Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

USCIS Cập Nhật Các Chính Sách Mới

Nhận tin tức mới
USCIS Cập Nhật Các Chính Sách Mới
03/08/2023

Sở Di trú Mỹ (USCIS) cập nhật các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 07 năm 2023.

USCIS cập nhật hướng dẫn chính sách không cấp phép nhập cảnh vì gánh nặng chi phí công

USCIS đã cập nhật vào Sổ tay Chính sách các hướng dẫn để giúp các đương đơn dễ dàng xác định ai là đối tượng của lý do bị từ chối nhập cảnh vì lý do gánh nặng chi phí công. Hướng dẫn này sẽ giúp đương đơn trả lời chính xác câu hỏi liên quan đến việc không nhập cảnh vì gánh nặng xã hội trên Form I-485, và cung cấp thông tin viên chức cần để từ đó đưa ra quyết định.
Hướng dẫn mới sẽ giúp đương đơn dễ dàng xác định mình có thuộc nhóm chịu ảnh hưởng của lý do từ chối nhập cảnh vì là gánh nặng xã hội hay không

USCIS cập nhật phương pháp thụ lý hồ sơ dựa trên visa đến hạn để quản lý hồ sơ tồn đọng dòng đầu tư nhập cư EB-5

USCIS đang cập nhật phương pháp thụ lý hồ sơ dựa trên visa để quản lý hồ sơ dòng đầu tư nhập cư EB-5 tồn đọng, bộ đơn đầu tư định cư của Nhà đầu tư nước ngoài. Cách tiếp cận mới liên quan đến nhóm các đơn có ngày nộp đơn vào hoặc trước ngày 30/11/2019 của doanh nghiệp thương mại mới trong nhóm các hồ sơ mà dự án đã được xem xét và visa đã có sẵn hoặc sẽ sớm có sẵn. USCIS cho biết việc giao nhiều hồ sơ liên quan đến từ cùng một doanh nghiệp thương mại mới cho cùng (những) viên chức thụ lý sẽ cho phép họ thụ lý các hồ sơ đó hiệu quả hơn và giảm lượng hồ sơ tồn đọng.

USCIS phương pháp thụ lý hồ sơ mới sẽ giúp hạn chế lượng hồ sơ EB-5 tồn đọng

Liên hệ tư vấn đinh cư Mỹ cùng Kornova

Tel:  (028) 3829 0430 | Email: vietnam@kornova.com