Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

HỆ THỐNG VĂN PHÒNG KORNOVA TOÀN CẦU

Văn phòng tại Canada

20 Acorn Dr. Oakfield, NS, B2T 1B2, Canada

Tel : 1-902-429-9178

Văn Phòng Tại Mỹ

Group 8731 Wilshire Blvd., Suite 612 Los Angeles, CA 90010

Tel : 1-877-LAW(529)-1004

Văn phòng tại Hàn Quốc

Suite #1114, West, Hanshin Intervalley24 Bldg, 703-34 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea

Tel : 82-2-542. 1495

Văn phòng Thượng Hải Trung Quốc

No. 989 Changle Road 8th floor , Xuhui district, Shanghai, China

Tel: 861-801-711-5006

Văn phòng tại Hồng Kông

13Fl. Chunwo Commercial Centre 23-29 Wing Wo St., Central, Hong Kong

Tel : +86-532-83890689

Văn phòng tại Việt Nam

Tòa nhà Cienco4. Lầu 8, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (+84-28) 3829 0430

Văn phòng tại Canada

20 Acorn Dr. Oakfield, NS, B2T 1B2, Canada

Tel : 1-902-429-9178

Văn phòng tại Hàn Quốc

Suite #1114, West, Hanshin Intervalley24 Bldg, 703-34 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea

Tel : 82-2-542. 1495

Văn phòng tại Hồng Kông

13Fl. Chunwo Commercial Centre 23-29 Wing Wo St., Central, Hong Kong

Tel : +86-532-83890689

Văn Phòng Tại Mỹ

Group 8731 Wilshire Blvd., Suite 612 Los Angeles, CA 90010

Tel : 1-877-LAW(529)-1004

Văn phòng Thượng Hải Trung Quốc

No. 989 Changle Road 8th floor , Xuhui district, Shanghai, China

Tel: 861-801-711-5006

Văn phòng tại Việt Nam

Tòa nhà Cienco4. Lầu 8, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (+84-28) 3829 0430

Văn Phòng Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Tòa nhà Cienco4, Lầu 8, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel (+84-28) 3829 0430

(+84-28) 3829 1866