Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Kiểm tra tình trạng hồ sơ

KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HỒ SƠ DI TRÚ CANADA

KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HỒ SƠ DI TRÚ HOA KÌ

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tiếp trên trang web của Sở Di trú Mỹ  (Xin nhập thông tin số biên nhận hay còn gọi là số hồ sơ (gồm 13 ký tự bắt đầu với chữ và sau đó là dãy 10 số) có trên giấy biên nhận. Bên cạnh đó, đương đơn cũng có thể đăng ký cập nhật tự động tình trạng hồ sơ từ USCIS thông qua mail hoặc tin nhắn trong thời gian họ thụ lý hồ sơ. Quý vị cũng có thể kiểm tra thời hạn chờ visa và thời gian thụ lý hồ sơ dựa trên địa điểm hồ sơ được giải quyết. Bấm tại đây
Quý vị có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tiếp tại trang web của NVC, nhập số NVS Case Number (gồm 13 ký tự và 10 số kèm theo trên  giấy biên nhận.) (Đương đơn (Hoặc người bảo lãnh) cũng có thể điện thoại trực tiếp hoặc gửi email đến NVC để kiểm tra tình trạng.) Bấm tại đây