Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án Cota Vera Khẳng Định Vị Thế An Toàn Nhất Thị Trường EB-5 Trước Thay Đổi Của Cục Di Trú Mỹ

Nhận tin tức mới
Dự Án Cota Vera Khẳng Định Vị Thế An Toàn Nhất Thị Trường EB-5 Trước Thay Đổi Của Cục Di Trú Mỹ
26/07/2019

Từ ngày 21/11/2019, Cục Di Trú Mỹ (USCIS) thay đổi qui định về khu vực ưu  tiên đầu tư TEA / không thuộc – TEA. USCIS yêu cầu mức đầu tư tối thiểu sẽ được tăng từ 500,000 USD lên 900,000 USD cho dự án thuộc khu vực TEA và 1,8 triệu đô Mỹ cho dự án không thuộc khu vực TEA.

Hầu hết các dự án hiện đang được hưởng mức đầu tư ưu tiên TEA dự kiến ​​sẽ không còn thuộc khu vực ưu tiên TEA theo quy định mới. Như vậy khả năng buộc phải tăng khoản đầu tư yêu cầu của dự án họ lên mức 1,8 triệu USD là điều đang được dự đoán. Vì vậy, nhiều dự án có thể gặp khó khăn trong việc thu hút vốn EB-5 và dẫn đến việc hoàn thành dự án sẽ bị kéo dài.

Như chúng ta đã biết, nếu một dự án không thành công, nó có thể gây ra vấn đề với việc tạo công việc làm – ảnh hưởng Thẻ Xanh vĩnh viễn cũng như vấn đề vốn đầu tư. Trong trường hợp này, dự án Cota Vera là một dự án có tính cạnh tranh cao nhất so với các dự án khác vì những lý do sau:

  • Dự án Cota Vera đã bắt đầu xây dựng bằng nguồn vốn của nhà phát triển dự án danh tiếng HomeFed. Vốn EB-5 nếu không thu hút kịp do mức đầu tư tăng theo qui định mới thì việc xây dựng dự án vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch do nguồn vốn lớn chủ đầu tư đưa sẵn sàng cho dự án. Như vậy dự án sẽ không bị ảnh hưởng đến việc hoàn thành xây dựng. Điều này cũng được xác nhận bởi HomeFed một lần nữa bằng thư chính thức từ chủ tịch tập đoàn.
Thư từ chủ tịch tập đoàn Homefed khẳng định dự án tiến hành không phụ thuộc vốn đầu tư EB-5

Trích dẫn từ thư của tập đoàn Homefed:

The single purpose of this memo is to assure investors that HomeFed has the necessary cash and financial resources necessary to complete the Côta Vera project with or without EB-5 funds. Côta Vera is in no way contingent on a successful EB-5 raise and therefore will not be affected by these pending changes to the EB-5 program. Also, worth noting is the fact that we are wholly owned by Jefferies Group (NYSE:JEF), a 6 Billion dollar company, which provides us an excellent source of capital if needed.

Văn bản này nhằm đảm bảo với nhà đầu tư rằng tập đoàn Homefed có đủ nguồn vốn tài chính cần thiết để hoàn thành dự án Cota Vera mà không cần phụ thuộc nguồn vốn EB-5. Dự án Cota Vera không phụ thuộc vào sự thu hút đủ vốn EB-5 và do đó sẽ không ảnh hưởng bởi những thay đổi trong chương trình EB-5. Cũng cần nhấn mạnh thêm rằng tập đoàn trực thuộc tổng công ty Jefferies Group (Mã chứng khoán NYSE : JEF) , là một công ty trị giá 6 tỷ USD và tổng công ty sẽ hỗ trợ nguồn tài chính vững mạnh cho dự án nếu cần.

Kornova xin chia sẻ thông tin này cùng các anh chị nhà đầu tư trong thời điểm then chốt quan trọng này. Thông tin này sẽ giúp quý nhà đầu tư nhận định được rằng dự án Cota Vera là dự án đáng tin cậy để có thể hoàn toàn an tâm thực hiện chương trình EB-5 mà không phải lo lắng trong tình hình Cục Di Trú Mỹ thay đổi mức đầu tư. Dự án Cota Vera giúp nhà đầu tư hoàn toàn an tâm về 2 yếu tố then chốt của chương trình EB-5 là:

  • Xây dựng & tạo việc làm – Đảm bảo thẻ Xanh.
  • An toàn hoàn trả vốn đầu tư cho nhà đầu tư dự án Cota Vera.

Liên hệ tư vấn và thực hiện dự án:

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com

Khách hàng Kornova đầu tư dự án Cota Vera chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch tập đoàn Homefed và Luật sư di trú Mỹ