Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

TIN NÓNG – Chương Trình EB5 Có Thể Khôi Phục Lại Mức Đầu Tư USD 500K ?!

Nhận tin tức mới
TIN NÓNG – Chương Trình EB5 Có Thể Khôi Phục Lại Mức Đầu Tư USD 500K ?!
24/06/2021

Vào ngày 22 tháng 6 năm 2021, tòa án cấp quận tại Mỹ thuộc Quận phía Bắc bang California đã ra phán quyết ủng hộ Trung tâm Khu vực Behring LLC V. 

Tòa án phán quyết rằng Cựu Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa (DHS) – Kevin McAleenan – đã không phục vụ đúng chức vụ của mình theo Đạo luật Cải cách Tuyển dụng Liên bang khi ông đã ban hành Quy tắc cuối cùng về hiện đại hóa chương trình EB-5. Quy tắc cuối cùng này đã thay đổi tính đủ điều kiện của TEA và tăng số tiền đầu tư tối thiểu lên 900,000 USD chính thức có hiệu lực từ tháng 11/2019.

Tòa án cũng phán quyết rằng Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ (DHS) không có thẩm quyền thực hiện các quy định do việc bổ nhiệm trái pháp luật.  Quyền Thư ký của Bộ Nội An (DHS) và Quyền Giám đốc Cục Di Trú Mỹ (USCIS)  đã được bổ nhiệm trong thời gian đương nhiệm của cựu tổng thống Trump đã không được Thượng viện xác nhận. Tòa án cũng bác bỏ việc phê chuẩn quy tắc vào tháng 4 năm 2021 của DHS.

Và vì vậy, tòa ra phán quyết là quy định Hiện Đại Hóa chương trình EB-5 có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 của chương trình EB5 phải được “đặt sang một bên.” Như thế, số tiền đầu tư tối thiểu của chương trình EB5 cũ là 500.000 USD (khu vực TEA)  / 1.000.000 USD ( khu vực không thuộc TEA) cùng các tiêu chuẩn về Khu vực việc làm mục tiêu (TEA) sẽ trở lại như trước tháng 11/2019.

Cục Di  Trú Mỹ (USCIS) có thể sẽ kháng cáo lên Tòa phúc thẩm Ninth Circuit về phán quyết này của tòa. Một số chuyên gia cũng dự đoán có khả năng là Bộ trưởng DHS hiện nay – ông Mayorkas  – cũng sẽ có thể tìm cách hoàn thiện Quy tắc Hiện đại hóa chương trình EB-5 như sẽ giữ nguyên những thay đổi đã có hiện tại. Tuy nhiên đây hiện chỉ là dự đoán cho đến khi có các kháng cáo chính thức hoặc các phán quyết khác.

Kornova sẽ tiếp tục thông báo đến quý độc giả khi có các tin tức cập nhật mới.

Xem thêm