Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Thảo Cải Cách Chương Trình EB-5 Trung Tâm Khu Vực

Nhận tin tức mới
Dự Thảo Cải Cách Chương Trình EB-5 Trung Tâm Khu Vực
23/09/2021

Hiện tại cho thấy, nhiều khả năng, chương trình EB-5 Trung Tâm khu vực sẽ không gia hạn cùng gói chi tiêu của chính phủ vào cuối tháng 9 này. Các chuyên gia dự đoán, chương trình EB-5 Trung Tâm Khu Vực sẽ cần thông qua gia hạn độc lập và cải cách toàn diện vào cuối tháng 12/2021.

Các dự thảo bổ sung cải cách cho chương trình EB-5 Trung Tâm khu vực đem lại nhiều khích lệ cho nhà đầu tư đang chờ phê duyệt hồ sơ cũng như nhà đầu tư đang chuẩn bị hồ sơ.

Mức vốn yêu cầu tối thiểu dự đoán sẽ tăng nhẹ. Đồng thời cải cách hướng tới giải quyết lượng hồ sơ EB-5 tồn đọng; giảm thời gian chờ nhận visa định cư; cho phép nhà đầu tư và gia đình đến Mỹ trong thời gian sớm nhất dưới dạng nhận Giấy phép làm việc (Work Permit) trong thời gian chờ đợi hồ sơ phê duyệt.

Dự thảo cũng hướng đến tăng hạn mức visa dành cho chương trình EB-5 bằng việc sử dụng lượng visa không dùng từ các chương trình định cư Mỹ khác từ năm 1992.

Sau đây là 1 số điểm dự thảo quan trọng đang trong giai đoạn thảo luận và hoàn chỉnh:

  • Mức đầu tư yêu cầu cho chương trình EB-5 trung tâm khu vực tăng nhẹ ở mức 700,000 USD tại khu vực ưu tiên (TEA) và 850,000 USD khu vực không ưu tiên (Non TEA).
  • Cho phép sử dụng lượng visa không dùng từ các chương trình khác từ năm 1992; Giảm mạnh lượng visa tồn đọng và giảm thời gian chờ visa định cư thấp nhất.
  • Nhà đầu tư chờ hồ sơ phê duyệt trên 1 năm có thể xin giấy phép làm việc hoặc giấy ưu tiên cho cả gia đình nhập cảnh sớm trong khi chờ đợi hồ sơ phê duyệt.
  • Nhà đầu tư có thể nộp phí xét duyệt nhanh là 50,000 USD để tránh chờ đợi.
  • Gia hạn chương trình dài hạn đến 2032.

Với những điểm tích cực của dự thảo, nhiều gia đình nhà đầu tư đang tích cực chuẩn bị vốn đầu tư và hồ sơ với 2 hướng:

  • Chờ cơ hội chương trình gia hạn ngắn hạn ở mức 500,000 USD vào cuối tháng 9 và nộp đơn.
  • Nếu chương trình cải cách và gia hạn vào tháng 12, thay vì tháng 9, chuẩn bị 700,000 USD để nộp hồ sơ nhanh nhất.

Các gia đình mong muốn sở hữu thẻ Xanh Mỹ cho cả gia đình liên hệ ngay Kornova để tìm hiểu và tận dụng khoản thời gian này để chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ EB5 và có thể nộp ngay khi chương trình EB5 Trung Tâm Khu Vực được thông qua và lấy được Ngày Ưu Tiên sớm nhất cho cả gia đình.

Vui lòng liên hệ ngay Kornova để nắm bắt cơ hội VÀNG nộp hồ sơ định cư Mỹ EB5 cho cả gia đình.

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com | Hoặc bấm VÀO ĐÂY.

Xem thêm về các dự an EB-5 Kornova hiện đang giới thiệu TẠI ĐÂY.

(Cre: eb5investors.com)

Xem thêm: