Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tin định cư Mỹ

Tin nổi bật

News
23/02/2023
Xem thêm
News
17/02/2023
Xem thêm
News
16/02/2023
Xem thêm
News
02/02/2023
Xem thêm
News
30/01/2023
Xem thêm
News
16/01/2023
Xem thêm
News
06/01/2023
Xem thêm
News
05/01/2023
Xem thêm
News
31/12/2022
Xem thêm
News
20/11/2022
Xem thêm
News
17/11/2022
Xem thêm
News
15/11/2022
Xem thêm
News
13/11/2022
Xem thêm
News
07/11/2022
Xem thêm
News
17/10/2022
Xem thêm
News
15/10/2022
Xem thêm
News
09/10/2022
Xem thêm
News
23/09/2022
Xem thêm
News
15/09/2022
Xem thêm
News
13/09/2022
Xem thêm
News
11/09/2022
Xem thêm
News
26/08/2022
Xem thêm
News
21/08/2022
Xem thêm
News
11/08/2022
Xem thêm
News
10/08/2022
Xem thêm
News
08/08/2022
Xem thêm
News
02/08/2022
Xem thêm
News
31/07/2022
Xem thêm
News
29/07/2022
Xem thêm
News
27/07/2022
Xem thêm
News
25/07/2022
Xem thêm
News
20/07/2022
Xem thêm
News
15/07/2022
Xem thêm
News
11/07/2022
Xem thêm
News
09/07/2022
Xem thêm
News
04/07/2022
Xem thêm
News
27/06/2022
Xem thêm
News
15/06/2022
Xem thêm
News
10/06/2022
Xem thêm
News
08/06/2022
Xem thêm
News
01/06/2022
Xem thêm
News
13/05/2022
Xem thêm
News
10/05/2022
Xem thêm
News
09/05/2022
Xem thêm
News
26/04/2022
Xem thêm
News
21/04/2022
Xem thêm
News
20/04/2022
Xem thêm
News
14/04/2022
Xem thêm
News
12/04/2022
Xem thêm
News
04/04/2022
Xem thêm
News
01/04/2022
Xem thêm
News
29/03/2022
Xem thêm
News
24/03/2022
Xem thêm
News
17/03/2022
Xem thêm
News
14/03/2022
Xem thêm
News
07/03/2022
Xem thêm
News
28/02/2022
Xem thêm
News
17/02/2022
Xem thêm
News
17/01/2022
Xem thêm
News
07/01/2022
Xem thêm
News
01/01/2022
Xem thêm
News
17/12/2021
Xem thêm
News
16/11/2021
Xem thêm
News
15/10/2021
Xem thêm
News
23/09/2021
Xem thêm
News
17/09/2021
Xem thêm
News
14/09/2021
Xem thêm
News
18/08/2021
Xem thêm
News
12/08/2021
Xem thêm
News
16/07/2021
Xem thêm
News
10/07/2021
Xem thêm
News
08/07/2021
Xem thêm
News
24/06/2021
Xem thêm
News
17/06/2021
Xem thêm
News
15/06/2021
Xem thêm
News
01/06/2021
Xem thêm
News
30/05/2021
Xem thêm
News
28/05/2021
Xem thêm
News
24/05/2021
Xem thêm
News
20/05/2021
Xem thêm
News
04/05/2021
Xem thêm
News
29/04/2021
Xem thêm
News
22/04/2021
Xem thêm
News
10/04/2021
Xem thêm
News
06/04/2021
Xem thêm
News
03/04/2021
Xem thêm
News
02/04/2021
Xem thêm
News
29/03/2021
Xem thêm
News
25/03/2021
Xem thêm
News
19/03/2021
Xem thêm
News
15/03/2021
Xem thêm
News
15/03/2021
Xem thêm
News
10/03/2021
Xem thêm
News
01/03/2021
Xem thêm
News
01/03/2021
Xem thêm
News
25/02/2021
Xem thêm
News
24/02/2021
Xem thêm
News
23/02/2021
Xem thêm
News
21/02/2021
Xem thêm
News
17/02/2021
Xem thêm
News
02/02/2021
Xem thêm
News
24/01/2021
Xem thêm
News
18/01/2021
Xem thêm
News
16/01/2021
Xem thêm
News
04/01/2021
Xem thêm
News
03/01/2021
Xem thêm
News
24/12/2020
Xem thêm
News
04/12/2020
Xem thêm
News
29/11/2020
Xem thêm
News
23/11/2020
Xem thêm
News
20/11/2020
Xem thêm
News
02/11/2020
Xem thêm
News
30/10/2020
Xem thêm
News
21/10/2020
Xem thêm
News
07/10/2020
Xem thêm
News
01/10/2020
Xem thêm
News
29/09/2020
Xem thêm
News
27/09/2020
Xem thêm
News
25/09/2020
Xem thêm
News
21/09/2020
Xem thêm
News
10/09/2020
Xem thêm
News
28/08/2020
Xem thêm
News
25/08/2020
Xem thêm
News
20/08/2020
Xem thêm
News
18/08/2020
Xem thêm
News
08/08/2020
Xem thêm
News
02/08/2020
Xem thêm
News
31/07/2020
Xem thêm
News
29/07/2020
Xem thêm
News
23/07/2020
Xem thêm
News
21/07/2020
Xem thêm
News
15/07/2020
Xem thêm
News
01/07/2020
Xem thêm
News
28/06/2020
Xem thêm
News
24/06/2020
Xem thêm
News
23/06/2020
Xem thêm
News
22/06/2020
Xem thêm
News
17/06/2020
Xem thêm
News
15/06/2020
Xem thêm
News
10/06/2020
Xem thêm
News
03/06/2020
Xem thêm
News
21/05/2020
Xem thêm
News
04/05/2020
Xem thêm
News
30/04/2020
Xem thêm
News
27/04/2020
Xem thêm
News
26/04/2020
Xem thêm
News
23/04/2020
Xem thêm
News
21/04/2020
Xem thêm
News
14/04/2020
Xem thêm
News
07/04/2020
Xem thêm
News
01/04/2020
Xem thêm
News
27/03/2020
Xem thêm
News
25/03/2020
Xem thêm
News
22/03/2020
Xem thêm
News
19/03/2020
Xem thêm
News
18/03/2020
Xem thêm
News
17/03/2020
Xem thêm
News
16/03/2020
Xem thêm
News
11/03/2020
Xem thêm
News
09/03/2020
Xem thêm
News
24/02/2020
Xem thêm
News
19/02/2020
Xem thêm
News
17/02/2020
Xem thêm
News
15/02/2020
Xem thêm
News
12/02/2020
Xem thêm
News
11/02/2020
Xem thêm
News
05/02/2020
Xem thêm
News
05/02/2020
Xem thêm
News
03/02/2020
Xem thêm
News
01/02/2020
Xem thêm
News
24/01/2020
Xem thêm
News
20/01/2020
Xem thêm
News
17/01/2020
Xem thêm
News
29/12/2019
Xem thêm
News
19/12/2019
Xem thêm
News
08/12/2019
Xem thêm
News
23/11/2019
Xem thêm
News
21/11/2019
Xem thêm
News
19/11/2019
Xem thêm
News
15/11/2019
Xem thêm
News
01/11/2019
Xem thêm
News
23/10/2019
Xem thêm
News
18/10/2019
Xem thêm
News
18/10/2019
Xem thêm
News
08/10/2019
Xem thêm
News
04/10/2019
Xem thêm
News
01/10/2019
Xem thêm
News
30/09/2019
Xem thêm
News
27/09/2019
Xem thêm
News
25/09/2019
Xem thêm
News
24/09/2019
Xem thêm
News
21/09/2019
Xem thêm
News
19/09/2019
Xem thêm
News
15/09/2019
Xem thêm
News
12/09/2019
Xem thêm
News
10/09/2019
Xem thêm
News
07/09/2019
Xem thêm
News
05/09/2019
Xem thêm
News
16/08/2019
Xem thêm
News
13/08/2019
Xem thêm
News
31/07/2019
Xem thêm
News
29/07/2019
Xem thêm
News
26/07/2019
Xem thêm
News
23/07/2019
Xem thêm
News
22/07/2019
Xem thêm
News
16/07/2019
Xem thêm
News
15/07/2019
Xem thêm
News
15/07/2019
Xem thêm
News
12/07/2019
Xem thêm
News
11/07/2019
Xem thêm
News
10/07/2019
Xem thêm
News
08/07/2019
Xem thêm
News
05/07/2019
Xem thêm
News
03/07/2019
Xem thêm
News
01/07/2019
Xem thêm
News
30/06/2019
Xem thêm
News
21/06/2019
Xem thêm
News
20/06/2019
Xem thêm
News
19/06/2019
Xem thêm
News
18/06/2019
Xem thêm
News
17/06/2019
Xem thêm
News
14/06/2019
Xem thêm
News
13/06/2019
Xem thêm
News
13/06/2019
Xem thêm
News
10/06/2019
Xem thêm
News
06/06/2019
Xem thêm
News
04/06/2019
Xem thêm
News
03/06/2019
Xem thêm
News
24/05/2019
Xem thêm
News
23/05/2019
Xem thêm
News
22/05/2019
Xem thêm
News
21/05/2019
Xem thêm
News
21/05/2019
Xem thêm
News
15/05/2019
Xem thêm
News
14/05/2019
Xem thêm
News
08/05/2019
Xem thêm
News
02/05/2019
Xem thêm
News
29/04/2019
Xem thêm
News
25/04/2019
Xem thêm
News
16/04/2019
Xem thêm
News
10/04/2019
Xem thêm
News
09/04/2019
Xem thêm
News
03/04/2019
Xem thêm
News
01/04/2019
Xem thêm
News
22/03/2019
Xem thêm
News
19/03/2019
Xem thêm
News
15/03/2019
Xem thêm
News
13/03/2019
Xem thêm
News
11/03/2019
Xem thêm
News
06/03/2019
Xem thêm
News
05/03/2019
Xem thêm
News
26/02/2019
Xem thêm
News
18/02/2019
Xem thêm
News
13/02/2019
Xem thêm
News
29/01/2019
Xem thêm
News
24/01/2019
Xem thêm
News
23/01/2019
Xem thêm
News
14/01/2019
Xem thêm
News
11/01/2019
Xem thêm
News
03/01/2019
Xem thêm
News
27/12/2018
Xem thêm
News
26/12/2018
Xem thêm
News
20/12/2018
Xem thêm
News
20/12/2018
Xem thêm
News
19/12/2018
Xem thêm
News
14/12/2018
Xem thêm
News
11/12/2018
Xem thêm
News
11/12/2018
Xem thêm
News
05/12/2018
Xem thêm
News
04/12/2018
Xem thêm
News
28/11/2018
Xem thêm
News
22/11/2018
Xem thêm
News
21/11/2018
Xem thêm
News
16/11/2018
Xem thêm
News
14/11/2018
Xem thêm
News
14/11/2018
Xem thêm
News
13/11/2018
Xem thêm
News
01/11/2018
Xem thêm
News
30/10/2018
Xem thêm
News
25/10/2018
Xem thêm
News
23/10/2018
Xem thêm
News
17/10/2018
Xem thêm
News
15/10/2018
Xem thêm
News
15/10/2018
Xem thêm
News
01/10/2018
Xem thêm
News
25/09/2018
Xem thêm
News
21/09/2018
Xem thêm
News
17/09/2018
Xem thêm
News
14/09/2018
Xem thêm
News
12/09/2018
Xem thêm
News
11/09/2018
Xem thêm
News
06/09/2018
Xem thêm
News
05/09/2018
Xem thêm
News
04/09/2018
Xem thêm
News
17/08/2018
Xem thêm
News
14/08/2018
Xem thêm
News
20/07/2018
Xem thêm
News
16/07/2018
Xem thêm
News
12/07/2018
Xem thêm
News
12/07/2018
Xem thêm
News
09/07/2018
Xem thêm
News
03/07/2018
Xem thêm
News
02/07/2018
Xem thêm
News
26/06/2018
Xem thêm
News
21/06/2018
Xem thêm
News
12/06/2018
Xem thêm
News
28/05/2018
Xem thêm
News
25/05/2018
Xem thêm
News
05/04/2018
Xem thêm
News
26/03/2018
Xem thêm
News
21/03/2018
Xem thêm
News
14/03/2018
Xem thêm
News
07/03/2018
Xem thêm
News
12/02/2018
Xem thêm
News
07/02/2018
Xem thêm
News
04/12/2017
Xem thêm
News
17/06/2017
Xem thêm
News
17/06/2017
Xem thêm
News
17/06/2017
Xem thêm
News
02/04/2017
Xem thêm
News
30/09/2016
Xem thêm
News
21/07/2015
Xem thêm
News
13/07/2015
Xem thêm
News
02/07/2015
Xem thêm
News
25/06/2015
Xem thêm
News
21/11/2014
Xem thêm

Danh sách tin

  • Tất Cả

  • Sự kiện

  • Tin tức

12/03/2023
Thống Kê Đơn Xin Xóa Bỏ Điều Kiện I-829 Năm Tài Chính 2022

Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã công bố số liệu thống kê về tất cả các loại đơn đăng ký và bảo lãnh trong năm 2022. Từ thống kê này, các chuyên gia di trú đã đưa ra báo cáo dữ liệu toàn diện về số liệu đơn I-829 cho năm tài chính 2022 , phân […]

10/03/2023
Báo Cáo Số Lượng Thị Thực EB-5 Phát Hành Tháng 1.2023

Kornova gửi đến quý Anh/Chị tổng hợp số lượng thị thực EB-5 phát hành trong tháng 1.2023. Trong tháng 1.2023 , đã có 44 visa diện EB5 phát hành cho nhà đầu tư và gia đình từ Việt Nam, tất cả 44 visa phát hành từ tại lãnh sự quán Mỹ tại TP. HCM và […]

09/03/2023
EB5 EXPO 2023 – Sự Kiện Di Trú Quy Mô Nhất Việt Nam Đã Quay Trở Lại

Với số lượng nhà đầu tư EB-5 đứng thứ hai Thế giới, và thuộc top các quốc gia có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất, Việt Nam hiện là một trong những thị trường lớn của ngành đầu tư định cư EB-5. Vì thế, để gia tăng cơ hội kết nối, gặp […]

07/03/2023
Tại Sao Đa Số Nhà Đầu Tư Lựa Chọn Đầu Tư EB-5 Thông Qua Trung Tâm Vùng?

EB-5 là chương trình đầu tư định cư tạo việc làm số 5 được Chính phủ Mỹ giới thiệu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc làm thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Trung tâm Vùng từ các nhà đầu tư nước ngoài. Thống kê […]

03/03/2023
Legacy Hotel & Residences – Tương Lai Cho Ngành Du Lịch Chăm Sóc Sức Khỏe

TÒA THÁP LEGACY HOTEL & RESIDENCES  là dự án EB-5 được giới thiệu bởi Tập đoàn phát triển bất động sản Royal Palm Companies cùng với Tập đoàn di trú KORNOVA. Trong vô số các dự án EB-5 về phát triển địa ốc, thì Legacy Hotel & Residences trở nên đặc biệt với tầm nhìn hướng […]

27/02/2023
Triển Vọng Của Chương Trình Đầu Tư Định Cư Mỹ EB-5 Tại Việt Nam

Việt Nam là một thị trường tiềm năng hàng đầu với ngành công nghiệp đầu tư di trú trong hiện nay và tương lai”, theo nhận định từ năm 2020 của chuyên trang tin tức di trú IMI Daily. Minh chứng cụ thể nhất đó là Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có […]

12/03/2023
Thống Kê Đơn Xin Xóa Bỏ Điều Kiện I-829 Năm Tài Chính 2022

Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã công bố số liệu thống kê về tất cả các loại đơn đăng ký và bảo lãnh trong năm 2022. Từ thống kê này, các chuyên gia di trú đã đưa ra báo cáo dữ liệu toàn diện về số liệu đơn I-829 cho năm tài chính 2022 , phân […]

10/03/2023
Báo Cáo Số Lượng Thị Thực EB-5 Phát Hành Tháng 1.2023

Kornova gửi đến quý Anh/Chị tổng hợp số lượng thị thực EB-5 phát hành trong tháng 1.2023. Trong tháng 1.2023 , đã có 44 visa diện EB5 phát hành cho nhà đầu tư và gia đình từ Việt Nam, tất cả 44 visa phát hành từ tại lãnh sự quán Mỹ tại TP. HCM và […]

09/03/2023
EB5 EXPO 2023 – Sự Kiện Di Trú Quy Mô Nhất Việt Nam Đã Quay Trở Lại

Với số lượng nhà đầu tư EB-5 đứng thứ hai Thế giới, và thuộc top các quốc gia có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất, Việt Nam hiện là một trong những thị trường lớn của ngành đầu tư định cư EB-5. Vì thế, để gia tăng cơ hội kết nối, gặp […]

07/03/2023
Tại Sao Đa Số Nhà Đầu Tư Lựa Chọn Đầu Tư EB-5 Thông Qua Trung Tâm Vùng?

EB-5 là chương trình đầu tư định cư tạo việc làm số 5 được Chính phủ Mỹ giới thiệu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và việc làm thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Trung tâm Vùng từ các nhà đầu tư nước ngoài. Thống kê […]

03/03/2023
Legacy Hotel & Residences – Tương Lai Cho Ngành Du Lịch Chăm Sóc Sức Khỏe

TÒA THÁP LEGACY HOTEL & RESIDENCES  là dự án EB-5 được giới thiệu bởi Tập đoàn phát triển bất động sản Royal Palm Companies cùng với Tập đoàn di trú KORNOVA. Trong vô số các dự án EB-5 về phát triển địa ốc, thì Legacy Hotel & Residences trở nên đặc biệt với tầm nhìn hướng […]

27/02/2023
Triển Vọng Của Chương Trình Đầu Tư Định Cư Mỹ EB-5 Tại Việt Nam

Việt Nam là một thị trường tiềm năng hàng đầu với ngành công nghiệp đầu tư di trú trong hiện nay và tương lai”, theo nhận định từ năm 2020 của chuyên trang tin tức di trú IMI Daily. Minh chứng cụ thể nhất đó là Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có […]

09/03/2023
EB5 EXPO 2023 – Sự Kiện Di Trú Quy Mô Nhất Việt Nam Đã Quay Trở Lại

Với số lượng nhà đầu tư EB-5 đứng thứ hai Thế giới, và thuộc top các quốc gia có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu nhanh nhất, Việt Nam hiện là một trong những thị trường lớn của ngành đầu tư định cư EB-5. Vì thế, để gia tăng cơ hội kết nối, gặp […]

23/02/2023
Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng Dự Án One & Only Quý 3 & 4 Năm 2022

Dự Án One & Only – một dự án EB-5 nông thôn tọa lạc tại thành phố Big Sky, bang Montana, được phát triển bởi Tập đoàn CrossHarbor, và Tập đoàn EB5 United là đơn vị quản lý vốn EB-5. Dự án đáp ứng các yêu cầu của Cục Di trú Mỹ (USCIS) về quy […]

17/02/2023
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 03/2023

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 03/2023. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

16/02/2023
Kornova Tổ Chức Thành Công Hội Thảo “Thẻ Xanh Xứng Tầm – An Tâm Làm Việc – Sự Nghiệp Bay Cao”

Hội thảo “THẺ XANH XỨNG TẦM – AN TÂM LÀM VIỆC – SỰ NGHIỆP BAY CAO” do Kornova tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của những khách hàng quan tâm đến chương trình định cư Mỹ EB-5 và EB-2 (NIW). Trong không khí ấm áp, thân tình sự […]

02/02/2023
Gặp Gỡ Luật Sư Đầu Ngành – Tìm Hiểu Cơ Hội Định Cư Mỹ Cho Thạc Sĩ Tài Năng & Du Học Sinh

Hội thảo “THẺ XANH XỨNG TẦM – AN TÂM LÀM VIỆC – SỰ NGHIỆP BAY CAO” sẽ đem đến các giải pháp định cư Mỹ nhanh nhất cho các thạc sĩ tài năng/du học sinh hoặc những người có visa H-1B đang tìm kiếm cơ hội ở lại Mỹ trong làn sóng sa thải như […]

16/01/2023
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 02/2023

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 02/2023. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]