Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 09/2020

Nhận tin tức mới
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 09/2020
20/08/2020

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 09/ 2020

Diện bảo lãnh gia đình

  • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ.
  • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ.
  • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ.
  • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ.
  • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ.

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines 
F-1 15/09/14 15/09/14 15/09/14 08/01/98 15/12/11
F-2A C C C C C
F-2B 08/07/15 08/07/15 08/07/15 08/04/99 01/08/11
F-3 15/06/08 15/06/08 15/06/08 01/08/96 15/02/02
F-4 22/09/06 22/09/06 08/03/05 22/06/98 01/01/02

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines
F-1 22/07/15 22/07/15 22/07/15 22/02/00 08/10/12
F-2A 01/08/20 01/08/20 01/08/20 01/08/20 01/08/20
F-2B 01/05/16 01/05/16 01/05/16 01/12/99 01/04/12
F-3 01/06/09 01/06/09 01/06/09 15/08/00 22/12/02
F-4 15/09/07 15/09/07 22/11/05 22/04/99 01/09/02

Diện việc làm

  • EB-1: Lao động ưu tiên: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.
  • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội:  chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1.
  • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1, EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.
  • EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.
  • EB-5: Khối tạo việc làm:  chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Bảng A – Ngày Thụ Lý Đơn (Final Action Dates)

Trên bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” nghĩa là không thể sử dụng, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp. (Lưu ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây.)

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines Việt Nam
EB-1 C 01/03/18 C 01/03/18 C C C
EB-2 C 15/01/16 C 08/07/09 C C C
EB-3 01/04/19 15/02/17 01/04/19 01/10/09 01/04/19 01/04/19 01/04/19
Lao động không có tay nghề 01/04/19 01/08/08 01/04/19 01/10/09 01/04/19 01/04/19 01/04/19
EB-4 C C 01/04/17 C 15/06/18 C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C  C 01/04/17 C 15/06/18 C C
EB-5 đầu tư
trực tiếp(C5 & T5)
C 15/08/15 C C C C 01/08/17
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng(I5 & R5)
C 15/08/15 C C C C 01/08/17

B – Ngày tiếp nhận đơn (Date of Filing)

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 C 01/07/18 C 01/07/18 C C
EB-2 C 01/08/16 C 15/08/09 C C
EB-3 01/04/20 01/05/17 01/04/20 01/02/10 01/04/20 01/04/20
Lao động không có tay nghề 01/04/20 01/10/08 01/04/20 01/02/10 01/04/20 01/04/20
EB-4 C C 01/10/17 C C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 01/10/17 C C C
EB-5 đầu tư
trực tiếp(C5 & T5)
C 15/12/15 C C C C
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng(I5 & R5)
C 15/12/15 C C C C

Lịch thị thực cấp cho công dân các quốc gia định cư vào Mỹ tháng 8/2020 cho thấy việc xét duyệt cấp visa tăng vượt trội đối với các quốc gia có tồn đọng theo chương trình đầu tư định cư EB-5 như Ấn Độ và Việt Nam. Chương trình Trung Tâm vùng EB-5 với Ngày hành động cuối cùng (Final Action Date) của Trung Quốc – đại lục hiện là ngày 15 tháng 08 năm 2015.

Đối với Việt Nam, phỏng vấn và cấp visa cho hồ sơ EB-5 nộp vào 01/08/2017 trở về trước. Tốc độ cấp visa EB-5 đối với nhà đầu tư & gia đình từ Việt Nam tăng hơn 1 tuần so với lịch tháng 8/2020. Đây tiếp tục là tín hiệu lạc quan đối với nhà đầu tư Việt Nam đang chờ visa cũng như các gia đình còn đang cân nhắc chưa quyết định đầu tư. Tiến độ xét duyệt cấp visa nhanh cho thấy USCIS đã có những bước thay đổi cải tiến đáng kể trước những thay đổi lớn sắp tới của chương trình.

Các  chuyên gia và luật sư di trú đầu ngành cũng cho biết tốc độ thụ lý hồ sơ của Việt Nam có thể sẽ tăng đều như hiện nay cho đến hết năm tài chính 2020 này.

Dự kiến lịch phỏng vấn đối với hồ sơ EB-5 sẽ được đặc biệt ưu tiên vì visa EB-5 không nằm trong khối visa trong lệnh cấm tạm thời của tổng thống đối với một số loại thị thực bảo lãnh gia đình và cũng không thuộc các dòng visa làm việc, kinh doanh, làm việc sau du học hiện đang trong dự thảo kéo dài lệnh cấm và mở rộng phạm vị cấm đối với lệnh hạn chế nhập cư.

Lưu ýChương trình EB-5 đã gia tăng mức tiền yêu cầu đầu tư tối thiểu – từ mức đã có lâu nay là 500,000 USD lên thành 900,000 USD – chính thức áp dụng từ ngày 21/11/2019.

Kornova với quy trình thẩm định dự án chuyên biệt, trân trọng giới thiệu cho các nhà đầu tư Việt dự án đầu tư chương trình EB-5 có mức yêu cầu đầu tư thấp nhất theo yêu cầu của chương trình hiện tại và đảm bảo an toàn thẻ Xanh Mỹ cho cả gia đình nhà đầu tư.

Liên hệ: Tel: (028)38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com

(Cre: travel.state.gov)

Xem thêm tin tức khác: