Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 01/ 2019

Nhận tin tức mới
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 01/ 2019
14/12/2018

Hôm nay, ngày 14/12/2018, Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực trong tháng 01/2019.

Diện bảo lãnh gia đình

  • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ.
  • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ.
  • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ.
  • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ.
  • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ.

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines 
F-1 22/08/2011 22/08/2011 22/08/2011 01/08/1997 01/03/2007
F-2A 08/11/2016 08/11/2016 08/11/2016 15/10/2016 08/11/2016
F-2B 15/03/2012 15/03/2012 15/03/2012 08/06/1997 22/06/2007
F-3 15/08/2006 15/08/2006 15/08/2006 22/12/1995 22/07/1995
F-4 22/05/2005 22/05/2005 15/06/2004 08/02/1998 01/09/1995

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines
F-1 08/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 22/08/1999 15/02/2008
F-2A 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017 01/12/2017
F-2B 22/03/2014 22/03/2014 22/03/2014 08/09/1997 15/12/2007
F-3 08/01/2007 08/01/2007 08/01/2007 01/05/2000 01/06/1997
F-4 15/05/2006 15/05/2006 01/01/2005 08/10/1998 22/04/1997

Diện việc làm

  • EB-1: Lao động ưu tiên: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.
  • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội:  chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1.
  • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1, EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.
  • EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.
  • EB-5: Khối tạo việc làm:  chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Bảng A – Ngày thụ lý đơn
Trên bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” nghĩa là không thể sử dụng, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp. (Lưu ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây).

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines Việt Nam
EB-1 01/10/2017 15/12/2016 01/10/2017 15/12/2016 01/10/2017 01/10/2017 01/10/2017
EB-2 C 01/08/2015 C 01/04/2009 C C C
EB-3 C 08/06/2015 C 01/03/2009 C 22/06/2017 C
Lao động không có tay nghề C 01/07/2007 C 01/03/2009 C 22/06/2017 C
EB-4 C C 22/02/2016 C 15/04/2017 C C
Lao động tôn giáo đặc biệt U U U U U U U
EB-5 đầu tư
trực tiếp(C5 & T5)
C 01/09/2014 C C C C 01/06/2016
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng(I5 & R5)
U U U U U U U

Danh mục ưu tiên thứ năm của thị thực định cư việc làm (I5 và R5):

Nghị quyết tiếp tục gia hạn ngắn chương trình được ký vào ngày 7 tháng 12 năm 2018 đã kéo dài chương trình đầu tư định cư EB-5 cho đến ngày 21 tháng 12 năm 2018. Thị thực I5 và R5 có thể được cấp cho đến ngày hết hạn (ngày 21 tháng 12 năm 2018) và có thể được cấp cho với thời hạn hiệu lực đầy đủ.

Không có thị thực I5 hoặc R5 có thể được cấp ở nước ngoài, hoặc ngày hành động cuối cùng được thực hiện để điều chỉnh các trường hợp/ tình trạng sau ngày 21 tháng 12 năm 2018.

Ngày hành động cuối cùng cho các danh mục I5 và R5 đã được liệt kê dưới dạng “Không thể sử dụng” trong tháng 1. Nếu chính phủ Mỹ có thông tin chính thức về việc gia hạn tiếp tục chương trình EB-5 trong năm tài chính 2019, thì ngày hành động cuối cùng sẽ ngay lập tức trở thành “Hiện tại” cho tháng 1 đối với tất cả các quốc gia trừ Trung Quốc – quốc gia sẽ có ngày hành động cuối cùng là vào ngày 1 tháng 9 năm 2014 và Việt Nam với ngày hành động cuối cùng là sẽ vào ngày 1 tháng 6 năm 2016.

B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/10/2017 01/06/2018 01/06/2018
EB-2 C 08/09/2015 C 22/05/2009 C C
EB-3 C 01/01/2016 C 01/04/2010 C 01/08/2017
Lao động không có tay nghề C 01/06/2008 C 01/04/2010 C 01/08/2017
EB-4 C C 01/05/2016 C C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 01/05/2016 C C C
EB-5 đầu tư
trực tiếp(C5 & T5)
C 01/10/2014 C C C C
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng(I5 & R5)
C 01/10/2014 C C C C

Quý khách có nhu cầu hỗ trợ tư vấn hồ sơ định cư Mỹ, xin vui lòng liên hệ để đặt lịch hẹn tư vấn:

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com