Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 10/2019

Nhận tin tức mới
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 10/2019
19/09/2019

Hôm nay, ngày 19/09/2019, Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức lịch cấp thị thực trong tháng 10/2019.

Diện bảo lãnh gia đình

  • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ.
  • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ.
  • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ.
  • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ.
  • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ.

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines 
F-1 15/01/13 15/01/13 15/01/13 08/08/97 01/07/08
F-2A C C C C C
F-2B 01/06/14 01/06/14 01/06/14 01/08/98 01/09/08
F-3 15/09/07 15/09/07 15/09/07 22/02/96 01/04/98
F-4 22/11/06 22/11/06 01/10/04 15/12/97 08/07/98

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines
F-1 15/07/13 15/07/13 15/07/13 15/11/99 01/01/09
F-2A 01/08/19 01/08/19 01/08/19 01/08/19 01/08/19
F-2B 01/12/14 01/12/14 01/12/14 01/04/99 01/03/09
F-3 15/03/08 15/03/08 15/03/08 15/07/00 01/10/98
F-4 15/05/07 15/05/07 01/06/05 01/01/99 08/01/99

Diện việc làm

  • EB-1: Lao động ưu tiên: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.
  • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội:  chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1.
  • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1, EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.
  • EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.
  • EB-5: Khối tạo việc làm:  chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Bảng A – Ngày thụ lý đơn
Trên bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” nghĩa là không thể sử dụng, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp. (Lưu ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây.)

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines Việt Nam
EB-1 22/04/18 01/11/16 22/04/18 01/01/15 22/04/18 22/04/18 22/04/18
EB-2 C 01/01/15 C 12/05/09 C C C
EB-3 C 01/11/15 C 01/01/09 C 15/10/17 C
Lao động không có tay nghề C 01/01/08 C 01/01/09 C 15/10/17 C
EB-4 C C 01/07/16 C 01/05/17 C C
Lao động tôn giáo đặc biệt U U U U U U U
EB-5 đầu tư
trực tiếp(C5 & T5)
C 22/10/14 C 22/11/17 C C 15/10/16
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng(I5 & R5)
U U U U U U U

 

B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 01/07/19 01/09/17 01/07/19 15/03/17 01/07/19 01/07/19
EB-2 C 01/08/16 C 01/07/09 C C
EB-3 C 01/03/17 C 01/02/10 C C
Lao động không có tay nghề C 01/08/08 C 01/02/10 C C
EB-4 C C 15/08/16 C C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 15/08/16 C C C
EB-5 đầu tư
trực tiếp(C5 & T5)
C 01/01/15 C C C C
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng(I5 & R5)
C 01/01/15 C C C C

Các ngày hành động trong nhiều danh mục điều kiện nhập cư Mỹ và ưu tiên như “Bảo Lãnh Gia đình” và “Khối Việc làm” đang tiếp tục được đẩy xét  duyệt.

Lịch thị thực Mỹ tháng 10/ 2019 chuyển sang tình trang “U” (tạm ngưng cấp visa) cho dòng chương trình Trung Tâm vùng EB-5 do chương trình sẽ hết hạn vào ngày 30/09/2019

Lịch phỏng vấn và cấp thị thực EB5 dòng I5 và R5 cho đến khi hết ngày làm việc 30 tháng 9 năm 2019 và có thể được cấp cho thời hạn hiệu lực đầy đủ. Không có thêm thị thực định cư EB-5 dòng I5 hoặc R5 có thể được cấp ở nước ngoài, hoặc chuyển đổi tình trạng được cấp sau ngày 30 tháng 9 năm 2019 – cho đến khi chương trình chính thức được gia hạn.

Khi tổng thống ký phê duyệt gia hạn Chương Trình EB-5 qua Trung Tâm Vùng sắp tới thì tình trạng của Chương Trình này sẽ chuyển qua “ Current” (Hiện tại) ngay lập tức cho tất cả các nước. Dự kiến khi đó Việt Nam sẽ có ngày cập nhật ưu tiên thụ lý hồ sơ mới là ngày 15/10/2016.

Ngoài ra cũng như Kornova đã đưa tin về việc Chương trình EB-5 sẽ có những thay đổi trong đó cụ thể là việc gia tăng mức tiền yêu cầu đầu tư tối thiểu – từ mức hiện hành là 500,000 USD lên 900,000.

Vì vậy, thời điểm này chính là cơ hội Vàng cuối cùng để các anh chị có thể kịp thực hiện được chương trình EB-5 với mức tiền đầu tư thấp và đảm bảo được thẻ Xanh Mỹ cho cả gia đình. Hãy liên hệ ngay Kornova để được hỗ trợ gấp cho hồ sơ định cư EB-5 của cả gia đình.

Kính mời quý anh chị tham dự buổi Hội Thảo Dự Án Cota Vera – Cơ hội Vàng cuối cùng cho nhà đầu tư Việt và gặp gỡ chủ tịch tập đoàn Homefed – ông Chris Fougler, cùng luật sư di trú Mỹ để kịp chốt hồ sơ định cư cho cả gia đình trước giờ G khi chương trình thay đổi.

Link đăng ký Hội Thảo TẠI ĐÂY  hoặc liên hệ đăng ký: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com

Kính mời quý anh/ chị đăng ký tham dự! 

Hội Thảo EB-5 trong tháng 10/ 2019