Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

Kornova giới thiệu và tư vấn đến thị trường Việt Nam các chương trình đầu tư Châu Âu và Khối Thịnh Vượng Anh (Caribê)

Chương trình

Bồ Đào Nha

Quốc tịch Cyprus

Thường trú Cyprus

Hy Lạp

Ireland

Antigua & Barbudar

St.Kitts & Nevis

CHI PHÍ ĐẦU TƯ

350k Euro

2 triệu Euro

300k Euro

Đầu tư tối thiểu 1 triệu Euro trong 3 năm.
Chỉ đầu tư sau khi hồ sơ được phê duyệt.

Đầu tư tối thiểu 1 triệu Euro trong 3 năm.
Chỉ đầu tư sau khi hồ sơ được phê duyệt

100k USD đóng góp

400k USD đầu tư hay 150k USD đóng góp

Thời gian xét duyệt

8 – 12 tháng

90 ngày

60 ngày

3 – 4 tháng

3 – 4 tháng

90 ngày

6 tháng

Miễn Visa

26 quốc gia khối Schengen

159 nước (gồm EU & Canada)

Dễ dàng đi lại trong khối EU

171 nước

171 nước

134 nước (gồm UK, EU, Hongkong)

132 nước (gồm EU Schengen, Switzerland, UK và Ireland )

Điều kiện

Không

Không

Không

Chứng minh sở hữu tài sản 2 triệu Euro.

 

Yêu cầu chứng minh nguồn vốn đơn giản

Chứng minh sở hữu tài sản 2 triệu Euro.

 

Yêu cầu chứng minh nguồn vốn đơn giản

Không

Không

Đơn vị gia đình

Con phụ thuộc trong cùng hồ sơ dưới 26 tuổi và cha mẹ phụ thuộc hai bên >66 tuổi.

Xem chi tiết chương trình: Định Cư Bồ Đào Nha

+ Con đến 28 tuổi và cha mẹ trong bộ hồ sơ di trú.

Xem chi tiết chương trình: Định cư đảo Síp

+ Con đến 28 tuổi và cha mẹ trong bộ hồ sơ di trú.

Xem chi tiết chương trình: Định cư đảo Síp

+ Con phụ thuộc trong cùng hồ sơ đến 21 tuổi và cha mẹ của nhà đầu tư & người phối ngẫu.

Xem chi tiết chương trình: Định cư Hy Lạp

+ Con phụ thuộc trong cùng hồ sơ đến 24 tuổi.

Xem chi tiết chương trình: Định cư Ireland

+ Con đến 25 tuổi và cha mẹ trong bộ hồ sơ di trú.
Xem chi tiết chương trình: Định cư Antigua Barbuda

+ Con đến 25 tuổi và ông bà cha mẹ trong bộ hồ sơ di trú.

Xem chi tiết chương trình: Định cư St.Kitts & Nevis