Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tổng Hợp Số Lượng Hồ Sơ I-526 Quý 2/2018 Từ Cục Di Trú Mỹ

Nhận tin tức mới
Tổng Hợp Số Lượng Hồ Sơ I-526 Quý 2/2018 Từ Cục Di Trú Mỹ
20/07/2018

Lượng hồ sơ I-526 đã tiếp nhận, phê duyệt, bị từ chối và đang chờ xử lý được thống kê theo năm tài chính và cập nhật theo quý.

 TÌNH TRẠNG HỒ SƠ
GIAI ĐOẠN ĐÃ TIẾP NHẬN (1) PHÊ DUYỆT (2) TỪ CHỐI (3) ĐANG CHỜ XỬ LÝ (4)
Năm tài khóa – Tổng cộng    
2008 1,258 642 120 853
2009 1,031 1,265 208 514
2010 1,953 1,369 165 1,125
2011 3,805 1,571 372 3,347
2012 6,041 3,677 957 5,018
2013 6,346 3,699 943 7,131
2014 10,950 5,115 1,266 12,474
2015 14,373 8,761 1,056 17,367
2016 14,147 7,632 1,735 20,804
2017 12,165 11,321 922 24,992
Năm tài khóa 2018 – Theo quý    

Q1. Tháng 10 – 12

2,862 2,746 298 24,627

Q2. Tháng 1 -3

1,607 3,649 312 22,607

Q3. Tháng 4 – 6

Q4. Tháng 7 – 9

Tổng Cộng 4,469 6,395 610 22,607
  1. Số lượng hồ sơ được nhận và nhập vào hệ thống theo dõi.
  2. Số lượng hồ sơ được phê duyệt.
  3. Số lượng hồ sơ đã bị từ chối, chấm dứt hoặc rút lại.
  4. Số lượng hồ sơ đang chờ quyết định.

Lưu ý:
1) Một số hồ sơ I-526 đã được phê duyệt hoặc bị từ chối có thể đã được ghi nhận trong số liệu báo cáo của quý 1.
2) Số liệu của báo cáo được ghi nhận tại thời điểm hiện tại.

( Cre: Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Services)

Xem thêm: Cập nhật thời gian xử lý hồ sơ I-829 tại USCIS