Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Nguyên Hạ Nghị Sĩ – Đại Biểu Quốc Hội Mỹ Gặp Gỡ Các Nhà Đầu Tư Định Cư EB5 Việt Nam Tại Hội Nghị Do Kornova Tổ Chức

Nhận tin tức mới
Nguyên Hạ Nghị Sĩ – Đại Biểu Quốc Hội Mỹ Gặp Gỡ Các Nhà Đầu Tư Định Cư EB5 Việt Nam Tại Hội Nghị Do Kornova Tổ Chức
02/04/2017
Tháng 4, 2017 trong chuyến viếng thăm và làm việc tại châu Á, nguyên Nghị Sĩ Quốc hội Mỹ đã có buổi làm việc và nói chuyện chính thức cùng nhà đầu tư định cư EB5 Việt Nam tại hội nghị do Kornova tổ chức và giới thiệu tập đoàn địa ốc Homefed.
Sơ lược tiểu sử Ngài Brian Phillip Bilbray:
Ông là cựu Hạ Nghị sĩ – đại biểu quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1995-2001 và 2006 -2012. Trong các năm nhiệm kỳ, ông giữ cương vị Chủ tịch Hạ viện Cải cách Nhập cư; là thành viên của Ủy ban Hạ viện Năng lượng và Thương mại, Ủy ban Giám sát chính phủ, Ủy ban Dịch vụ quốc phòng quản trị mảng Giám sát và điều tra, Ủy ban Truyền thông – công nghệ, Năng lượng – điện.
Ngài Brian Bilbray sinh ra và làm việc tại Chual Vista, San Diego, California. Ông có hơn 37 năm tại các cương vị dịch vụ công tại các tổ chức chính phủ các cấp chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang.
Ông khởi đầu quan tâm đến kế hoạch phát triển dân cư qua một Chương trình rộng lớn nổi bật trong lĩnh vực dân cư đã được đề xuất cho khu vực ông cư trú, Imperial Beach, California. Ông được bổ nhiệm vào Ủy ban Quan hệ Dân chúng thành phố biển Imperial Beach vào năm 1974 và được bầu vào Hội đồng Thành phố Imperial Beach vào năm 1976. Năm 1978, ông được bầu làm thị trưởng trẻ nhất (27 tuổi) của Thành phố Imperial Beach, ông giữ cương vị này cho đến khi được bầu vào Ban Kiểm soát Hạt San Diego vào năm 1985.
Trong nhiệm kỳ của mình tại văn phòng địa phương, ông giữ nhiều cương vị trong các ban quy hoạch như Ủy ban Vùng bờ biển California, Hội đồng Chính phủ San Diego, Ban Tài nguyên không gian California (ARB) và là Chủ tịch của LAFCO (Ban Thành lập Tổ chức Cộng đồng). Ông cũng giữ vị trí trong Ban tàu điện ngầm đô thị  (MTB), với những chiến lược xác định tính khả thi, thiết kế và xây dựng hệ thống đường sắt nhẹ của khu vực đô thị San Diego.
Chuyến viếng thăm Châu Á của ngài Bilbray trong định hướng hỗ trợ phát triển đầu tư vào Chual Vista nói chung và đầu tư EB5 vào dự án Escaya tại khu vực nói riêng.
Nguyên Hạ Nghị sĩ – đại biểu quốc hội Mỹ nói chuyện chính thức cùng nhà đầu tư định cư EB5 Việt Nam tại hội nghị cùng Kornova và tập đoàn địa ốc Homefed.