Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 12/2018

Nhận tin tức mới
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 12/2018
14/11/2018

Vào ngày 13/11/2018, Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực trong tháng 12/2018.

Diện bảo lãnh gia đình

  • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ.
  • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ.
  • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ.
  • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ.
  • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ.

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines 
F-1 08/08/2011 08/08/2011 08/08/2011 01/08/1997 15/02/2007
F-2A 08/10/2016 08/10/2016 08/10/2016 22/09/2016 08/10/2016
F-2B 15/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 08/06/1997 08/06/2007
F-3 01/08/2006 01/08/2006 01/08/2006 22/12/1995 08/07/1995
F-4 22/04/2005 22/04/2005 08/06/2004 08/02/1998 15/07/1995

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines
F-1 08/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 22/04/1999 15/02/2008
F-2A 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017
F-2B 22/03/2014 22/03/2014 22/03/2014 01/08/1997 15/12/2007
F-3 08/01/2007 08/01/2007 08/01/2007 08/10/1999 01/06/1997
F-4 01/02/2006 01/02/2006 01/01/2005 15/09/1998 22/04/1997

 

Diện việc làm

  • EB-1: Lao động ưu tiên: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.
  • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội:  chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1.
  • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1, EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.
  • EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.
  • EB-5: Khối tạo việc làm:  chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Bảng A – Ngày thụ lý đơn
Trên bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” nghĩa là không có sẵn, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp. (Lưu ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây.)

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines Việt Nam
EB-1 01/07/2017 01/09/2016 01/07/2017 01/09/2016 01/07/2017 01/07/2017 01/07/2017
EB-2 C 01/07/2015 C 01/04/2009 C C C
EB-3 C 08/06/2015 C 01/03/2009 C 15/06/2017 C
Lao động không có tay nghề C 01/06/2007 C 01/03/2009 C 15/06/2017 C
EB-4 C C 22/02/2016 C 01/01/2017 C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 22/02/2016 C 01/01/2017 C C
EB-5 đầu tư
trực tiếp
C 22/08/2014 C C C C 01/05/2016
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng
C 22/08/2014 C C C C 01/05/2016

Theo bảng trên, trung tâm thị thực quốc gia Mỹ (NVC) hiện đang cấp visa cho nhà đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp của Việt Nam có Ngày Ưu Tiên trước ngày 01/05/2016, tăng 3 tháng so với lịch cấp thị thực tháng trước.

B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/06/2018
EB-2 C 08/09/2015 C 22/05/2009 C C
EB-3 C 01/12/2015 C 01/01/2010 C 01/08/2017
Lao động không có tay nghề C 01/06/2008 C 01/01/2010 C 01/08/2017
EB-4 C C 01/05/2016 C C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 01/05/2016 C C C
EB-5 đầu tư
trực tiếp
C 01/10/2014 C C C C
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng
C 01/10/2014 C C C C
Quý khách có nhu cầu hỗ trợ tư vấn hồ sơ định cư Mỹ, xin vui lòng liên hệ để đặt lịch hẹn tư vấn:
Tel: (028) 38.290.430 – Email: vietnam@kornova.com