Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 01/2022

Nhận tin tức mới
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 01/2022
17/12/2021

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 01/2022.

Diện bảo lãnh gia đình

  • F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ.
  • F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ.
  • F-2B: Bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ.
  • F-3: Bảo lãnh con đã kết hôn của công dân Mỹ.
  • F-4: Bảo lãnh anh/chị/em ruột của công dân Mỹ.

Bảng A – Ngày thụ lý đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines 
F-1 01/12/14 01/12/14 01/12/14 08/09/99 01/03/12
F-2A C C C C C
F-2B 22/09/15 22/09/15 22/09/15 01/09/00 22/10/11
F-3 22/11/08 22/11/08 22/11/08 15/09/97 08/06/02
F-4 22/03/07  22/03/07 15/09/05 22/04/99 22/08/02

Bảng B – Ngày tiếp nhận đơn

Diện bảo lãnh
gia đình
Các khu
vực khác
Trung Quốc Ấn Độ Mexico Philippines
F-1 15/05/16 15/05/16 15/05/16 01/02/01 22/04/15
F-2A 01/10/21 01/10/21 01/10/21 01/10/21 01/10/21
F-2B 22/09/16 22/09/16 22/09/16 01/03/01 01/10/13
F-3 22/08/09 22/08/09 22/08/09 08/10/00 01/10/03
F-4 01/10/07 01/10/07 01/01/06 22/08/99 01/02/04

Diện việc làm

  • EB-1: Lao động ưu tiên: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-4, EB-5.
  • EB-2: Lao động có bằng cấp cao và khả năng vượt trội:  chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1.
  • EB-3: Lao động tay nghề và các lao động khác: chiếm 28.6% mức toàn cầu, cộng thêm số lượng visa không sử dụng diện EB-1, EB-2, không vượt quá 10,000 visa cho khối “lao động khác”.
  • EB-4: Di dân đặc biệt: chiếm 7.1% mức toàn cầu.
  • EB-5: Khối tạo việc làm:  chiếm 7.1% mức toàn cầu, không dưới 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các khu vực vùng nông thôn và có tỷ lệ thất nghiệp cao, và 3,000 visa dành cho nhà đầu tư vào các trung tâm khu vực theo luật Sec. 610 of Pub. L. 102-395.

Bảng A – Ngày Thụ Lý Đơn (Final Action Dates)

Trên bảng dưới đây, ngày cho từng chương trình chỉ rõ lượng tồn đọng thụ lý; “C” có nghĩa là đang thụ lý hồ sơ hiện tại, điều này có nghĩa là số lượng visa có sẵn cho tất cả các ứng viên đủ chuẩn; và “U” nghĩa là không thể sử dụng, điều này có nghĩa là không có sẵn lượng visa được cấp. (Lưu ý: lượng visa có sẵn chỉ dành cho những hồ sơ mà ngày ưu tiên sớm hơn ngày hạn mức theo danh sách dưới đây.)

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 C C C C C C
EB-2 C 22/01/19 C 08/07/12 C C
EB-3 C 22/03/18 C 15/01/12 C C
Lao động không có tay nghề C 01/03/12 C 15/01/12 C C
EB-4 C C 15/03/19 C 01/04/20 C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 15/03/19 C 01/04/20 C
EB-5 đầu tư
trực tiếp (C5 & T5)
C C C C C C
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng (I5 & R5)
U U U U U U

B – Ngày tiếp nhận đơn (Date of Filing)

Diện
việc làm
Các khu
vực khác
Trung Quốc El Salvador
Guatemala
Honduras
Ấn Độ Mexico Philippines
EB-1 C C C C C C
EB-2 C 01/04/19 C 08/07/13 C C
EB-3 C 01/04/18 C 22/01/12 C C
Lao động không có tay nghề C 01/05/15 C 22/01/12 C C
EB-4 C C 15/05/19 C C C
Lao động tôn giáo đặc biệt C C 15/05/19 C C C
EB-5 đầu tư
trực tiếp(C5 & T5)
C C C C C C
EB-5 đầu tư qua
trung tâm vùng(I5 & R5)
C 15/12/15 C C C C

Lịch thị thực tháng 01/2022 dành cho công dân các quốc gia định cư vào Mỹ thông qua chương trình EB-5 ( đầu tư qua Trung tâm Vùng) tiếp tục tạm chuyển sang tình trạng “U” (tạm ngưng cấp visa) do chương trình đã hết hạn vào ngày 30/06/2021. Do Quốc hội ưu tiên phê duyệt Ngân sách tạm thời cho Chính phủ, vì thế chương trình EB5 Trung tâm Khu vực sẽ tiếp tục chờ đợi Quốc hội thông qua và gia hạn đến tháng 02/2022.

Sau khi chương trình được thông qua và gia hạn, ngày thụ lý đơn của chương trình EB-5 (đầu tư qua Trung tâm Vùng) sẽ được cập nhật tiếp tục tại Lịch thị thực các tháng tới. Kornova sẽ thông tin đến quý anh chị ngay khi có các cập nhật mới về ngày ưu tiên của chương trình.

Trong khoảng thời gian chờ đợi mới đây Hiệp hội Luật sư Nhập cư Mỹ (AILA), Hiệp hội đầu tư vào Mỹ (IIUSA) và Liên minh đầu tư EB5 đã cùng ký vào thư kiến nghị gửi đến Sở Di trú Mỹ USCIS yêu cầu giữ các đơn và khiếu nại liên quan đến chương trình EB5 Trung tâm Vùng cho tới khi Quốc hội chính thức thông qua.

Chính quyền Tổng thống Biden hiện vẫn thực hiện chính sách cởi mở về nhập cư và đặc biệt ưu tiên các dòng định cư việc làm, đặc biệt là EB5. Lượng hồ sơ EB5 đang chờ của Việt Nam hiện ở Trung tâm Thị thực Quốc gia – NVC hiện tại đã giảm mạnh, vì thế thời gian chờ đợi của nhà đầu tư sẽ được rút ngắn. Bên cạnh đó, hạn mức visa dành cho chương trình EB5 trong năm 2022 cũng được gia tăng gần gấp đôi.

Như vậy, với nhiều yếu tố thuận lợi từ các chính sách di trú của Tổng thống Biden cũng như các tin tức tích cực đối với nhà đầu tư Việt Nam đang chờ visa, các gia đình còn đang cân nhắc chưa quyết định đầu tư, hãy nên nhanh chóng có quyết định để cũng đạt được thành công như các gia đình đã quyết tâm thực hiện từ sớm.

Để được tư vấn chi tiết về giải pháp và định hướng hồ sơ EB5 , vui lòng liên hệ văn phòng Kornova. 

Tel: (028)38290430 | Email: vietnam@kornova.com

Kornova Tư vấn định cư Canada – Mỹ – Châu Âu – Caribe

 

(Cre: travel.state.gov)

Xem thêm tin tức khác: