Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Lưu Ý Các Nhà Đầu Tư EB-5 Chuẩn Bị Nộp Đơn Chuyển Đổi Tình Trạng

Nhận tin tức mới
Lưu Ý Các Nhà Đầu Tư EB-5 Chuẩn Bị Nộp Đơn Chuyển Đổi Tình Trạng
09/07/2022

Lưu ý cho các nhà đầu tư diện thị thực việc làm đang nộp đơn xin chuyển đổi tình trạng. Sở Di trú Mỹ khuyến khích những người này nhanh chóng nộp các hồ sơ sức khỏe khi được yêu cầu.

Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã lên kế hoạch để đảm bảo cơ quan này có thể sử dụng nhiều nhất số lượng thị thực hiện có của năm tài chính 2022. Vì thế, cơ quan này đang phát đi một thông báo đối với những đương đơn diện thị thực việc làm có đủ điều kiện để được điều chỉnh tình trạng, trong đó bao gồm các nhà đầu tư EB-5. Các lưu ý được USCIS thông báo liên quan đến mẫu I-693 (Báo cáo Hồ sơ Kiểm tra Y tế và Tiêm chủng).

USCIS ra các thông báo liên quan đến mẫu đơn y tế I-693
  • Nếu nhà đầu tư EB-5 đang dự định nộp đơn điều chỉnh tình trạng, hãy nhớ gửi kèm mẫu I-693 hợp lệ.
  • Với các nhà đầu tư EB-5 đang có đơn chuyển đổi tình trạng I-485 đang chờ xử lý, họ sẽ không cần gửi mẫu I-693 không được yêu cầu tới USCIS. USCIS cho biết cơ quan này vẫn đang chủ động thụ lý các đơn I-485 đã nộp trước đó nhưng thiếu mẫu I-693 hợp lệ dựa trên hạn mức thị thực có sẵn. Bên cạnh đó, USCIS đang liên hệ trực tiếp với những người nộp đơn để yêu cầu họ bổ sung mẫu I-693.
  • Với các nhà đầu tư EB-5 đã hoàn tất việc nộp hồ sơ chuyển đổi tình trạng I-485 mặc dù thiếu mẫu I-693 hợp lệ. Những hồ sơ này vẫn được USCIS chấp thuận, và sẽ giữ quyền ưu tiên cấp visa dựa trên hạn ngạch thị thực có sẵn. Khi nhà đầu tư có sẵn mẫu I-693 và nộp bổ sung cho USCIS khi họ yêu cầu, USCIS sẽ tiếp tục thụ lý hồ sơ chuyển đổi tình trạng mà không sợ bị ảnh hưởng đến quyền ưu tiên cấp visa trước đó.
  • Mẫu đơn I-693 sẽ có hiệu lực trong 02 năm kể từ ngày bác sĩ phẫu thuật dân sự ký vào mẫu đơn.

Trước đó vào tháng 03/2022, với việc thông qua Đạo luật Cải cách EB-5, các nhà đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm Vùng đã nhận được nhiều thông tin tích cực. Trong đó có chính sách cho phép nhà đầu tư EB-5 đang ở Mỹ có thể nộp đồng thời đơn chuyển đổi tình trạng I-485 trong lúc chờ đợi phê duyệt hồ sơ I-526.

Kornova với 16 năm kinh nghiệm tại Việt Nam chọn lọc và thẩm định chi tiết các dự án EB5 để giới thiệu đến quý nhà đầu tư những dự án tốt nhất giúp đảm bảo “an toàn thẻ xanh và an tâm về vốn đầu tư”.

Gọi Kornova ngay hôm nay để đặt lịch hẹn & thực hiện thành công kế hoạch định cư Mỹ cho cả gia đình

 Tel: (028) 38290430 | Email: vietnam@kornova.com

(Cre: USCIS.gov)

Xem thêm