Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

So Sánh Hình Thức Đầu Tư EB-5 Trực Tiếp Và Gián Tiếp

Nhận tin tức mới
So Sánh Hình Thức Đầu Tư EB-5 Trực Tiếp Và Gián Tiếp
09/07/2018

Gần đây đội ngũ Kornova nhận được nhiều thắc mắc của các nhà đầu tư tiềm năng liên quan đến việc nên lựa chọn hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp để mình tự quản lý hay đầu tư EB-5 gián tiếp qua trung tâm vùng (Regional Center). Trong phạm vi ngắn gọn của bài viết này, Kornova xin tổng hợp 1 số ưu/ nhược điểm của hai hình thức đầu tư định cư EB-5 này để các nhà đầu tư có thể cân nhắc và chọn lựa hình thức đầu tư phù hợp để an toàn nhận được thẻ xanh cho cả gia đình.

BẢNG SO SÁNH HÌNH THỨC ĐẦU TƯ EB-5 TRỰC TIẾP  & HÌNH THỨC ĐẦU TƯ EB-5 GIÁN TIẾP QUA TRUNG TÂM KHU VỰC

Đặc điểm Đầu tư EB-5 trực tiếp (cá nhân) Đầu tư EB-5 gián tiếp qua trung tâm khu vực (Regional Center)
1. Trách nhiệm kiểm soát dự án đầu tư & việc thực hiện dự án đầu tư Nhà đầu tư phải toàn quyền và có trách nhiệm kiểm soát dự án cũng như việc thực hiện dự án đầu tư của mình theo hướng kinh doanh của Mỹ, hoạt động như 1 doanh nghiệp thương mại mới.
  • Việc kiểm soát dự án được thực hiện bởi Trung Tâm Vùng và Trung Tâm Vùng chịu trách nhiệm cung cấp báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo định kỳ cho nhà đầu tư.
  • Nhà đầu tư không tham gia vào việc quản lý hay thực hiện dự án.
2. Lợi nhuận từ tiền đầu tư Nhà đầu tư có thể có được lợi nhuận cao nếu doanh nghiệp hoat động tốt và hiệu quả Lãi suất cho dự án vay vốn thường rất thấp (không đáng kể)
3. Thủ tục giấy tờ, cung cấp bằng chứng về số lượng công việc làm tạo ra từ dự án cho Sở di trú Mỹ Nhà đầu tư phải tự tiến hành thực hiện các thủ tục giấy tờ cần thiết để cập nhật tiến độ của dự án, cũng như thu thập bằng chứng công việc làm tạo ra từ dự án. Đơn vị quản lý dự án cung cấp các thông tin đầy đủ về số lượng công việc làm cho nhà đầu tư gửi cho Sở Di Trú Mỹ
4. Tính chất công việc làm tạo ra Toàn bộ phải là công việc làm trực tiếp tạo ra từ dự án ( không chấp nhận các công việc làm gián tiếp được tạo ra). Đây có lẽ là bất lợi lớn nhất của hinh thức đầu tư EB-5 trực tiếp Được tính cả số lượng công việc làm trực tiếp & gián tiếp tạo ra từ dự án dựa trên chi phí đầu tư vào dự án. Vì thế các dự án thường có số việc làm thặng dư cao hơn số việc làm cần phải có của nhà đầu tư
5. Số tiền đầu tư
  • 900,000 USD vào khu vực việc làm mục tiêu (TEA).
  • 1,800,000 USD vào khu vực việc làm không phải khu vực viêc làm mục tiêu.

Tuy nhiên số tiền đầu tư có thể vượt quá số tiền đầu tư qui định khi nhà đầu tư tự điều hành doanh nghiệp của riêng mình. Số tiền phát sinh này có thể vì để duy trì việc đảm bảo tạo ra 10 công việc làm trong thời gian 2 năm cho nhà đầu tư; và nếu doanh nghiệp thua lỗ, nhà đầu tư sẽ mất tiền đầu tư cũng như có rủi ro về việc đảm bảo thẻ xanh cho nhà đầu tư và gia đình

  • 900,000 USD vào khu vực việc làm mục tiêu (TEA).
  • 1,800,000 USD vào khu vực việc làm không phải khu vực viêc làm mục tiêu.

Không có phát sinh thêm về số tiền đầu tư ban đầu.

Vì thế, sự khác biệt giữa hai hình thức đầu tư EB-5 chúng ta có thể giải thích 1 cách đơn giản, ví dụ như 1 người tự lái xe của mình di chuyển trên đường. Nếu nhà đầu tư là một người lái xe giỏi, bạn tự do điều khiển để đưa doanh nghiệp của bạn đến mục tiêu mà bạn mong muốn, nhưng khi tự mình lái xe thì bạn sẽ phải luôn chú ý và tập trung mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng đối phó với các trở ngại/ khó khăn để về đích an toàn.
Cho nên , khi tiến hành lựa chọn hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp ( đầu tư cá nhân) thì điều mà nhà đầu tư cần cẩn trọng cân nhắc 1 cách kỹ lưỡng và chỉ nên tiến hành khi:

  • Nhà đầu tư EB-5 trực tiếp phải có năng lực về tiếng Anh thành thạo.
  • Nắm bắt được thực tiễn kinh doanh của Hoa Kỳ, sẵn sàng bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức cho việc đầu tư này.
  • Nhà đầu tư trực tiếp cũng sẽ phải chi trả tất cả các chi phí cho 10 lao động tại Mỹ như tiền lương, bảo hiểm xã hội …v.v để duy trì số lượng 10 công việc này trong thời gian 2 năm và thường thì số tiền đầu tư EB-5 trực tiếp luôn cao hơn mức đầu tư 900,000 USD.
  • Nhà đầu tư EB-5 trực tiếp cần thực sự có động lực vô cùng mạnh mẽ để sở hữu và điều hành doanh nghiệp của riêng mình tại Mỹ.

(Cre : Kornova – Tư Vấn Định Cư Mỹ tổng hợp)