Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tổng Thống Mỹ Phê Duyệt Gia Hạn Chương Trình Đầu Tư Định Cư EB-5 Không Thay Đổi Điều Kiện Cho Đến Ngày 09 Tháng 12

Nhận tin tức mới
30/09/2016

Đêm qua, Tổng thống Mỹ đã ký phê chuẩn luật Gia hạn ngắn hạn ( Nghị quyết tiếp tục – CR) của chính phủ MỸ cho đến Thứ 6 ngày 9 Tháng 12 năm 2016.

Luật phê chuẩn bao gồm một phần gia hạn chương trình đầu tư định cư EB-5 trung tâm khu vực mà không kèm theo bất kỳ thay đổi nào. Điều này có nghĩa rằng chương trình EB-5 tiếp tục mà không bị gián đoạn hoặc thay đổi cho đến ngày 09 tháng 12 năm 2016.

Từ nay đến ngày 09 Tháng 12 năm 2016, Quốc hội sẽ thảo luận nhiều đề nghị cải cách chương trình EB-5. Tuy nhiên chưa rõ Quốc hội có thể đạt được thỏa thuận về cải cách đối với chương trình EB-5 vào ngày 9 tháng 12 hay không. Do đó, có thể chương trình sẽ được gia hạn kéo dài thêm 1 thời gian.

Nhà đầu tư Việt Nam và các nước còn chỉ hơn 2 tháng để quyết định đầu tư EB5 trước khi chương trình tăng mức đầu tư từ 500K USD lên 800K USD dự kiến sau ngày 9 tháng 12 năm 2016.

Chương trình EB-5: Chương trình đầu tư định cư, được gọi là EB-5, được tạo ra vào năm 1990 để kích thích tăng trưởng việc làm và đầu tư vốn. Đây là chương trình visa duy nhất dành cho các nhà đầu tư hướng đến quyền thường trú nhân Mỹ, và chương trình đòi hỏi ứng viên đầu tư 1 triệu USD (hoặc 500,000 USD nếu đầu tư vào một khu vực nông thôn hoặc có mức thất nghiệp cao) và tạo ra ít nhất 10 việc làm. Hiện nay, có nhiều dự thảo khác nhau trong Hạ viện và Thượng viện để tái gia hạn chương trình với một số thay đổi. Một dự thảo ở Hạ Viện đề xuất đưa chương trình vào nhóm chương trình dài hạn vĩnh viễn; dự thảo khác trong Thượng viện để xuất gia hạn chương trình trong năm năm.

Một vài điểm thay đổi quan trọng trong dự luật như sau:

  • Chương trình đầu tư định cư EB5 -Trung tâm khu vực được tái phê chuẩn và gia hạn năm (5) năm
  • Tăng mức đầu tư  là 1,2 triệu USD cho nhóm không thuộc khu vực ưu tiên thu hút đầu tư (non-TEA); 800,000 USD cho khu vực ưu tiên thu hút đầu tư (TEA), cũng như dành ưu tiên nhất định cho khu vực cơ sở hạ tầng đô thị và các dự án sản xuất, và đối với một số các căn cứ quân sự khép kín, và một số vùng quy hoạch dân số riêng bên ngoài các khu đô thị có tỷ lệ đói nghèo cao hoặc mức thu nhập thấp.