Liên hệ

HỆ THỐNG VĂN PHÒNG KORNOVA TOÀN CẦU

Văn phòng tại Canada

20 Acorn Dr. Oakfield, NS, B2T 1B2, Canada

Tel : 1-902-429-9178

Văn Phòng Tại Mỹ

Group 8731 Wilshire Blvd., Suite 612 Los Angeles, CA 90010

Tel : 1-877-LAW(529)-1004

Văn phòng tại Hàn Quốc

Suite #1114, West, Hanshin Intervalley24 Bldg, 703-34 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea

Tel : 82-2-542. 1495

Văn phòng thanh đảo trung quốc

Unit 2603, Office Tower, Shangri-la Center, 9 Xiang Gang zhong Lu, Qingdao, China

Tel : 852-2545-6500

Văn phòng tại Hồng Kông

13Fl. Chunwo Commercial Centre 23-29 Wing Wo St., Central, Hong Kong

Tel : +86-532-83890689

Văn phòng tại Việt Nam

TP .HCM: Tầng 9, Cao Ốc Tuổi Trẻ, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội: Tầng 5, 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

HCM: (+84-28) 3829 0430

Hà Nội: (+84-24) 3938 8727

Văn phòng tại Canada

20 Acorn Dr. Oakfield, NS, B2T 1B2, Canada

Tel : 1-902-429-9178

Văn phòng tại Hàn Quốc

Suite #1114, West, Hanshin Intervalley24 Bldg, 703-34 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea

Tel : 82-2-542. 1495

Văn phòng thanh đảo trung quốc

Unit 2603, Office Tower, Shangri-la Center, 9 Xiang Gang zhong Lu, Qingdao, China

Tel : 852-2545-6500

Văn Phòng Tại Mỹ

Group 8731 Wilshire Blvd., Suite 612 Los Angeles, CA 90010

Tel : 1-877-LAW(529)-1004

Văn phòng tại Hồng Kông

13Fl. Chunwo Commercial Centre 23-29 Wing Wo St., Central, Hong Kong

Tel : +86-532-83890689

Văn phòng tại Việt Nam

TP .HCM: Tầng 9, Cao Ốc Tuổi Trẻ, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội: Tầng 5, 41A Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

HCM: (+84-28) 3829 0430

Hà Nội: (+84-24) 3938 8727

Văn Phòng Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Tầng 9 cao ốc Tuổi trẻ, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh

Hotline (+84-28) 3829 1864

Tel (+84-28) 3829 0430

(+84-28) 3829 1866