Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Văn Phòng Di Trú Mỹ (USCIS) Và Văn Phòng Di Trú Hy Lạp Tạm Đóng Cửa Do Dịch Covid-19

Nhận tin tức mới
Văn Phòng Di Trú Mỹ (USCIS) Và Văn Phòng Di Trú Hy Lạp Tạm Đóng Cửa Do Dịch Covid-19
19/03/2020

Trong bối cảnh diễn biến vô cùng phức tạp của dịch Covid-19, các văn phòng Cục Di Trú Mỹ (USCIS )và Hy Lạp đã tạm thời đóng cửa, ngừng giải quyết hồ sơ và các vấn đề liên quan.

Tại Mỹ

Theo đó bắt đầu từ ngày hôm nay 18 tháng 03 năm 2020, Cục Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) sẽ tạm dừng các dịch vụ làm việc trực tiếp với khách hàng tại các văn phòng tị nạn và Trung tâm Hỗ trợ Ứng dụng (ASC) trong nỗ lực làm giảm sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Việc đình chỉ dịch vụ này sẽ có hiệu lực cho đến ít nhất là ngày 1 tháng 4 để giúp làm chậm sự lây lan của bệnh coronavirus 2019 (COVID-19).

Lịch hẹn mới với chi tiết thời gian và địa điểm sẽ được thông báo cho đương đơn ngay khi hoạt động thụ lý được xúc tiến trở lại.

Trong trường hợp khẩn cấp, đương đơn có thể liên hệ trung tâm liên lạc để được hỗ trợ. Những cuộc hẹn phỏng vấn cho thị thực di dân và không di dân cũng sẽ được hủy và được thông báo đến đương đơn theo lịch trình cụ thể của từng văn phòng địa phương.

Lưu ý: Kể từ hiện tại, nhân viên USCIS sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ không liên quan đến công chúng bao gồm, nhưng không giới hạn, xem xét hồ sơ, thụ lý, tiếp nhận và phát hành thông báo phê duyệt.

Đối với khách hàng đã bị hủy các lịch hẹn:

  • Văn phòng USCIS sẽ gửi thông báo hủy cho người nộp đơn và người thụ hưởng về lịch hẹn và thủ tục lễ nhập tịch theo lịch trình bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa này.
  • Khi USCIS tiếp tục hoạt động bình thường, USCIS sẽ tự động lên lịch lại các buổi hẹn và đưa ra thông báo lịch hẹn mới qua thư.
  • Các cá nhân đã có lịch InfoPass hoặc các cuộc hẹn khác tại văn phòng tại địa phương phải lên lịch lại thông qua Trung tâm liên lạc của USCIS sau khi các văn phòng địa phương này mở cửa trở lại với công chúng. Vui lòng kiểm tra trang USCIS Field Office để xem văn phòng địa phương của bạn đã mở cửa trở lại chưa trước khi liên hệ với Trung tâm liên lạc của USCIS.

Bảng thông báo đặt trước 1 văn phòng Cục Di Trú Mỹ USCIS – Ảnh của Jason Redmond / AFP

Tại Hy Lạp

Các văn phòng di trú Hy Lạp cũng đã tiến hành đóng cửa từ ngày 12 tháng 03 cho đến ít nhất là ngày 10 tháng 04 do lo ngại về sự lây lan nhanh của dịch bệnh Covid-19 đang càn quét khắp Châu Âu. Theo đó, lệnh đóng cửa này sẽ ảnh hưởng đến khung thời gian thụ lý hồ sơ thị thực vàng của Hy Lạp bao gồm các dịch vụ:

  • Nộp đơn xin thị thực vàng,
  • Thu thập sinh trắc học.
  • Chuyển đổi thị thực vàng sang quyền công dân.

Việc đóng cửa văn phòng di trú Hy Lạp nằm trong chính sách quyết liệt của chính quyền quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu (EU) này đang nỗ lực thực hiện nhằm hạn chế cao nhất các cơ hội tiếp xúc trực tiếp, gây nguy cơ lan truyền dịch bệnh Covid-19 để có thể phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh hiện nay.

(Cre: IMI & USCIS)