Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 05/2018

Nhận tin tức mới
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 05/2018
13/11/2018

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã phát hành Lịch thị thực tháng 05/2018.

Theo đó NVC chỉ đang cấp visa cho nhà đầu tư EB-5 trực tiếp hay gián tiếp của Việt Nam có Ngày Ưu Tiên trước ngày 22/07/2014. NVC thông báo do lượng hồ sơ EB-5 của Việt Nam đang dùng gần hết hạn mức thị thực (quota visa) hàng năm nên NVC cần thiết để Ngày Xét Duyệt Visa để quản lý số lượng visa còn lại của năm tài chính 2018. Cũng theo dự báo của NVC, Ngày Xét Duyệt cấp visa này có thể vẫn sẽ áp dụng trong tương lai.

Mỗi năm Việt Nam có hạn mức thị thực (quota) cho visa EB-5696 visa (bao gồm nhà đầu tư EB-5 và vợ/chồng cùng các con của nhà đầu tư).

Như vậy hồ sơ các nhà đầu tư EB-5 đang nằm ở NVC vẫn có thể được cấp visa nếu chưa dùng hết lượng quota này cho đến 30/09/2018. Bắt đầu từ tháng 10/2018, các nhà đầu tư EB-5 Việt Nam sẽ được cấp visa dựa vào hạn mức (quota) mới cho năm tài chính 2019 của Mỹ.