Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Gói Ngân Sách Ngắn Hạn (CR) Có Thể Gia Hạn Chương Trình EB-5 Tiếp Tục Đến Ngày 23/03/2018

Nhận tin tức mới
Gói Ngân Sách Ngắn Hạn (CR) Có Thể Gia Hạn Chương Trình EB-5 Tiếp Tục Đến Ngày 23/03/2018
07/02/2018

Chủ tịch Hạ viện Rodney Frelinghuysen đã đưa ra một nghị quyết tiếp tục (CR) để gia hạn gói ngân sách chính phủ, và Chương trình EB5 Trung tâm khu vực cho đến ngày 23 tháng 3 năm 2018. (Hạ viện dự kiến ​​bỏ phiếu vào tối nay  ngày 7 tháng 2 năm 2018).

Các nhà lãnh đạo Quốc hội trong Thượng viện cũng gần đạt được sự nhất trí về việc tăng mức chi tiêu mà có thể bao gồm trong gói tài trợ ngắn hạn. Vấn đề ưu tiên hiện nay là tiếp tục gia hạn cho phép Chương trình tiếp tục trong những lần gia hạn ngắn này cho đến khi Quốc hội có thể đồng ý với gói chi tiêu rộng hơn có thể bao gồm gói tái cấp phép và cải cách chương trình EB-5 dài hạn.

Giả sử gói ngân sách ngắn hạn (CR) dự kiến ​​được thông qua, điều này có nghĩa là sẽ cho phép các nhà đàm phán của Quốc hội thêm sáu tuần nữa để đi đến giải pháp về các vấn đề đàm phán chung quanh chương trình EB-5 và đảm bảo rằng chương trình có thể được gắn với chính sách luật về dài hạn.

Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tiếp tục cải cách thông qua quá trình điều chỉnh các qui định. Gói tài chính toàn diện này có thể là cơ hội cuối cùng cho Quốc hội cải cách và tái cấp phép cho Chương trình EB5 Trung tâm Khu vực trước khi cải cách điều chỉnh được tiến hành (không bao gồm tái cấp phép dài hạn cho Chương trình).

(Cre: IIUSA)

Một số link tham khảo: