Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tin định cư Mỹ

Tin nổi bật

News
20/11/2022
Xem thêm
News
17/11/2022
Xem thêm
News
16/11/2022
Xem thêm
News
13/11/2022
Xem thêm
News
07/11/2022
Xem thêm
News
17/10/2022
Xem thêm
News
15/10/2022
Xem thêm
News
09/10/2022
Xem thêm
News
23/09/2022
Xem thêm
News
15/09/2022
Xem thêm
News
13/09/2022
Xem thêm
News
11/09/2022
Xem thêm
News
26/08/2022
Xem thêm
News
21/08/2022
Xem thêm
News
11/08/2022
Xem thêm
News
10/08/2022
Xem thêm
News
08/08/2022
Xem thêm
News
02/08/2022
Xem thêm
News
31/07/2022
Xem thêm
News
29/07/2022
Xem thêm
News
27/07/2022
Xem thêm
News
25/07/2022
Xem thêm
News
20/07/2022
Xem thêm
News
15/07/2022
Xem thêm
News
11/07/2022
Xem thêm
News
09/07/2022
Xem thêm
News
04/07/2022
Xem thêm
News
27/06/2022
Xem thêm
News
15/06/2022
Xem thêm
News
10/06/2022
Xem thêm
News
08/06/2022
Xem thêm
News
01/06/2022
Xem thêm
News
13/05/2022
Xem thêm
News
10/05/2022
Xem thêm
News
09/05/2022
Xem thêm
News
26/04/2022
Xem thêm
News
21/04/2022
Xem thêm
News
20/04/2022
Xem thêm
News
14/04/2022
Xem thêm
News
12/04/2022
Xem thêm
News
04/04/2022
Xem thêm
News
01/04/2022
Xem thêm
News
29/03/2022
Xem thêm
News
24/03/2022
Xem thêm
News
17/03/2022
Xem thêm
News
14/03/2022
Xem thêm
News
07/03/2022
Xem thêm
News
28/02/2022
Xem thêm
News
17/02/2022
Xem thêm
News
17/01/2022
Xem thêm
News
07/01/2022
Xem thêm
News
01/01/2022
Xem thêm
News
17/12/2021
Xem thêm
News
16/11/2021
Xem thêm
News
15/10/2021
Xem thêm
News
23/09/2021
Xem thêm
News
17/09/2021
Xem thêm
News
14/09/2021
Xem thêm
News
18/08/2021
Xem thêm
News
12/08/2021
Xem thêm
News
16/07/2021
Xem thêm
News
10/07/2021
Xem thêm
News
08/07/2021
Xem thêm
News
24/06/2021
Xem thêm
News
17/06/2021
Xem thêm
News
15/06/2021
Xem thêm
News
01/06/2021
Xem thêm
News
30/05/2021
Xem thêm
News
28/05/2021
Xem thêm
News
24/05/2021
Xem thêm
News
20/05/2021
Xem thêm
News
04/05/2021
Xem thêm
News
29/04/2021
Xem thêm
News
22/04/2021
Xem thêm
News
10/04/2021
Xem thêm
News
06/04/2021
Xem thêm
News
03/04/2021
Xem thêm
News
02/04/2021
Xem thêm
News
29/03/2021
Xem thêm
News
25/03/2021
Xem thêm
News
19/03/2021
Xem thêm
News
15/03/2021
Xem thêm
News
15/03/2021
Xem thêm
News
10/03/2021
Xem thêm
News
01/03/2021
Xem thêm
News
01/03/2021
Xem thêm
News
25/02/2021
Xem thêm
News
24/02/2021
Xem thêm
News
23/02/2021
Xem thêm
News
21/02/2021
Xem thêm
News
17/02/2021
Xem thêm
News
02/02/2021
Xem thêm
News
24/01/2021
Xem thêm
News
18/01/2021
Xem thêm
News
16/01/2021
Xem thêm
News
04/01/2021
Xem thêm
News
03/01/2021
Xem thêm
News
24/12/2020
Xem thêm
News
04/12/2020
Xem thêm
News
29/11/2020
Xem thêm
News
23/11/2020
Xem thêm
News
20/11/2020
Xem thêm
News
02/11/2020
Xem thêm
News
30/10/2020
Xem thêm
News
21/10/2020
Xem thêm
News
07/10/2020
Xem thêm
News
01/10/2020
Xem thêm
News
29/09/2020
Xem thêm
News
27/09/2020
Xem thêm
News
25/09/2020
Xem thêm
News
21/09/2020
Xem thêm
News
10/09/2020
Xem thêm
News
28/08/2020
Xem thêm
News
25/08/2020
Xem thêm
News
20/08/2020
Xem thêm
News
18/08/2020
Xem thêm
News
08/08/2020
Xem thêm
News
02/08/2020
Xem thêm
News
31/07/2020
Xem thêm
News
29/07/2020
Xem thêm
News
23/07/2020
Xem thêm
News
21/07/2020
Xem thêm
News
15/07/2020
Xem thêm
News
01/07/2020
Xem thêm
News
28/06/2020
Xem thêm
News
24/06/2020
Xem thêm
News
23/06/2020
Xem thêm
News
22/06/2020
Xem thêm
News
17/06/2020
Xem thêm
News
15/06/2020
Xem thêm
News
10/06/2020
Xem thêm
News
03/06/2020
Xem thêm
News
21/05/2020
Xem thêm
News
04/05/2020
Xem thêm
News
30/04/2020
Xem thêm
News
27/04/2020
Xem thêm
News
26/04/2020
Xem thêm
News
23/04/2020
Xem thêm
News
21/04/2020
Xem thêm
News
14/04/2020
Xem thêm
News
07/04/2020
Xem thêm
News
01/04/2020
Xem thêm
News
27/03/2020
Xem thêm
News
25/03/2020
Xem thêm
News
22/03/2020
Xem thêm
News
19/03/2020
Xem thêm
News
18/03/2020
Xem thêm
News
17/03/2020
Xem thêm
News
16/03/2020
Xem thêm
News
11/03/2020
Xem thêm
News
09/03/2020
Xem thêm
News
24/02/2020
Xem thêm
News
19/02/2020
Xem thêm
News
17/02/2020
Xem thêm
News
15/02/2020
Xem thêm
News
12/02/2020
Xem thêm
News
11/02/2020
Xem thêm
News
05/02/2020
Xem thêm
News
05/02/2020
Xem thêm
News
03/02/2020
Xem thêm
News
01/02/2020
Xem thêm
News
24/01/2020
Xem thêm
News
20/01/2020
Xem thêm
News
17/01/2020
Xem thêm
News
29/12/2019
Xem thêm
News
19/12/2019
Xem thêm
News
08/12/2019
Xem thêm
News
23/11/2019
Xem thêm
News
21/11/2019
Xem thêm
News
19/11/2019
Xem thêm
News
15/11/2019
Xem thêm
News
01/11/2019
Xem thêm
News
23/10/2019
Xem thêm
News
18/10/2019
Xem thêm
News
18/10/2019
Xem thêm
News
08/10/2019
Xem thêm
News
04/10/2019
Xem thêm
News
01/10/2019
Xem thêm
News
30/09/2019
Xem thêm
News
27/09/2019
Xem thêm
News
25/09/2019
Xem thêm
News
24/09/2019
Xem thêm
News
21/09/2019
Xem thêm
News
19/09/2019
Xem thêm
News
15/09/2019
Xem thêm
News
12/09/2019
Xem thêm
News
10/09/2019
Xem thêm
News
07/09/2019
Xem thêm
News
05/09/2019
Xem thêm
News
16/08/2019
Xem thêm
News
13/08/2019
Xem thêm
News
31/07/2019
Xem thêm
News
29/07/2019
Xem thêm
News
26/07/2019
Xem thêm
News
23/07/2019
Xem thêm
News
22/07/2019
Xem thêm
News
16/07/2019
Xem thêm
News
15/07/2019
Xem thêm
News
15/07/2019
Xem thêm
News
12/07/2019
Xem thêm
News
11/07/2019
Xem thêm
News
10/07/2019
Xem thêm
News
08/07/2019
Xem thêm
News
05/07/2019
Xem thêm
News
03/07/2019
Xem thêm
News
01/07/2019
Xem thêm
News
30/06/2019
Xem thêm
News
21/06/2019
Xem thêm
News
20/06/2019
Xem thêm
News
19/06/2019
Xem thêm
News
18/06/2019
Xem thêm
News
17/06/2019
Xem thêm
News
14/06/2019
Xem thêm
News
13/06/2019
Xem thêm
News
13/06/2019
Xem thêm
News
10/06/2019
Xem thêm
News
06/06/2019
Xem thêm
News
04/06/2019
Xem thêm
News
03/06/2019
Xem thêm
News
24/05/2019
Xem thêm
News
23/05/2019
Xem thêm
News
22/05/2019
Xem thêm
News
21/05/2019
Xem thêm
News
21/05/2019
Xem thêm
News
15/05/2019
Xem thêm
News
14/05/2019
Xem thêm
News
08/05/2019
Xem thêm
News
02/05/2019
Xem thêm
News
29/04/2019
Xem thêm
News
25/04/2019
Xem thêm
News
16/04/2019
Xem thêm
News
10/04/2019
Xem thêm
News
09/04/2019
Xem thêm
News
03/04/2019
Xem thêm
News
01/04/2019
Xem thêm
News
22/03/2019
Xem thêm
News
19/03/2019
Xem thêm
News
15/03/2019
Xem thêm
News
13/03/2019
Xem thêm
News
11/03/2019
Xem thêm
News
06/03/2019
Xem thêm
News
05/03/2019
Xem thêm
News
26/02/2019
Xem thêm
News
18/02/2019
Xem thêm
News
13/02/2019
Xem thêm
News
29/01/2019
Xem thêm
News
24/01/2019
Xem thêm
News
23/01/2019
Xem thêm
News
14/01/2019
Xem thêm
News
11/01/2019
Xem thêm
News
03/01/2019
Xem thêm
News
27/12/2018
Xem thêm
News
26/12/2018
Xem thêm
News
20/12/2018
Xem thêm
News
20/12/2018
Xem thêm
News
19/12/2018
Xem thêm
News
14/12/2018
Xem thêm
News
11/12/2018
Xem thêm
News
11/12/2018
Xem thêm
News
05/12/2018
Xem thêm
News
04/12/2018
Xem thêm
News
28/11/2018
Xem thêm
News
22/11/2018
Xem thêm
News
21/11/2018
Xem thêm
News
16/11/2018
Xem thêm
News
14/11/2018
Xem thêm
News
14/11/2018
Xem thêm
News
13/11/2018
Xem thêm
News
01/11/2018
Xem thêm
News
30/10/2018
Xem thêm
News
25/10/2018
Xem thêm
News
23/10/2018
Xem thêm
News
17/10/2018
Xem thêm
News
15/10/2018
Xem thêm
News
15/10/2018
Xem thêm
News
01/10/2018
Xem thêm
News
25/09/2018
Xem thêm
News
21/09/2018
Xem thêm
News
17/09/2018
Xem thêm
News
14/09/2018
Xem thêm
News
12/09/2018
Xem thêm
News
11/09/2018
Xem thêm
News
06/09/2018
Xem thêm
News
05/09/2018
Xem thêm
News
04/09/2018
Xem thêm
News
17/08/2018
Xem thêm
News
14/08/2018
Xem thêm
News
20/07/2018
Xem thêm
News
16/07/2018
Xem thêm
News
12/07/2018
Xem thêm
News
12/07/2018
Xem thêm
News
09/07/2018
Xem thêm
News
03/07/2018
Xem thêm
News
02/07/2018
Xem thêm
News
26/06/2018
Xem thêm
News
21/06/2018
Xem thêm
News
12/06/2018
Xem thêm
News
28/05/2018
Xem thêm
News
25/05/2018
Xem thêm
News
05/04/2018
Xem thêm
News
26/03/2018
Xem thêm
News
21/03/2018
Xem thêm
News
14/03/2018
Xem thêm
News
07/03/2018
Xem thêm
News
12/02/2018
Xem thêm
News
07/02/2018
Xem thêm
News
04/12/2017
Xem thêm
News
17/06/2017
Xem thêm
News
17/06/2017
Xem thêm
News
17/06/2017
Xem thêm
News
02/04/2017
Xem thêm
News
30/09/2016
Xem thêm
News
21/07/2015
Xem thêm
News
13/07/2015
Xem thêm
News
02/07/2015
Xem thêm
News
25/06/2015
Xem thêm
News
21/11/2014
Xem thêm

Danh sách tin

  • Tất Cả

  • Sự kiện

  • Tin tức

26/11/2022
Thống Kê Lượng Hồ Sơ Đầu Tư Định Cư Mỹ EB-5 Quý 3/2022

Sở Di trú Mỹ (USCIS) vừa công bố thống kê lượng bộ đơn I-526 nộp vào cơ quan này trong quý 3 năm 2022.  Mới đây USCIS đã công bố về hiệu suất hoạt động của cơ quan này trong quý 3/2022. Theo đó, USCIS đang cải thiện đáng kể việc thụ lý bộ đơn I-526 (hồ sơ đầu […]

20/11/2022
Luật Sư Nicolai Hinrichsen Và Kristal Ozmun Được Vinh Danh Top 25 Luật Sư Di Trú Xuất Sắc

Tháng 10/ 2022, tạp chí EB-5 Investors đã công bố top 25 Luật sư di trú xuất sắc. Góp mặt trong danh sách có hai luật sư di trú nhiều năm kinh nghiệm đến từ tập đoàn luật danh tiếng nước Mỹ Miller Mayer – đối tác luật độc quyền tại Kornova Việt Nam. Trong […]

17/11/2022
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 12/2022

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 12/2022. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

16/11/2022
Kornova Tổ Chức Thành Công Sự Kiện Ra Mắt Dự Án EB-5 LEGACY Tại Thị Trường Việt Nam

Ngày 15/11 vừa qua, Kornova đã tổ chức thành công sự kiện ra mắt dự án EB-5 LEGACY tại thị trường Việt Nam với sự tham dự của gần 90 nhà đầu tư quan tâm đến dự án. Với vai trò tiên phong giới thiệu dự án LEGACY tại Việt Nam, Kornova rất hân hạnh […]

13/11/2022
Lễ Ra Mắt Dự Án EB-5 LEGACY – KORNOVA Tiên Phong Giới Thiệu Dự Án Tại Việt Nam

Tháng 11/2022, Tập đoàn phát triển bất động sản Royal Palm Companies cùng với Tập đoàn di trú KORNOVA giới thiệu đến các nhà đầu tư Việt Nam cơ hội lấy thẻ Xanh Mỹ cho cả gia đình với dự án EB-5 “TÒA THÁP LEGACY HOTEL & RESIDENCES” Miami, bang Florida. Dự án TÒA THÁP […]

07/11/2022
Kornova Tổ Chức Thành Công Đêm Tiệc Tri Ân Cho Gần 150 Nhà Đầu Tư EB-5 Của Dự Án HomeFed

Ngày 04.11 vừa qua, Đêm Tiệc Tri Ân dành cho các khách hàng Kornova tham gia dự án Escaya và Cota Vera của Tập đoàn HomeFed đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của gần 150 nhà đầu tư đã đầu tư vào 2 dự án. Trong không khí ấm cúng […]

26/11/2022
Thống Kê Lượng Hồ Sơ Đầu Tư Định Cư Mỹ EB-5 Quý 3/2022

Sở Di trú Mỹ (USCIS) vừa công bố thống kê lượng bộ đơn I-526 nộp vào cơ quan này trong quý 3 năm 2022.  Mới đây USCIS đã công bố về hiệu suất hoạt động của cơ quan này trong quý 3/2022. Theo đó, USCIS đang cải thiện đáng kể việc thụ lý bộ đơn I-526 (hồ sơ đầu […]

20/11/2022
Luật Sư Nicolai Hinrichsen Và Kristal Ozmun Được Vinh Danh Top 25 Luật Sư Di Trú Xuất Sắc

Tháng 10/ 2022, tạp chí EB-5 Investors đã công bố top 25 Luật sư di trú xuất sắc. Góp mặt trong danh sách có hai luật sư di trú nhiều năm kinh nghiệm đến từ tập đoàn luật danh tiếng nước Mỹ Miller Mayer – đối tác luật độc quyền tại Kornova Việt Nam. Trong […]

17/11/2022
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 12/2022

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 12/2022. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

16/11/2022
Kornova Tổ Chức Thành Công Sự Kiện Ra Mắt Dự Án EB-5 LEGACY Tại Thị Trường Việt Nam

Ngày 15/11 vừa qua, Kornova đã tổ chức thành công sự kiện ra mắt dự án EB-5 LEGACY tại thị trường Việt Nam với sự tham dự của gần 90 nhà đầu tư quan tâm đến dự án. Với vai trò tiên phong giới thiệu dự án LEGACY tại Việt Nam, Kornova rất hân hạnh […]

13/11/2022
Lễ Ra Mắt Dự Án EB-5 LEGACY – KORNOVA Tiên Phong Giới Thiệu Dự Án Tại Việt Nam

Tháng 11/2022, Tập đoàn phát triển bất động sản Royal Palm Companies cùng với Tập đoàn di trú KORNOVA giới thiệu đến các nhà đầu tư Việt Nam cơ hội lấy thẻ Xanh Mỹ cho cả gia đình với dự án EB-5 “TÒA THÁP LEGACY HOTEL & RESIDENCES” Miami, bang Florida. Dự án TÒA THÁP […]

07/11/2022
Kornova Tổ Chức Thành Công Đêm Tiệc Tri Ân Cho Gần 150 Nhà Đầu Tư EB-5 Của Dự Án HomeFed

Ngày 04.11 vừa qua, Đêm Tiệc Tri Ân dành cho các khách hàng Kornova tham gia dự án Escaya và Cota Vera của Tập đoàn HomeFed đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của gần 150 nhà đầu tư đã đầu tư vào 2 dự án. Trong không khí ấm cúng […]

20/11/2022
Luật Sư Nicolai Hinrichsen Và Kristal Ozmun Được Vinh Danh Top 25 Luật Sư Di Trú Xuất Sắc

Tháng 10/ 2022, tạp chí EB-5 Investors đã công bố top 25 Luật sư di trú xuất sắc. Góp mặt trong danh sách có hai luật sư di trú nhiều năm kinh nghiệm đến từ tập đoàn luật danh tiếng nước Mỹ Miller Mayer – đối tác luật độc quyền tại Kornova Việt Nam. Trong […]

17/11/2022
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 12/2022

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 12/2022. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

16/11/2022
Kornova Tổ Chức Thành Công Sự Kiện Ra Mắt Dự Án EB-5 LEGACY Tại Thị Trường Việt Nam

Ngày 15/11 vừa qua, Kornova đã tổ chức thành công sự kiện ra mắt dự án EB-5 LEGACY tại thị trường Việt Nam với sự tham dự của gần 90 nhà đầu tư quan tâm đến dự án. Với vai trò tiên phong giới thiệu dự án LEGACY tại Việt Nam, Kornova rất hân hạnh […]

13/11/2022
Lễ Ra Mắt Dự Án EB-5 LEGACY – KORNOVA Tiên Phong Giới Thiệu Dự Án Tại Việt Nam

Tháng 11/2022, Tập đoàn phát triển bất động sản Royal Palm Companies cùng với Tập đoàn di trú KORNOVA giới thiệu đến các nhà đầu tư Việt Nam cơ hội lấy thẻ Xanh Mỹ cho cả gia đình với dự án EB-5 “TÒA THÁP LEGACY HOTEL & RESIDENCES” Miami, bang Florida. Dự án TÒA THÁP […]

07/11/2022
Kornova Tổ Chức Thành Công Đêm Tiệc Tri Ân Cho Gần 150 Nhà Đầu Tư EB-5 Của Dự Án HomeFed

Ngày 04.11 vừa qua, Đêm Tiệc Tri Ân dành cho các khách hàng Kornova tham gia dự án Escaya và Cota Vera của Tập đoàn HomeFed đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của gần 150 nhà đầu tư đã đầu tư vào 2 dự án. Trong không khí ấm cúng […]

17/10/2022
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 11/2022

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 11/2022. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]