Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tin định cư Mỹ

Tin nổi bật

News
24/11/2023
Xem thêm
News
19/11/2023
Xem thêm
News
16/11/2023
Xem thêm
News
13/11/2023
Xem thêm
News
20/10/2023
Xem thêm
News
17/10/2023
Xem thêm
News
18/09/2023
Xem thêm
News
09/09/2023
Xem thêm
News
31/08/2023
Xem thêm
News
14/08/2023
Xem thêm
News
03/08/2023
Xem thêm
News
24/07/2023
Xem thêm
News
14/07/2023
Xem thêm
News
04/07/2023
Xem thêm
News
12/06/2023
Xem thêm
News
02/06/2023
Xem thêm
News
17/05/2023
Xem thêm
News
15/05/2023
Xem thêm
News
14/04/2023
Xem thêm
News
06/04/2023
Xem thêm
News
24/03/2023
Xem thêm
News
15/03/2023
Xem thêm
News
23/02/2023
Xem thêm
News
17/02/2023
Xem thêm
News
16/02/2023
Xem thêm
News
02/02/2023
Xem thêm
News
30/01/2023
Xem thêm
News
16/01/2023
Xem thêm
News
06/01/2023
Xem thêm
News
05/01/2023
Xem thêm
News
31/12/2022
Xem thêm
News
20/11/2022
Xem thêm
News
17/11/2022
Xem thêm
News
15/11/2022
Xem thêm
News
13/11/2022
Xem thêm
News
07/11/2022
Xem thêm
News
17/10/2022
Xem thêm
News
15/10/2022
Xem thêm
News
09/10/2022
Xem thêm
News
23/09/2022
Xem thêm
News
15/09/2022
Xem thêm
News
13/09/2022
Xem thêm
News
11/09/2022
Xem thêm
News
26/08/2022
Xem thêm
News
21/08/2022
Xem thêm
News
11/08/2022
Xem thêm
News
10/08/2022
Xem thêm
News
08/08/2022
Xem thêm
News
02/08/2022
Xem thêm
News
31/07/2022
Xem thêm
News
29/07/2022
Xem thêm
News
27/07/2022
Xem thêm
News
25/07/2022
Xem thêm
News
20/07/2022
Xem thêm
News
15/07/2022
Xem thêm
News
11/07/2022
Xem thêm
News
09/07/2022
Xem thêm
News
04/07/2022
Xem thêm
News
27/06/2022
Xem thêm
News
15/06/2022
Xem thêm
News
10/06/2022
Xem thêm
News
08/06/2022
Xem thêm
News
01/06/2022
Xem thêm
News
13/05/2022
Xem thêm
News
10/05/2022
Xem thêm
News
09/05/2022
Xem thêm
News
26/04/2022
Xem thêm
News
21/04/2022
Xem thêm
News
20/04/2022
Xem thêm
News
14/04/2022
Xem thêm
News
12/04/2022
Xem thêm
News
04/04/2022
Xem thêm
News
01/04/2022
Xem thêm
News
29/03/2022
Xem thêm
News
24/03/2022
Xem thêm
News
17/03/2022
Xem thêm
News
14/03/2022
Xem thêm
News
07/03/2022
Xem thêm
News
28/02/2022
Xem thêm
News
17/02/2022
Xem thêm
News
17/01/2022
Xem thêm
News
07/01/2022
Xem thêm
News
01/01/2022
Xem thêm
News
17/12/2021
Xem thêm
News
16/11/2021
Xem thêm
News
15/10/2021
Xem thêm
News
23/09/2021
Xem thêm
News
17/09/2021
Xem thêm
News
14/09/2021
Xem thêm
News
18/08/2021
Xem thêm
News
12/08/2021
Xem thêm
News
16/07/2021
Xem thêm
News
10/07/2021
Xem thêm
News
08/07/2021
Xem thêm
News
24/06/2021
Xem thêm
News
17/06/2021
Xem thêm
News
15/06/2021
Xem thêm
News
01/06/2021
Xem thêm
News
30/05/2021
Xem thêm
News
28/05/2021
Xem thêm
News
24/05/2021
Xem thêm
News
20/05/2021
Xem thêm
News
04/05/2021
Xem thêm
News
29/04/2021
Xem thêm
News
22/04/2021
Xem thêm
News
10/04/2021
Xem thêm
News
06/04/2021
Xem thêm
News
03/04/2021
Xem thêm
News
02/04/2021
Xem thêm
News
29/03/2021
Xem thêm
News
25/03/2021
Xem thêm
News
19/03/2021
Xem thêm
News
15/03/2021
Xem thêm
News
15/03/2021
Xem thêm
News
10/03/2021
Xem thêm
News
01/03/2021
Xem thêm
News
01/03/2021
Xem thêm
News
25/02/2021
Xem thêm
News
24/02/2021
Xem thêm
News
23/02/2021
Xem thêm
News
21/02/2021
Xem thêm
News
17/02/2021
Xem thêm
News
02/02/2021
Xem thêm
News
24/01/2021
Xem thêm
News
18/01/2021
Xem thêm
News
16/01/2021
Xem thêm
News
04/01/2021
Xem thêm
News
03/01/2021
Xem thêm
News
24/12/2020
Xem thêm
News
04/12/2020
Xem thêm
News
29/11/2020
Xem thêm
News
23/11/2020
Xem thêm
News
20/11/2020
Xem thêm
News
02/11/2020
Xem thêm
News
30/10/2020
Xem thêm
News
21/10/2020
Xem thêm
News
07/10/2020
Xem thêm
News
01/10/2020
Xem thêm
News
29/09/2020
Xem thêm
News
27/09/2020
Xem thêm
News
25/09/2020
Xem thêm
News
21/09/2020
Xem thêm
News
10/09/2020
Xem thêm
News
28/08/2020
Xem thêm
News
25/08/2020
Xem thêm
News
20/08/2020
Xem thêm
News
18/08/2020
Xem thêm
News
08/08/2020
Xem thêm
News
02/08/2020
Xem thêm
News
31/07/2020
Xem thêm
News
29/07/2020
Xem thêm
News
23/07/2020
Xem thêm
News
21/07/2020
Xem thêm
News
15/07/2020
Xem thêm
News
01/07/2020
Xem thêm
News
28/06/2020
Xem thêm
News
24/06/2020
Xem thêm
News
23/06/2020
Xem thêm
News
22/06/2020
Xem thêm
News
17/06/2020
Xem thêm
News
15/06/2020
Xem thêm
News
10/06/2020
Xem thêm
News
03/06/2020
Xem thêm
News
21/05/2020
Xem thêm
News
04/05/2020
Xem thêm
News
30/04/2020
Xem thêm
News
27/04/2020
Xem thêm
News
26/04/2020
Xem thêm
News
23/04/2020
Xem thêm
News
21/04/2020
Xem thêm
News
14/04/2020
Xem thêm
News
07/04/2020
Xem thêm
News
01/04/2020
Xem thêm
News
27/03/2020
Xem thêm
News
25/03/2020
Xem thêm
News
22/03/2020
Xem thêm
News
19/03/2020
Xem thêm
News
18/03/2020
Xem thêm
News
17/03/2020
Xem thêm
News
16/03/2020
Xem thêm
News
11/03/2020
Xem thêm
News
09/03/2020
Xem thêm
News
24/02/2020
Xem thêm
News
19/02/2020
Xem thêm
News
17/02/2020
Xem thêm
News
15/02/2020
Xem thêm
News
12/02/2020
Xem thêm
News
11/02/2020
Xem thêm
News
05/02/2020
Xem thêm
News
05/02/2020
Xem thêm
News
03/02/2020
Xem thêm
News
01/02/2020
Xem thêm
News
24/01/2020
Xem thêm
News
20/01/2020
Xem thêm
News
17/01/2020
Xem thêm
News
29/12/2019
Xem thêm
News
19/12/2019
Xem thêm
News
08/12/2019
Xem thêm
News
23/11/2019
Xem thêm
News
21/11/2019
Xem thêm
News
19/11/2019
Xem thêm
News
15/11/2019
Xem thêm
News
01/11/2019
Xem thêm
News
23/10/2019
Xem thêm
News
18/10/2019
Xem thêm
News
18/10/2019
Xem thêm
News
08/10/2019
Xem thêm
News
04/10/2019
Xem thêm
News
01/10/2019
Xem thêm
News
30/09/2019
Xem thêm
News
27/09/2019
Xem thêm
News
25/09/2019
Xem thêm
News
24/09/2019
Xem thêm
News
21/09/2019
Xem thêm
News
19/09/2019
Xem thêm
News
15/09/2019
Xem thêm
News
12/09/2019
Xem thêm
News
10/09/2019
Xem thêm
News
07/09/2019
Xem thêm
News
05/09/2019
Xem thêm
News
16/08/2019
Xem thêm
News
13/08/2019
Xem thêm
News
31/07/2019
Xem thêm
News
29/07/2019
Xem thêm
News
26/07/2019
Xem thêm
News
23/07/2019
Xem thêm
News
22/07/2019
Xem thêm
News
16/07/2019
Xem thêm
News
15/07/2019
Xem thêm
News
15/07/2019
Xem thêm
News
12/07/2019
Xem thêm
News
11/07/2019
Xem thêm
News
10/07/2019
Xem thêm
News
08/07/2019
Xem thêm
News
05/07/2019
Xem thêm
News
03/07/2019
Xem thêm
News
01/07/2019
Xem thêm
News
30/06/2019
Xem thêm
News
21/06/2019
Xem thêm
News
20/06/2019
Xem thêm
News
19/06/2019
Xem thêm
News
18/06/2019
Xem thêm
News
17/06/2019
Xem thêm
News
14/06/2019
Xem thêm
News
13/06/2019
Xem thêm
News
13/06/2019
Xem thêm
News
10/06/2019
Xem thêm
News
06/06/2019
Xem thêm
News
04/06/2019
Xem thêm
News
03/06/2019
Xem thêm
News
24/05/2019
Xem thêm
News
23/05/2019
Xem thêm
News
22/05/2019
Xem thêm
News
21/05/2019
Xem thêm
News
21/05/2019
Xem thêm
News
15/05/2019
Xem thêm
News
14/05/2019
Xem thêm
News
08/05/2019
Xem thêm
News
02/05/2019
Xem thêm
News
29/04/2019
Xem thêm
News
25/04/2019
Xem thêm
News
16/04/2019
Xem thêm
News
10/04/2019
Xem thêm
News
09/04/2019
Xem thêm
News
03/04/2019
Xem thêm
News
01/04/2019
Xem thêm
News
22/03/2019
Xem thêm
News
19/03/2019
Xem thêm
News
15/03/2019
Xem thêm
News
13/03/2019
Xem thêm
News
11/03/2019
Xem thêm
News
06/03/2019
Xem thêm
News
05/03/2019
Xem thêm
News
26/02/2019
Xem thêm
News
18/02/2019
Xem thêm
News
13/02/2019
Xem thêm
News
29/01/2019
Xem thêm
News
24/01/2019
Xem thêm
News
23/01/2019
Xem thêm
News
14/01/2019
Xem thêm
News
11/01/2019
Xem thêm
News
03/01/2019
Xem thêm
News
27/12/2018
Xem thêm
News
26/12/2018
Xem thêm
News
20/12/2018
Xem thêm
News
20/12/2018
Xem thêm
News
19/12/2018
Xem thêm
News
14/12/2018
Xem thêm
News
11/12/2018
Xem thêm
News
11/12/2018
Xem thêm
News
05/12/2018
Xem thêm
News
04/12/2018
Xem thêm
News
28/11/2018
Xem thêm
News
22/11/2018
Xem thêm
News
21/11/2018
Xem thêm
News
16/11/2018
Xem thêm
News
14/11/2018
Xem thêm
News
14/11/2018
Xem thêm
News
13/11/2018
Xem thêm
News
01/11/2018
Xem thêm
News
30/10/2018
Xem thêm
News
25/10/2018
Xem thêm
News
23/10/2018
Xem thêm
News
17/10/2018
Xem thêm
News
15/10/2018
Xem thêm
News
15/10/2018
Xem thêm
News
01/10/2018
Xem thêm
News
25/09/2018
Xem thêm
News
21/09/2018
Xem thêm
News
17/09/2018
Xem thêm
News
14/09/2018
Xem thêm
News
12/09/2018
Xem thêm
News
11/09/2018
Xem thêm
News
06/09/2018
Xem thêm
News
05/09/2018
Xem thêm
News
04/09/2018
Xem thêm
News
17/08/2018
Xem thêm
News
14/08/2018
Xem thêm
News
20/07/2018
Xem thêm
News
16/07/2018
Xem thêm
News
12/07/2018
Xem thêm
News
12/07/2018
Xem thêm
News
09/07/2018
Xem thêm
News
03/07/2018
Xem thêm
News
02/07/2018
Xem thêm
News
26/06/2018
Xem thêm
News
21/06/2018
Xem thêm
News
12/06/2018
Xem thêm
News
28/05/2018
Xem thêm
News
25/05/2018
Xem thêm
News
05/04/2018
Xem thêm
News
26/03/2018
Xem thêm
News
21/03/2018
Xem thêm
News
14/03/2018
Xem thêm
News
07/03/2018
Xem thêm
News
12/02/2018
Xem thêm
News
07/02/2018
Xem thêm
News
04/12/2017
Xem thêm
News
17/06/2017
Xem thêm
News
17/06/2017
Xem thêm
News
17/06/2017
Xem thêm
News
02/04/2017
Xem thêm
News
30/09/2016
Xem thêm
News
21/07/2015
Xem thêm
News
13/07/2015
Xem thêm
News
02/07/2015
Xem thêm
News
25/06/2015
Xem thêm
News
21/11/2014
Xem thêm

Danh sách tin

  • Tất Cả

  • Sự kiện

  • Tin tức

26/11/2023
Sở Di Trú Mỹ Mở Thêm Chức Năng myProgress Cho Các Mẫu Đơn I-485 Và I-821

Kể từ ngày 21/11/2023, Sở Di trú Mỹ (USCIS) thông báo về việc mở rộng chức năng myProgress (chức năng tra cứu thời gian chờ thụ lý hồ sơ và các hành động phù hợp) thêm cho hai mẫu đơn I-485 (Đơn điều chỉnh tình trạng) và đơn I-821 (Đơn xin tình trạng được bảo […]

24/11/2023
Năm 2024 Chương Trình EB-5 Sẽ Nhận Được Hạn Mức Visa Cao

Tin vui cho các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng – dự đoán năm tài chính 2024 sẽ là một năm thuận lợi cho chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 vì số lượng visa được cấp dự kiến sẽ dồi dào hơn, gấp đôi hạn mức visa hàng năm. Năm tài chính 2024 […]

19/11/2023
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 12/2023

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 12/2023. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

16/11/2023
Ngày Càng Nhiều Người Giàu Việt Nam Tìm Kiếm Các Giải Pháp Di Cư Toàn Cầu

“Việt Nam là một thị trường tiềm năng hàng đầu với ngành công nghiệp đầu tư di trú trong hiện nay và tương lai”. Đó là nhận định từ năm 2020 của chuyên trang tin tức di trú IMI Daily. Trong 3 năm gần đây, xu hướng tìm kiếm giải pháp di cư của giới […]

13/11/2023
Kornova Tổ Chức Thành Công Sự Kiện Ra Mắt Dự Án EB-5 Four Seasons Tại TP. HCM Và Hà Nội

Trong hai ngày 09 và 10 tháng 11, Kornova đã tổ chức thành công sự kiện ra mắt dự án EB-5 Four Seasons Surf Club Residences tại thị trường Việt Nam với sự tham dự của gần 150 nhà đầu tư quan tâm đến dự án. Với vai trò tiên phong giới thiệu dự án […]

06/11/2023
EB-5 Là Cứu Cánh Cho Du Học Sinh Mỹ Với Chính Sách Thắt Chặt Visa H1-B

Theo báo cáo Open Doors 2023, Việt Nam đứng thứ 5 trong số các nước có lượng du học sinh nhiều nhất tại Hoa Kỳ, với 21.900 sinh viên trong năm học 2022 – 2023. Đa phần các sinh viên đều mong muốn ở lại Mỹ để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, các dự […]

26/11/2023
Sở Di Trú Mỹ Mở Thêm Chức Năng myProgress Cho Các Mẫu Đơn I-485 Và I-821

Kể từ ngày 21/11/2023, Sở Di trú Mỹ (USCIS) thông báo về việc mở rộng chức năng myProgress (chức năng tra cứu thời gian chờ thụ lý hồ sơ và các hành động phù hợp) thêm cho hai mẫu đơn I-485 (Đơn điều chỉnh tình trạng) và đơn I-821 (Đơn xin tình trạng được bảo […]

24/11/2023
Năm 2024 Chương Trình EB-5 Sẽ Nhận Được Hạn Mức Visa Cao

Tin vui cho các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng – dự đoán năm tài chính 2024 sẽ là một năm thuận lợi cho chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 vì số lượng visa được cấp dự kiến sẽ dồi dào hơn, gấp đôi hạn mức visa hàng năm. Năm tài chính 2024 […]

19/11/2023
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 12/2023

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 12/2023. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

16/11/2023
Ngày Càng Nhiều Người Giàu Việt Nam Tìm Kiếm Các Giải Pháp Di Cư Toàn Cầu

“Việt Nam là một thị trường tiềm năng hàng đầu với ngành công nghiệp đầu tư di trú trong hiện nay và tương lai”. Đó là nhận định từ năm 2020 của chuyên trang tin tức di trú IMI Daily. Trong 3 năm gần đây, xu hướng tìm kiếm giải pháp di cư của giới […]

13/11/2023
Kornova Tổ Chức Thành Công Sự Kiện Ra Mắt Dự Án EB-5 Four Seasons Tại TP. HCM Và Hà Nội

Trong hai ngày 09 và 10 tháng 11, Kornova đã tổ chức thành công sự kiện ra mắt dự án EB-5 Four Seasons Surf Club Residences tại thị trường Việt Nam với sự tham dự của gần 150 nhà đầu tư quan tâm đến dự án. Với vai trò tiên phong giới thiệu dự án […]

06/11/2023
EB-5 Là Cứu Cánh Cho Du Học Sinh Mỹ Với Chính Sách Thắt Chặt Visa H1-B

Theo báo cáo Open Doors 2023, Việt Nam đứng thứ 5 trong số các nước có lượng du học sinh nhiều nhất tại Hoa Kỳ, với 21.900 sinh viên trong năm học 2022 – 2023. Đa phần các sinh viên đều mong muốn ở lại Mỹ để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, các dự […]

24/11/2023
Năm 2024 Chương Trình EB-5 Sẽ Nhận Được Hạn Mức Visa Cao

Tin vui cho các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng – dự đoán năm tài chính 2024 sẽ là một năm thuận lợi cho chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 vì số lượng visa được cấp dự kiến sẽ dồi dào hơn, gấp đôi hạn mức visa hàng năm. Năm tài chính 2024 […]

19/11/2023
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 12/2023

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 12/2023. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

16/11/2023
Ngày Càng Nhiều Người Giàu Việt Nam Tìm Kiếm Các Giải Pháp Di Cư Toàn Cầu

“Việt Nam là một thị trường tiềm năng hàng đầu với ngành công nghiệp đầu tư di trú trong hiện nay và tương lai”. Đó là nhận định từ năm 2020 của chuyên trang tin tức di trú IMI Daily. Trong 3 năm gần đây, xu hướng tìm kiếm giải pháp di cư của giới […]

13/11/2023
Kornova Tổ Chức Thành Công Sự Kiện Ra Mắt Dự Án EB-5 Four Seasons Tại TP. HCM Và Hà Nội

Trong hai ngày 09 và 10 tháng 11, Kornova đã tổ chức thành công sự kiện ra mắt dự án EB-5 Four Seasons Surf Club Residences tại thị trường Việt Nam với sự tham dự của gần 150 nhà đầu tư quan tâm đến dự án. Với vai trò tiên phong giới thiệu dự án […]

20/10/2023
Rút Ngắn Thời Gian Định Cư Mỹ Với Lựa Chọn Đầu Tư Dự Án EB-5 Nông Thôn

Chương trình EB-5 đã trở lại với thời gian chờ phê duyệt hồ sơ I-526 chỉ trong vòng 01 năm, nếu các gia đình lựa chọn thực hiện đầu tư vào các dự án nông thôn. Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022 (RIA) quy định chính sách ưu tiên thụ lý […]

17/10/2023
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 11/2023

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 11/2023. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]