Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 08/2018

Nhận tin tức mới
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 08/2018
16/07/2018

Các loại visa định cư theo diện việc làm của Mỹ

  • EB-1: dành cho người lao động có khả năng đặc biệt: chiếm 28. 6% trong tất cả các loại visa diện việc làm hàng năm.
  • EB-2: dành cho những lao động nước ngoài có trình độ cao hoặc có khả năng đặc biệt di dân vì lợi ích quốc gia. Khoảng 28.6% visa theo diện việc làm là dành cho các ứng viên xin visa EB-2.
  • EB-3: dành cho các lao động lành nghề, lao động có chuyên môn, và các lao động không có chuyên môn. Giống với visa EB-1 và EB-2, 28.6% trong số các visa theo diện việc làm thuộc về loại visa EB-3 này, trong đó không quá 10,000 visa dành cho các lao động không có chuyên môn.
  • EB-4: dành cho các di dân đặc biệt. Có khoảng 7.1% trong số tất cả các visa theo diện việc làm trên toàn thế giới là dành cho các di dân đặc biệt theo diện EB-4.
  • EB-5: là dành cho các nhà đầu tư nước ngoài. Các ứng viên xin visa EB-5 phải đầu tư vào một doanh nghiệp Mỹ mà tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian. Visa EB-5 chiếm khoảng 7.1% trong số tất cả các visa theo diện việc làm trên toàn thế giới. Trong số những visa này, 3.000 visa được cấp cho những người nước ngoài đầu tư vào các Trung tâm Khu vực EB-5. (Xem thêm về giới thiệu chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5).

Bản tin visa tháng 08/2018

Loại Visa Các Khu Vực Khác Trung Quốc Đại Lục El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines Việt Nam
EB-1 01/05/2016 01/01/2012 01/05/2016 01/01/2012 01/05/2016 01/05/2016 01/05/2016
EB-2 C 01/03/2015 C 15/03/2009 C C C
EB-3 C 01/07/2014 C 01/01/2009 C 01/06/2017 C
Lao động không có chuyên môn C 01/05/2007 C 01/01/2009 C 01/06/2017 C
EB-4 C C 08/02/2016 08/02/2016 08/02/2016 C C
Những người làm việc tôn giáo C C 08/02/2016 08/02/2016 08/02/2016 C C
EB-5 (Không đầu tư vào các Trung tâm Khu vực) C 01/08/2014 C C C C 01/08/2014
EB-5 (Đầu tư vào các Trung tâm Khu vực) C 01/08/2014 C C C C 01/08/2014

* Danh sách “C” cho biết danh mục đang xét là hiện tại. Nếu danh mục được chỉ định là “hiện tại”, tất cả các ứng viên trong danh mục có liên quan có thể nộp hồ sơ, bất kể ngày ưu tiên của danh mục đó.

Theo bản tin visa tháng 08/2018, NVC đang cấp visa cho nhà đầu tư EB-5 trực tiếp hay gián tiếp của Việt Nam có Ngày Ưu Tiên trước ngày 01/08/2014. NVC thông báo do lượng hồ sơ EB-5 của Việt Nam đang dùng gần hết hạn mức thị thực (quota visa) hàng năm nên NVC cần thiết để Ngày Xét Duyệt Visa để quản lý số lượng visa còn lại của năm tài chính 2018.

Mỗi năm Việt Nam có hạn mức thị thực (quota) cho visa EB-5 là 696 visa (bao gồm nhà đầu tư EB-5 và vợ/chồng cùng các con của nhà đầu tư). Như vậy hồ sơ các nhà đầu tư EB-5 đang nằm ở NVC vẫn có thể được cấp visa nếu chưa dùng hết lượng quota này cho đến 30/09/2018. Bắt đầu từ tháng 10/2018, các nhà đầu tư EB-5 Việt Nam sẽ được cấp visa dựa vào hạn mức (quota) mới cho năm tài chính 2019 của Mỹ.

Liên hệ để đặt lịch hẹn tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com