Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Nóng! Các Nhà Lãnh Đạo Ngành EB5 & USCIS Đạt Được Sự Đồng Thuận Đối Với Các Vấn Đề Của Chương Trình EB-5 Mới

Nhận tin tức mới
Nóng! Các Nhà Lãnh Đạo Ngành EB5 & USCIS Đạt Được Sự Đồng Thuận Đối Với Các Vấn Đề Của Chương Trình EB-5 Mới
26/08/2022

Tin nóng mới cập nhật! Các nhà lãnh đạo ngành EB-5 và Sở Di trú Mỹ USCIS đã tiến đến sự đồng thuận về việc giải quyết các vấn đề trong các vụ kiện của Trung tâm Vùng và chương trình EB-5. Các lãnh đạo ngành EB-5 đảm bảo tất cả các Trung tâm Vùng đã được phê duyệt trước đây được duy trì sự cấp phép trong tương lai. 

Theo đó, vào ngày 25 tháng 08 vừa qua, các chuyên gia ngành EB-5 đã ký kết thỏa thuận đồng thuận với USCIS để bảo vệ các nhà đầu tư EB-5 và cho phép các Trung tâm Vùng đã được phê duyệt trước đó tiếp tục hoạt động. Thỏa thuận này là tín hiệu tốt cho thấy chương trình EB-5 đã hoạt động trở lại hoàn toàn. 

Thỏa thuận này ảnh hưởng đến hai vụ kiện của hai Trung tâm Vùng: Behring Regional Center LLC và EB5 Capital. Các nguyên đơn bao gồm tổ chức Hiệp hội Đầu tư vào Mỹ (“IIUSA”) và sáu nhà điều hành trung tâm vùng EB-5. Các chuyên gia EB-5 nhận định:

  • Việc thẩm phán ban hành lệnh sơ bộ trên toàn quốc và thỏa thuận sau đó của USCIS về một giải pháp hợp lý, cho phép chương trình Trung tâm Vùng EB-5 được tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế và tạo việc làm cho người Mỹ.
  • Sự đồng thuận giữa các lãnh đạo ngành EB-5 và USCIS sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên hợp tác mới giữa USCIS và ngành EB-5.

Chương trình EB-5 có tác động rất tích cực đến nền kinh tế Mỹ. Từ năm 2008 đến năm 2021, chương trình EB-5 đã giúp tạo ra 37,4 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài để tạo và duy trì việc làm cho người Mỹ mà không tốn chi phí của người đóng thuế. Dưới đây là cập nhật sơ lược về những điểm quan trọng nhất của Thỏa thuận hòa giải:

  • Các Trung tâm vùng được phê duyệt trước đây vẫn được ủy quyền nhưng phải nộp đơn I-956 cho USCIS trước ngày 29 tháng 12 năm 2022. Nếu một Trung tâm Vùng đã được phê duyệt trước đó không nộp đơn I-956 hoặc đơn điều chỉnh trước ngày 29 tháng 12 năm 2022, thì không thể đáp ứng được yêu cầu theo Đạo luật liêm chính, bao gồm cả việc tài trợ cho các đơn I-526E hoặc phát triển các dự án mới. Tuy nhiên, đơn I-526 và I-829 đã nộp trước Đạo luật liêm chính sẽ được tổng hợp và tiếp tục phê duyệt.
  • Các trung tâm Vùng đã được phê duyệt trước đây có thể nộp đơn I-956F ngay sau khi nộp đơn I-956. (Không cần chờ chấp thuận đơn I-956).
  • Đơn I-956F phải được nộp trước rồi mới có thể nộp đơn I-526E.

  • Nếu biên nhận nộp đơn I-956F không được phát hành trong vòng mười ngày theo lịch kể từ ngày nộp đơn, USCIS đồng ý chấp nhận thông báo lockbox cùng với bản sao của ít nhất sáu trang đầu tiên của Đơn I-956F đã nộp (Phần 1- 5), bằng chứng chuyển phí bằng séc hoặc ghi nhận thẻ tín dụng cho mục đích cung cấp “số biên nhận đơn I-956F của trung tâm Vùng”. Các trung tâm vùng hoặc nhà đầu tư sẽ gửi biên nhận đơn I-956F sau đó khi được phát hành.
  • Nếu, sau khi ban hành Đạo luật liêm chính nhưng trước Ngày có hiệu lực, một nhà đầu tư qua Trung tâm Vùng đã nộp đơn I-526 một cách hợp lệ, thì nhà đầu tư đó có thể nộp đơn I-526E với một khoản phí để cung cấp tất cả thông tin theo yêu cầu của Đạo luật liêm chính và sẽ nhận được tiền bồi hoàn đơn I-526. Nhà đầu tư đó sẽ giữ được ngày ưu tiên của họ trên đơn-526 đã nộp. Các nhà đầu tư này có nghĩa vụ tuân thủ tất cả các điều khoản của Đạo luật liêm chính, bao gồm cả số tiền đầu tư.
  • Nếu, sau khi ban hành Đạo luật liêm chính nhưng trước Ngày có hiệu lực, một nhà đầu tư qua trung tâm vùng đã nộp đơn I-526E hợp lệ nhưng thiếu biên nhận I-956F, nhà đầu tư đó có thể nộp bổ sung biên nhận nộp đơn I-956F vào hồ sơ. Bộ đơn của nhà đầu tư này sẽ không bị từ chối do không cung cấp số biên nhận I-956F. Các nhà đầu tư này sẽ giữ được ngày ưu tiên của họ trên đơn I-526E đã nộp. Các nhà đầu tư này có nghĩa vụ tuân thủ tất cả các điều khoản của Đạo luật liêm chính, bao gồm cả số tiền đầu tư.
  • Các Trung tâm Vùng được Phê duyệt Trước đó phải nộp đơn I-956F thay cho các đơn được duyệt trước đó (Đơn I-924), mục đích của việc nộp đơn này là để đồng nhất thông tin và tài liệu của dự án theo tiêu chuẩn của Đạo luật Liêm chính. Tiêu chuẩn của Đạo luật liêm chính, tất cả thông tin ở mọi khía cạnh của dự án đã được phê duyệt trước đó trong mẫu I-924 điều chỉnh sẽ có ảnh hưởng đến việc nộp đơn I-956F mới, trừ một trong các điều kiện được liệt kê trong Mục 1153.

Xin lưu ý rằng Thỏa thuận hòa giải đã được trình lên Tòa án và ngày có hiệu lực của Thỏa thuận hòa giải sẽ tùy thuộc vào sự chấp thuận cuối cùng của Tòa án.

Dựa trên Thoả thuận hòa giải, miễn là trung tâm Vùng đã nộp đơn I-956F, ngay cả trước khi được phát hành biên nhận nộp đơn I-956F, nhà đầu tư vẫn có thể nộp đơn I-526E ngay lập tức kèm theo các bằng chứng hiện hành về việc nộp đơn I-956F. Sau đó họ có thể bổ sung đơn I-956F vào hồ sơ nhưng vẫn được giữ nguyên ngày ưu tiên ban đầu. Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư từ các quốc gia bị tồn đọng hồ sơ như Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam, các nhà đầu tư hiện có thể nộp đơn I-526E ngay lập tức để nhận được ngày ưu tiên sớm hơn đối với thị thực dành riêng và cung cấp số biên nhận I-956F sau sau khi biên nhận được phát hành.

Kornova với 16 năm kinh nghiệm tại Việt Nam chọn lọc và thẩm định chi tiết các dự án EB5 để giới thiệu đến quý nhà đầu tư những dự án tốt nhất giúp đảm bảo “an toàn thẻ xanh và an tâm về vốn đầu tư”.

Gọi Kornova ngay hôm nay để đặt lịch hẹn & thực hiện thành công kế hoạch định cư Mỹ cho cả gia đình

 Tel: (028) 38290430 | Email: vietnam@kornova.com