Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Kornova giới thiệu và tư vấn đến thị trường Việt Nam các chương trình đầu tư định cư Canada

CHương trình

Quebec

Manitoba

PEI

New Brusnwick

Trình Độ Cao

Saskatchewan

Start-up Visa

CHI PHÍ ĐẦU TƯ

1,2 triệu CAD

Không yêu cầu ký quỹ

Không yêu cầu ký quỹ

Ký quỹ 100,000 CAD

Chỉ cần chứng minh tài chính ước lượng đủ chi tiêu cho hộ gia đình

Chỉ cần chứng minh tài chính ước lượng đủ chi tiêu cho hộ gia đình

Chỉ cần chứng minh tài chính ước lượng đủ chi tiêu cho hộ gia đình

Thời gian xét duyệt

4 – 5 năm

4 – 5 năm

4 – 5 năm

3 – 4 năm

1 – 2 năm

1 – 2 năm

1 – 2 năm

Miễn Visa

Công dân Canada miễn thị thực đến > 164 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thường trú Canada có thể lấy visa du lịch Mỹ thời hạn đến 10 năm

Công dân Canada miễn thị thực đến > 164 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thường trú Canada có thể lấy visa du lịch Mỹ thời hạn đến 10 năm

Công dân Canada miễn thị thực đến > 164 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thường trú Canada có thể lấy visa du lịch Mỹ thời hạn đến 10 năm

Công dân Canada miễn thị thực đến > 164 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thường trú Canada có thể lấy visa du lịch Mỹ thời hạn đến 10 năm

Công dân Canada miễn thị thực đến > 164 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thường trú Canada có thể lấy visa du lịch Mỹ thời hạn đến 10 năm

Công dân Canada miễn thị thực đến > 164 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thường trú Canada có thể lấy visa du lịch Mỹ thời hạn đến 10 năm

Công dân Canada miễn thị thực đến > 164 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thường trú Canada có thể lấy visa du lịch Mỹ thời hạn đến 10 năm

Điều kiện

Tài sản ròng 2 triệu CAD

Chứng minh tài chính chi tiết bao gồm chứng minh thu nhập.

Không yêu cầu thời hạn đầu tư tối thiểu.

Quy định thời gian cư trú tối thiểu duy trì PR là 2 năm/ 5 năm.

Tài sản tối thiểu 500,000 CAD.

Chứng minh tài chính chi tiết bao gồm chứng minh thu nhập.

Thời hạn đầu tư tối thiểu là 6 tháng.

Quy định thời gian cư trú tối thiểu duy trì PR là 2 năm/ 5 năm.

Tài sản tối thiểu 600,000 CAD.

Chứng minh tài chính chi tiết bao gồm chứng minh thu nhập.

Thời hạn đầu tư tối thiểu là 1 năm.

Quy định thời gian cư trú tối thiểu duy trì PR là 2 năm/ 5 năm.

Tài sản tối thiểu 600,000 CAD.

Chứng minh tài chính chi tiết bao gồm chứng minh thu nhập.

Thời hạn đầu tư tối thiểu là 1 năm.

Quy định thời gian cư trú tối thiểu duy trì PR là 2 năm/ 5 năm.

Đạt hệ điểm yêu cầu về tuổi, thẫm định bằng cấp, kinh nghiệm và ngôn ngữ.

Yêu cầu ngôn ngữ cao.

Đạt hệ điểm yêu cầu về tuổi, thẫm định bằng cấp, kinh nghiệm và ngôn ngữ.

Yêu cầu ngôn ngữ cao.

Đạt hệ điểm yêu cầu về tuổi, thẫm định bằng cấp, kinh nghiệm và ngôn ngữ.

Yêu cầu ngôn ngữ cao.

Đơn vị gia đình

Vợ chồng + con dưới 22 tuổi

Chi tiết chương trình: Định cư Quebec

Vợ chồng + con dưới 22 tuổi

Chi tiết chương trình: Định cư Manitoba

Vợ chồng + con dưới 22 tuổi

Chi tiết chương trình: Định cư Prince Edward Island

Vợ chồng + con dưới 22 tuổi

Chi tiết chương trình: Định cư New Brunswick

Vợ chồng + con dưới 22 tuổi

Chi tiết chương trình: Định cư trình độ cao Canada

Vợ chồng + con dưới 22 tuổi

Chi tiết chương trình: Định cư trình độ cao Canada

Vợ chồng + con dưới 22 tuổi

Chi tiết chương trình: Định cư trình độ cao Canada