Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chính Thức – Sở Di Trú Mỹ Tăng Mức Phí Hồ Sơ Định Cư EB-5

Nhận tin tức mới
Chính Thức – Sở Di Trú Mỹ Tăng Mức Phí Hồ Sơ Định Cư EB-5
31/01/2024

Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã công bố quy tắc cuối cùng về việc tăng phí cho một số mẫu đơn EB-5. Trong đó bộ đơn I-526 có mức tăng kỷ lục 204% từ 3,675$ lên mức 11.160$.

Ngày 31 tháng 1 năm 2024, Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã công bố quy định cuối cùng đối với việc tăng phí áp dụng cho nhiều mẫu đơn liên quan đến chương trình định cư EB-5. Biểu phí mới sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. 

Trước đó vào tháng 1 năm 2023, USCIS đã thông báo về việc đề xuất xây dựng quy tắc (NPRM), phản ánh dự đoán về việc tăng phí. Mặc dù EB-5 không phải là loại hình nhập cư duy nhất tăng phí nhưng lại có tỷ lệ tăng phí cao nhất.

Sau khi NPRM được công bố vào năm ngoái, Hiệp hội đầu tư vào Mỹ (IIUSA) đã gửi nhận xét tới USCIS nêu rõ việc tăng phí là quá đáng và vô căn cứ vì các lý do:

  • Thời gian xử lý hồ sơ EB-5 chậm, không đáp ứng được nhu cầu thực tế.
  • Sự mất cân bằng quá mức giữa các mức phí của chương trình EB-5 so với các chương trình định cư khác.
  • Thiếu sự nghiên cứu về mức tăng phí theo quy định của Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 

Quy tắc cuối cùng được USCIS công bố cho thấy mức tăng phí chính xác như được đề xuất trong NPRM. Chi tiết các khoản phí hiện tại, các khoản phí tăng lên và tỷ lệ phần trăm của mức tăng được thể hiện trong bảng bên dưới:

Tham khảo thông cáo báo chí của USCIS tại ĐÂY