News
31/07/2020
Xem thêm
News
29/07/2020
Xem thêm
News
23/07/2020
Xem thêm
News
21/07/2020
Xem thêm
News
15/07/2020
Xem thêm
News
01/07/2020
Xem thêm
News
28/06/2020
Xem thêm
News
24/06/2020
Xem thêm
News
23/06/2020
Xem thêm
News
22/06/2020
Xem thêm
News
17/06/2020
Xem thêm
News
15/06/2020
Xem thêm
News
10/06/2020
Xem thêm
News
03/06/2020
Xem thêm
News
21/05/2020
Xem thêm
News
04/05/2020
Xem thêm
News
30/04/2020
Xem thêm
News
27/04/2020
Xem thêm
News
26/04/2020
Xem thêm
News
23/04/2020
Xem thêm
News
21/04/2020
Xem thêm
News
14/04/2020
Xem thêm
News
07/04/2020
Xem thêm
News
01/04/2020
Xem thêm
News
27/03/2020
Xem thêm
News
25/03/2020
Xem thêm
News
22/03/2020
Xem thêm
News
19/03/2020
Xem thêm
News
18/03/2020
Xem thêm
News
17/03/2020
Xem thêm
News
16/03/2020
Xem thêm
News
11/03/2020
Xem thêm
News
09/03/2020
Xem thêm
News
24/02/2020
Xem thêm
News
19/02/2020
Xem thêm
News
17/02/2020
Xem thêm
News
15/02/2020
Xem thêm
News
12/02/2020
Xem thêm
News
11/02/2020
Xem thêm
News
05/02/2020
Xem thêm
News
05/02/2020
Xem thêm
News
03/02/2020
Xem thêm
News
01/02/2020
Xem thêm
News
24/01/2020
Xem thêm
News
20/01/2020
Xem thêm
News
17/01/2020
Xem thêm
News
29/12/2019
Xem thêm
News
19/12/2019
Xem thêm
News
08/12/2019
Xem thêm
News
23/11/2019
Xem thêm
News
21/11/2019
Xem thêm
News
19/11/2019
Xem thêm
News
15/11/2019
Xem thêm
News
01/11/2019
Xem thêm
News
23/10/2019
Xem thêm
News
18/10/2019
Xem thêm
News
18/10/2019
Xem thêm
News
08/10/2019
Xem thêm
News
04/10/2019
Xem thêm
News
01/10/2019
Xem thêm
News
30/09/2019
Xem thêm
News
27/09/2019
Xem thêm
News
25/09/2019
Xem thêm
News
24/09/2019
Xem thêm
News
21/09/2019
Xem thêm
News
19/09/2019
Xem thêm
News
15/09/2019
Xem thêm
News
12/09/2019
Xem thêm
News
10/09/2019
Xem thêm
News
07/09/2019
Xem thêm
News
05/09/2019
Xem thêm
News
16/08/2019
Xem thêm
News
13/08/2019
Xem thêm
News
31/07/2019
Xem thêm
News
29/07/2019
Xem thêm
News
26/07/2019
Xem thêm
News
23/07/2019
Xem thêm
News
22/07/2019
Xem thêm
News
16/07/2019
Xem thêm
News
15/07/2019
Xem thêm
News
15/07/2019
Xem thêm
News
12/07/2019
Xem thêm
News
11/07/2019
Xem thêm
News
10/07/2019
Xem thêm
News
08/07/2019
Xem thêm
News
05/07/2019
Xem thêm
News
03/07/2019
Xem thêm
News
01/07/2019
Xem thêm
News
30/06/2019
Xem thêm
News
21/06/2019
Xem thêm
News
20/06/2019
Xem thêm
News
19/06/2019
Xem thêm
News
18/06/2019
Xem thêm
News
17/06/2019
Xem thêm
News
14/06/2019
Xem thêm
News
13/06/2019
Xem thêm
News
13/06/2019
Xem thêm
News
10/06/2019
Xem thêm
News
06/06/2019
Xem thêm
News
04/06/2019
Xem thêm
News
03/06/2019
Xem thêm
News
24/05/2019
Xem thêm
News
23/05/2019
Xem thêm
News
22/05/2019
Xem thêm
News
21/05/2019
Xem thêm
News
21/05/2019
Xem thêm
News
15/05/2019
Xem thêm
News
14/05/2019
Xem thêm
News
08/05/2019
Xem thêm
News
02/05/2019
Xem thêm
News
29/04/2019
Xem thêm
News
25/04/2019
Xem thêm
News
16/04/2019
Xem thêm
News
10/04/2019
Xem thêm
News
09/04/2019
Xem thêm
News
03/04/2019
Xem thêm
News
01/04/2019
Xem thêm
News
22/03/2019
Xem thêm
News
19/03/2019
Xem thêm
News
15/03/2019
Xem thêm
News
13/03/2019
Xem thêm
News
11/03/2019
Xem thêm
News
06/03/2019
Xem thêm
News
05/03/2019
Xem thêm
News
26/02/2019
Xem thêm
News
18/02/2019
Xem thêm
News
13/02/2019
Xem thêm
News
29/01/2019
Xem thêm
News
24/01/2019
Xem thêm
News
23/01/2019
Xem thêm
News
14/01/2019
Xem thêm
News
11/01/2019
Xem thêm
News
03/01/2019
Xem thêm
News
27/12/2018
Xem thêm
News
26/12/2018
Xem thêm
News
20/12/2018
Xem thêm
News
20/12/2018
Xem thêm
News
19/12/2018
Xem thêm
News
14/12/2018
Xem thêm
News
11/12/2018
Xem thêm
News
11/12/2018
Xem thêm
News
05/12/2018
Xem thêm
News
04/12/2018
Xem thêm
News
28/11/2018
Xem thêm
News
22/11/2018
Xem thêm
News
21/11/2018
Xem thêm
News
16/11/2018
Xem thêm
News
14/11/2018
Xem thêm
News
14/11/2018
Xem thêm
News
13/11/2018
Xem thêm
News
01/11/2018
Xem thêm
News
30/10/2018
Xem thêm
News
25/10/2018
Xem thêm
News
23/10/2018
Xem thêm
News
17/10/2018
Xem thêm
News
15/10/2018
Xem thêm
News
15/10/2018
Xem thêm
News
01/10/2018
Xem thêm
News
25/09/2018
Xem thêm
News
21/09/2018
Xem thêm
News
17/09/2018
Xem thêm
News
14/09/2018
Xem thêm
News
12/09/2018
Xem thêm
News
11/09/2018
Xem thêm
News
06/09/2018
Xem thêm
News
05/09/2018
Xem thêm
News
04/09/2018
Xem thêm
News
17/08/2018
Xem thêm
News
14/08/2018
Xem thêm
News
20/07/2018
Xem thêm
News
16/07/2018
Xem thêm
News
12/07/2018
Xem thêm
News
12/07/2018
Xem thêm
News
09/07/2018
Xem thêm
News
03/07/2018
Xem thêm
News
02/07/2018
Xem thêm
News
26/06/2018
Xem thêm
News
21/06/2018
Xem thêm
News
12/06/2018
Xem thêm
News
28/05/2018
Xem thêm
News
25/05/2018
Xem thêm
News
05/04/2018
Xem thêm
News
26/03/2018
Xem thêm
News
21/03/2018
Xem thêm
News
14/03/2018
Xem thêm
News
07/03/2018
Xem thêm
News
12/02/2018
Xem thêm
News
07/02/2018
Xem thêm
News
04/12/2017
Xem thêm
News
17/06/2017
Xem thêm
News
17/06/2017
Xem thêm
News
17/06/2017
Xem thêm
News
02/04/2017
Xem thêm
News
30/09/2016
Xem thêm
News
21/07/2015
Xem thêm
News
13/07/2015
Xem thêm
News
02/07/2015
Xem thêm
News
25/06/2015
Xem thêm
News
21/11/2014
Xem thêm

Danh sách tin

  • Tất Cả

  • Sự kiện

  • Tin tức

09/04/2024
Dự Án Cota Vera – Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Tháng 04/2024

Dự án EB-5 Cota Vera thuộc khu quy hoạch tổng thể Otay Ranch, toạ lạc tại San Diego, bang California nước Mỹ. Khu Otay Ranch nơi dự án trực thuộc đã được bình chọn nằm trong Top 10 Khu quy hoạch đô thị tổng thể bán chạy nhất trên toàn nước Mỹ trong năm 2018.  […]

03/04/2024
USCIS Phát Hành Phiên Bản Mới Hồ Sơ Thi Quốc Tịch N-400

Đầu tháng 4 năm 2024, USCIS đã phát hành phiên bản mới của đơn thi quốc tịch Mẫu N-400. Nếu nộp đơn trực tuyến, đương đơn cần gửi đơn đăng ký trực tuyến và tờ khai cho phiên bản hiện tại của Mẫu N-400 vào/trước ngày 31 tháng 3 năm 2024. Vào ngày 1 tháng […]

01/04/2024
Cập Nhật Báo Cáo Giữa Năm 2024 Dự Án EB-5 Khách Sạn 9Orchard

Dự án EB-5 khách sạn sang trọng 9Orchard đã chính thức khai trương kể từ tháng 06/2022. Kornova xin gửi đến quý anh chị nhà đầu tư bản báo cáo cập nhật giữa năm 2024 của dự án 9Orchard theo thông tin từ EB5 United. Khoản Vay EB-5: Khoản vay EB-5 có ưu tiên hoàn […]

28/03/2024
Cập Nhật Tình Hình Tài Chính Dự Án Four Seasons Tháng 03/2024

Kornova xin hân hạnh gửi đến Quý Khách cập nhật tình hình tài chính đến tháng 03/2024 của dự án EB-5 FOUR SEASONS SURF CLUB RESIDENCES – dự án khu căn hộ siêu sang trọng, đẳng cấp tọa lạc tại trung tâm Miami, bang Florida. Tiến độ huy động vốn đầu tư EB-5 tại dự […]

24/03/2024
Mỹ Giữ Vững Ngôi Vị Cường Quốc Giàu Có Nhất Thế Giới

Câu chuyện về giấc mơ Mỹ là câu chuyện của những khát vọng, cơ hội tìm kiếm tự do cho người di cư trên khắp Thế giới. Nước Mỹ như ngọn hải đăng cho những người đầy tham vọng vì một sự thật là nơi đây chính là quốc gia tạo ra và tích lũy […]

20/03/2024
Tin Vui! Dự Án Escaya Hoàn Vốn Sớm Trước Kỳ Hạn Cho Nhà Đầu Tư

Tin vui cho các khách hàng EB-5 lựa chọn dự án Escaya từ tập đoàn HomeFed. Trong chuyến làm việc tại Việt Nam vừa qua, Chủ tịch Chris Foulger đã thông báo về kế hoạch hoàn vốn vay EB-5 sớm trước thời hạn ban đầu khoảng 3 tháng đối với các khách hàng đầu tư […]

09/04/2024
Dự Án Cota Vera – Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Tháng 04/2024

Dự án EB-5 Cota Vera thuộc khu quy hoạch tổng thể Otay Ranch, toạ lạc tại San Diego, bang California nước Mỹ. Khu Otay Ranch nơi dự án trực thuộc đã được bình chọn nằm trong Top 10 Khu quy hoạch đô thị tổng thể bán chạy nhất trên toàn nước Mỹ trong năm 2018.  […]

03/04/2024
USCIS Phát Hành Phiên Bản Mới Hồ Sơ Thi Quốc Tịch N-400

Đầu tháng 4 năm 2024, USCIS đã phát hành phiên bản mới của đơn thi quốc tịch Mẫu N-400. Nếu nộp đơn trực tuyến, đương đơn cần gửi đơn đăng ký trực tuyến và tờ khai cho phiên bản hiện tại của Mẫu N-400 vào/trước ngày 31 tháng 3 năm 2024. Vào ngày 1 tháng […]

01/04/2024
Cập Nhật Báo Cáo Giữa Năm 2024 Dự Án EB-5 Khách Sạn 9Orchard

Dự án EB-5 khách sạn sang trọng 9Orchard đã chính thức khai trương kể từ tháng 06/2022. Kornova xin gửi đến quý anh chị nhà đầu tư bản báo cáo cập nhật giữa năm 2024 của dự án 9Orchard theo thông tin từ EB5 United. Khoản Vay EB-5: Khoản vay EB-5 có ưu tiên hoàn […]

28/03/2024
Cập Nhật Tình Hình Tài Chính Dự Án Four Seasons Tháng 03/2024

Kornova xin hân hạnh gửi đến Quý Khách cập nhật tình hình tài chính đến tháng 03/2024 của dự án EB-5 FOUR SEASONS SURF CLUB RESIDENCES – dự án khu căn hộ siêu sang trọng, đẳng cấp tọa lạc tại trung tâm Miami, bang Florida. Tiến độ huy động vốn đầu tư EB-5 tại dự […]

24/03/2024
Mỹ Giữ Vững Ngôi Vị Cường Quốc Giàu Có Nhất Thế Giới

Câu chuyện về giấc mơ Mỹ là câu chuyện của những khát vọng, cơ hội tìm kiếm tự do cho người di cư trên khắp Thế giới. Nước Mỹ như ngọn hải đăng cho những người đầy tham vọng vì một sự thật là nơi đây chính là quốc gia tạo ra và tích lũy […]

20/03/2024
Tin Vui! Dự Án Escaya Hoàn Vốn Sớm Trước Kỳ Hạn Cho Nhà Đầu Tư

Tin vui cho các khách hàng EB-5 lựa chọn dự án Escaya từ tập đoàn HomeFed. Trong chuyến làm việc tại Việt Nam vừa qua, Chủ tịch Chris Foulger đã thông báo về kế hoạch hoàn vốn vay EB-5 sớm trước thời hạn ban đầu khoảng 3 tháng đối với các khách hàng đầu tư […]

01/04/2024
Cập Nhật Báo Cáo Giữa Năm 2024 Dự Án EB-5 Khách Sạn 9Orchard

Dự án EB-5 khách sạn sang trọng 9Orchard đã chính thức khai trương kể từ tháng 06/2022. Kornova xin gửi đến quý anh chị nhà đầu tư bản báo cáo cập nhật giữa năm 2024 của dự án 9Orchard theo thông tin từ EB5 United. Khoản Vay EB-5: Khoản vay EB-5 có ưu tiên hoàn […]

20/03/2024
Tin Vui! Dự Án Escaya Hoàn Vốn Sớm Trước Kỳ Hạn Cho Nhà Đầu Tư

Tin vui cho các khách hàng EB-5 lựa chọn dự án Escaya từ tập đoàn HomeFed. Trong chuyến làm việc tại Việt Nam vừa qua, Chủ tịch Chris Foulger đã thông báo về kế hoạch hoàn vốn vay EB-5 sớm trước thời hạn ban đầu khoảng 3 tháng đối với các khách hàng đầu tư […]

19/03/2024
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 04/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 4/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

15/03/2024
Kornova Tổ Chức Thành Công Chuỗi Hai Sự Kiện Chuyên Sâu EB-5

Vào ngày 12 và 15 tháng 3, tại văn phòng Kornova đã diễn ra chuỗi Hội thảo chuyên sâu EB-5 với sự tham gia của các Luật sư đầu ngành và đội ngũ chuyên gia di trú nhiều năm kinh nghiệm. Hội thảo ngày 12 tháng 3: Chọn Lựa Dự Án EB-5 & Những Sai […]

25/02/2024
Hành Trình Định Cư – Ấn Bản Đầu Tiên

Hành Trình Định Cư – ấn bản đầu tiên năm 2023 do đội ngũ Kornova thực hiện như một lời cảm ơn đến quý Khách hàng đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi trong suốt 18 năm qua và trong những năm sắp tới. Cuốn sách là tập hợp 15 câu chuyện tiêu biểu của […]

21/02/2024
Kornova Là Nhà Đồng Tổ Chức Sự Kiện Thường Niên Lớn Nhất Ngành Di Trú

Tháng 3/2024, Kornova cùng Tạp chí uy tín EB5 Investors đồng tổ chức sự kiện lớn nhất của ngành di trú – Triển lãm đầu tư EB-5 & Di trú toàn cầu 2024. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 13 – 14 tháng 03 tại Khách sạn Intercontinential, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. […]