Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Kornova giới thiệu và tư vấn đến thị trường Việt Nam các chương trình đầu tư Châu Âu và Khối Thịnh Vượng Anh (Caribê)

Chương trình

Bồ Đào Nha

Montenegro

Cyprus

Hy Lạp

Ireland

Antigua & Barbudar

St.Kitts & Nevis

Grenada

CHI PHÍ ĐẦU TƯ

350k Euro

350K Euro (bao gồm khoản đóng góp cho chính phủ).

300k Euro

Đầu tư tối thiểu 1 triệu Euro trong 3 năm.
Chỉ đầu tư sau khi hồ sơ được phê duyệt.

Đầu tư tối thiểu 1 triệu Euro trong 3 năm.
Chỉ đầu tư sau khi hồ sơ được phê duyệt

100k USD đóng góp

400k USD đầu tư hay 150k USD đóng góp

150K USD đóng góp vào quỹ chính phủ; hoặc 220k USD đầu tư vào bất động sản

Thời gian xét duyệt

8 – 12 tháng

3 – 6 tháng

60 ngày

3 – 4 tháng

3 – 4 tháng

90 ngày

6 tháng

60 – 90 ngày

Miễn Visa

26 quốc gia khối Schengen

124 nước (bao gồm cả khối Schengen)

Dễ dàng đi lại trong khối EU

171 nước

171 nước

134 nước (gồm UK, EU, Hongkong)

132 nước (gồm EU Schengen, Switzerland, UK và Ireland )

121 nước (gồm EU, UK, China)

Chứng minh tài chính

Không

Không

Không

Chứng minh sở hữu tài sản 2 triệu Euro.

 

Yêu cầu chứng minh nguồn vốn đơn giản

Chứng minh sở hữu tài sản 2 triệu Euro.

 

Yêu cầu chứng minh nguồn vốn đơn giản

Không

Không

Yêu cầu chứng minh đơn giản

Đơn vị gia đình

Con phụ thuộc trong cùng hồ sơ dưới 26 tuổi và cha mẹ phụ thuộc hai bên >66 tuổi.

Xem chi tiết Chương trình: Định Cư Bồ Đào Nha

+ Con phụ thuộc trong cùng bộ hồ sơ đến 18 tuổi.

Xem chi tiết Chương trình: Định cư đảo Síp

+ Con đến 28 tuổi và cha mẹ trong bộ hồ sơ di trú.

Xem chi tiết Chương trình: Định cư đảo Síp

+ Con phụ thuộc trong cùng hồ sơ đến 21 tuổi và cha mẹ của nhà đầu tư & người phối ngẫu.

Xem chi tiết Chương trình: Định cư Hy Lạp

+ Con phụ thuộc trong cùng hồ sơ đến 24 tuổi.

Xem chi tiết Chương trình: Định cư Ireland

+ Con đến 25 tuổi và cha mẹ trong bộ hồ sơ di trú.
Xem chi tiết Chương trình: Định cư Antigua Barbuda

+ Con đến 25 tuổi và ông bà cha mẹ trong bộ hồ sơ di trú.

Xem chi tiết Chương trình: Định cư St.Kitts & Nevis

+ Con độc thân phụ thuộc dưới 30 tuổi và cha mẹ/ ông bà trên 55 tuổi có thể được kèm trong cùng bộ hồ sơ di trú

Xem chi tiết: Chương trình Định Cư Grenada