Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 04/2019

Nhận tin tức mới
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 04/2019
15/03/2019

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực định cư tại Mỹ trong tháng 4/2019.

Diện bảo lãnh gia đình

  • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ.
  • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ.
  • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ.
  • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ.
  • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ.

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines 
F-1 01/12/2011 01/12/2011 01/12/2011 08/08/1997 08/04/2007
F-2A 01/03/2017 01/03/2017 01/03/2017 15/12/2017 01/03/2017
F-2B 22/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 01/12/1997 01/08/2007
F-3 22/09/2006 22/09/2006 22/09/2006 08/02/1996 01/06/1996
F-4 01/01/2006 01/01/2006 15/07/2004 08/02/1998 01/06/1998

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines
F-1 01/07/2012 01/07/2012 01/07/2012 01/10/1999 08/04/2008
F-2A 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017
F-2B 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 01/07/1998 01/03/2008
F-3 22/04/2007 22/04/2007 22/04/2007 15/06/2000 01/09/1997
F-4 01/08/2006 01/08/2006 15/02/2005 15/11/1998 15/01/1998

Diện việc làm

  • EB-1: Lao động ưu tiên: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.
  • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội:  chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1.
  • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1, EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.
  • EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.
  • EB-5: Khối tạo việc làm:  chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Bảng A – Ngày thụ lý đơn
Trên bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” nghĩa là không thể sử dụng, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp. (Lưu ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây.)

Diện việc làm Các khu vực khác Trung Quốc El Salvador Guatemala Honduras Ấn Độ Mexico Philippines Việt Nam
EB-1 01/02/2018 22/02/2017 01/02/2018 22/02/2017 01/02/2018 01/02/2018 01/02/2018
EB-2 C 01/04/2016 C 09/04/2009 C C C
EB-3 C 01/08/2015 C 22/05/2009 C 01/03/2018 C
Lao động không có tay nghề C 22/08/2007 C 22/05/2009 C 01/03/2018 C
EB-4 C C 08/03/2016 C 01/04/2018 C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 08/03/2016 C 01/04/2018 C C
EB-5 đầu tư trực tiếp(C5 & T5) C 15/09/2014 C C C C 22/08/2016
EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng(I5 & R5) C 15/09/2014 C C C C 22/08/2016

Danh mục ưu tiên thứ năm của thị thực định cư việc làm (I5 và R5):

Ngày hành động cuối cùng cho các danh mục I5 và R5 đã được liệt kê là “Hiện Tại” trong tháng 4 đối với tất cả các quốc gia trừ Trung Quốc – quốc gia sẽ có ngày hành động cuối cùng là vào ngày 15 tháng 9 năm 2014 và Việt Nam với ngày hành động cuối cùng là sẽ vào ngày 22 tháng 8 năm 2016.

B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/06/2018
EB-2 C 01/05/2016 C 01/06/2009 C C
EB-3 C 01/01/2016 C 01/04/2010 C 01/07/2018
Lao động không có tay nghề C 01/06/2008 C 01/04/2010 C 01/07/2018
EB-4 C C 15/05/2016 C C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 15/05/2016 C C C
EB-5 đầu tư
trực tiếp(C5 & T5)
C 08/10/2014 C C C C
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng(I5 & R5)
C 08/10/2014 C C C C

Các ngày hành động trong nhiều danh mục điều kiện nhập cư Mỹ và ưu tiên như Bảo Lãnh Gia đình và Khối Việc làm tiếp tục được đẩy xét nhanh hơn dự kiến ​​thông thường, và điều này được dự đoán sẽ tiếp tục trong ít nhất vài tháng tới.

Đây là kết quả trực tiếp của việc có ít hồ sơ tiến hành xét duyệt cấp ngày ưu tiên ở các cơ quan lãnh sự ở nước ngoài và Văn phòng USCIS. Một khi có một số lượng lớn đương đơn bắt đầu được xét duyệt cho ngày hành động cuối cùng, thì lịch xét duyệt cấp ngày ưu tiên sẽ chậm lại hoặc có thể không có sự thay đổi.

Hơn nữa, trong một số danh mục, việc sự thụt lùi các ngày hành động cuối cùng là do số lượng hồ sơ quá nhiều. Vì vậy độc giả nên lưu ý rằng tỷ lệ được đẩy nhanh gần đây của các hành động cuối cùng sẽ không phải là luôn được tiếp tục vô thời hạn, mặc dù ở hiện tại chúng ta vẫn chưa thể nói khi nào lịch xét duyệt cấp ngày ưu tiên sẽ chậm lại hoặc có thể không có sự thay đổi.

Quý khách có nhu cầu hỗ trợ tư vấn hồ sơ định cư Mỹ, xin vui lòng liên hệ để đặt lịch hẹn tư vấn:

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com

Các anh/chị quan tâm và muốn tìm hiểu về định cư Mỹ xin vui lòng đăng ký tham dự hội thảo của Kornova trong tháng 04/2019, TẠI ĐÂY