Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Sở Di Trú Mỹ Ban Hành Mẫu Đơn Mới I-956 Chỉ Định Trung Tâm Vùng EB-5

Nhận tin tức mới
Sở Di Trú Mỹ Ban Hành Mẫu Đơn Mới I-956 Chỉ Định Trung Tâm Vùng EB-5
08/06/2022

Với việc thông qua Đạo Luật về tính Liêm Chính và Cải Cách EB-5 2022 (RIA) yêu cầu các Trung tâm Vùng cần phải được Sở Di trú Mỹ (USCIS) tái chỉ định. Mẫu đơn I-956 mới sẽ dùng để các Trung tâm Vùng nộp cho USCIS. 

Trước đó, vào cuối tháng 04/2022, USCIS đã công bố một bản thông báo cập nhật tất cả các trung tâm vùng hiện hữu không còn được ủy quyền và sẽ được yêu cầu tái cấp phép lại. USCIS cũng công bố một bản hỏi và đáp làm rõ việc các trung tâm vùng cần phải đăng ký lại giấy phép bằng cách nộp đơn I-956, một mẫu đơn mới dùng cho mục đích cấp phép này.

Ngày 02 tháng 06 năm 2022, USCIS đã phát hành hai biểu mẫu mới theo Đạo luật về tính Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2022, đã được sửa đổi INA 203 (b) (5).

Các biểu mẫu mới gồm:

Mẫu I-956F là một mẫu đơn mới chỉ có thể được nộp bởi một trung tâm vùng đã được phê duyệt. Ở một số khía cạnh, Mẫu I-956F tương tự như một bản “mẫu” của Mẫu I-924 theo chương trình trước đó; tuy nhiên, Mẫu I-956F được yêu cầu theo quy định của các trung tâm vùng để xin phê duyệt cho từng đề nghị đầu tư cụ thể thông qua một doanh nghiệp thương mại mới có liên quan.

Mẫu đơn I-956 chỉ định Trung tâm Vùng

Mẫu I-956G thay thế cho Mẫu I-924A từ chương trình trước đó nhưng kết hợp thêm các yêu cầu báo cáo tăng thêm theo luật định.

Loạt biểu mẫu tiếp theo USCIS sẽ phát hành là Mẫu đơn I-526, Đơn đầu tư định cư trực tiếp và Mẫu đơn I-526E, Đơn đầu cư định cư qua Trung tâm vùng. Sở Di trú và nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ thông báo cho các bên liên quan khi các biểu mẫu này cập nhật trên trang web (USCIS) của chúng tôi.

Có hiệu lực từ 02/06, Mẫu I-956F và I-956G phải được nộp theo các yêu cầu mới của chương trình. Phí nộp đơn Mẫu I-956F là $ 17,795  và Mẫu I-956G là $ 3,035.

Các nhà đầu tư EB5 cần chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng để nộp ngay khi USCIS thông qua việc tái cấp phép các Trung tâm Vùng

Hiện nay EB-5 vẫn là con đường định cư nhanh nhất cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội học hành, làm việc và phát triển cho cả gia đình. Đặc biệt đối với các gia đình có con gần quá tuổi phụ thuộc, hoặc muốn nhanh chóng nhận Thẻ Xanh Mỹ, các dự án khu vực nông thôn sẽ là lựa chọn tuyệt vời để có thêm nhiều lợi thế về thời gian thụ lý, hạn mức visa và yêu cầu việc làm.

Luật sư di trú giữ vai trò đại diện và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ chứng từ. 

Hồ sơ khách hàng EB5 được luật sư và

chuyên viên di trú nhiều năm kinh nghiệm của Kornova hỗ trợ tư vấn.

Liên hệ tư vấn: Tel: (028) 38290430 | Email: vietnam@kornova.com | Hoặc bấm VÀO ĐÂY để đăng ký tư vấn

 

Xem thêm: