Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Đã Có 9 Visa EB-5 Cấp Cho Việt Nam Trong Tháng 01/2019

Nhận tin tức mới
Đã Có 9 Visa EB-5 Cấp Cho Việt Nam Trong Tháng 01/2019
22/03/2019

Sau một thời gian tạm ngưng cấp visa diện EB-5 chương trình trung tâm khu vực do sự gián đoạn của việc chờ chương trình được gia hạn, phân loại visa EB-5 trung tâm khu vực I5 và R5 đã chính thức chuyển sang trạng thái tiếp tục thụ lý cấp visa trong bản tin lịch thị thực tháng 04/2019 vừa qua.

Trong tháng 01/2019, tại Việt Nam, chương trình đầu tư định cư EB-5 trung tâm khu vực có 1 visa cấp cho nhà đầu tư đứng đơn chính, 4 visa cấp cho vợ/chồng người đứng đơn chính và 4 visa cấp cho con phụ thuộc,  tổng cộng 9 visa EB-5 chương trình Regional Center cấp cho Việt Nam. Tất cả visa đều được cấp từ lãnh sự quán Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Trong khi đó lượng visa cấp cho diện đầu tư EB-5 trực tiếp chỉ có 1 visa cho nhà đầu tư, 1 visa cho vợ/chồng và 1 visa cho con phụ thuộc. Chương trình đầu tư EB-5 trực tiếp mang lại nhiều hạn chế trong việc tính việc làm tạo ra và yêu cầu đầu tư nhiều về thời gian quản lý doanh nghiệp. Những hạn chế về kinh nghiệm quản lý , kinh doanh, sự thiếu thông tin về môi trường đầu tư kinh doanh chính là hạn chế mà nhà đầu tư gặp phải nếu lựa chọn tự đầu tư EB-5 hoặc đầu tư vào các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các mô hình franchise.

Điều này cho thấy, Chương trình EB-5 đầu tư trực tiếp ( khu vực ưu tiên thu hút đầu tư) ít được các nhà đầu tư Việt Nam ưu tiên lựa chọn so với chương trình EB-5 trung tâm khu vực cho phép nhà đầu tư tham gia đầu tư vào những dự án của các đơn vị phát triển có kinh nghiệm, có niêm yết và có tài sản đảm bảo cũng như chính sách phát triển và hoàn vốn rõ ràng.

Riêng đối với chương trình EB-5 đầu tư trực tiếp ( không thuộc khu vực ưu tiên thu hút đầu tư) thì từ tháng 10/2018 – 01/2019 chỉ có 2 visa được cấp cho nhà đầu tư vào tháng 11 & 12/2018.

Ký hiệu phân loại visa EB-5 (chương trinh EB-5 trung tâm khu vực):

 • I.51: visa EB-5 dành cho nhà đầu tư.
 • I.52: visa EB-5 dành cho vợ/chồng.
 • I.53: visa EB-5 dành cho con phụ thuộc.

Ký hiệu phân loại visa EB-5 trực tiếp  (khu vực ưu tiên thu hút đầu tư):

 • T.51: visa EB-5 dành cho nhà đầu tư.
 • T.52: visa EB-5 dành cho vợ/chồng.
 • T.53: visa EB-5 dành cho con phụ thuộc.

Ký hiệu phân loại visa EB-5 trực tiếp  (không thuộc khu vực ưu tiên thu hút đầu tư):

 • C.51: visa EB-5 dành cho nhà đầu tư.
 • C.52: visa EB-5 dành cho vợ/chồng.
 • C.53: visa EB-5 dành cho con phụ thuộc.

Sau đây là Thống kê số visa EB-5 ( chương trình trung tâm khu vực) cấp cho Việt Nam qua từng tháng  của năm tài chính 2019 Mỹ

Tháng 10/2018

Tháng 11/2018

 

Tháng 12/2018

Tháng 1/2019

Ký hiệu phân loại visa EB-5 (chương trinh trung tâm khu vực)

 • I.51: visa EB-5 dành cho nhà đầu tư.
 • I.52: visa EB-5 dành cho vợ/chồng.
 • I.53: visa EB-5 dành cho con phụ thuộc.

Như vậy tính đến tháng 01/2019 thì đã có 217 visa/ trên tổng số 700 visa EB-5 hạn mức dành cho Việt Nam cho năm tài chính 2019.

Với việc tổng thống ký gia hạn chương trình EB-5 trung tâm khu vực đến 30/9/2019, từ 1/3/2019, các lãnh sự sẽ tiếp tục phỏng vấn và cấp visa cho hồ sơ EB-5 từ Việt Nam có I.526 nộp trước 15/7/2016 và đã được phê duyệt.

Hãy đặt ngay 1 suất đầu tư EB-5 cho gia đình bạn để lấy ngày ưu tiên phỏng vấn trong những năm sắp tới cho hồ sơ định cư EB-5 của gia đình trong giai đoạn chương trình gia hạn đến 30/09/2019.

Quyết định đầu tư EB-5 nhanh chóng ngay vào thời điểm này để tận dụng mức yêu cầu đầu tư thấp như cũ là một lựa chọn vô cùng chuẩn xác – nắm bắt đúng thời cơ của nhà đầu tư.

(Link tham chiếu, tại đây)

Liên hệ đăng ký lịch hẹn tư vấn: Tel: (028) 38.290.430, email: vietnam@kornova.com 

Nội dung tham khảo: