Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Kornova Cùng Hợp Tác Tổ Chức Hội Nghị Định Cư Đầu Tư Quốc Tế Tại Tp. Hồ Chí Minh Vào Tháng 3/2018

Nhận tin tức mới
Kornova Cùng Hợp Tác Tổ Chức Hội Nghị Định Cư Đầu Tư Quốc Tế Tại Tp. Hồ Chí Minh Vào Tháng 3/2018
14/03/2018

Trong bối cảnh Việt Nam đang là 1 thị trường EB5 bùng nổ và phát triển nhanh nhất khu vực, Kornova Investments tự hào cùng với Trung Tâm Xúc Tiến Đầu Tư Phía Nam ( IPCS) và Tạp Chí Các Nhà Đầu Tư EB5 tổ chức hai buổi hội nghị Quốc Tế Định Cư Đầu Tư: Hội Nghị Uglobal Đầu Tư Định Cư Quốc Tế ( ngày 6 Tháng 3 Năm 2018) và Hội Nghị EB5 (ngày 7 tháng 4 năm 2018) vừa qua.

Tổng Giám Đốc Kornova Investments – Ông Wonjoon Kang – là khách mời đặc biệt tham gia trình bày trong suốt hai ngày của sự kiện quốc tế này.

Kornova Cùng Hợp Tác Tổ Chức Hội Nghị Định Cư Đầu Tư Quốc Tế Tại Tp. Hồ Chí Minh Vào Tháng 3 Năm 2018
Ông Wonjoon Kang phát biểu về các khuynh hướng đầu tư Canada trong buổi hội nghị Uglobal Định Cư Đầu Tư ngày 6 tháng 3 năm 2018
Kornova Cùng Hợp Tác Tổ Chức Hội Nghị Định Cư Đầu Tư Quốc Tế Tại Tp. Hồ Chí Minh Vào Tháng 3 Năm 2018 - 2
Ông Wonjoon Kang phát biểu tại hội nghị
Kornova Cùng Hợp Tác Tổ Chức Hội Nghị Định Cư Đầu Tư Quốc Tế Tại Tp. Hồ Chí Minh Vào Tháng 3 Năm 2018 - 3
Ông Wonjoon Kang chia sẻ các nhận định về thị trường định cư đầu tư EB5 hiên nay tại Việt Nam cũng như các cơ hội và thách thức trong thời gian sắp tới trong hội nghị ngày 7 tháng 3 năm 2018
Kornova Cùng Hợp Tác Tổ Chức Hội Nghị Định Cư Đầu Tư Quốc Tế Tại Tp. Hồ Chí Minh Vào Tháng 3 Năm 2018 - 4
Hội nghị qui tụ sự tham dự đông đảo của hơn 400 các đại lý di trú, các trung tâm khu vực, các luật sư di trú, các nhà phát triển, các đại lý môi giới và các bên liên quan khác của chương trình EB5
Kornova Cùng Hợp Tác Tổ Chức Hội Nghị Định Cư Đầu Tư Quốc Tế Tại Tp. Hồ Chí Minh Vào Tháng 3 Năm 2018 - 6
Hội nghị qui tụ sự tham dự đông đảo của hơn 400 các đại lý di trú, các trung tâm khu vực, các luật sư về di trú, các nhà phát triển, các đại lý môi giới và các bên liên quan khác của chương trình EB5