Liên hệ
News

TỔNG QUAN

Visa EB-1C cho phép các công ty quốc tế chuyển các nhà quản lý và giám đốc cấp cao nhất sang Mỹ làm việc và cấp quyền thường trú nhân (Thẻ Xanh). Đối với chương trình này, Công ty hoặc nhà tuyển dụng sẽ là người nộp đơn bảo lãnh cho nhân viên của mình và nhân viên đó không cần phải xin giấy phép lao động như các chương trình định cư dựa vào việc làm khác.

YÊU CẦU VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG EB-1C

 • Công ty phải có mối quan hệ đủ điều kiện với một công ty nước ngoài, chẳng hạn như công ty mẹ, chi nhánh, công ty con hoặc công ty trực thuộc. Họ được gọi chung là các pháp nhân đủ điều kiện.
 • Công ty phải hoạt động với tư cách là người sử dụng lao động tại Hoa Kỳ và trực tiếp cư trú ít nhất tại một quốc gia khác hoặc thông qua một tổ chức đủ điều kiện trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ thường xuyên, có hệ thống và liên tục.
 • Công ty phải hoạt động ở Hoa Kỳ ít nhất một năm.

YÊU CẦU VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG EB-1C

 • Ứng viên EB-1C phải được tuyển dụng trong một năm trong vòng ba năm qua bởi công ty trực thuộc, công ty mẹ, công ty con hoặc chi nhánh ở nước ngoài của người sử dụng lao động ở Hoa Kỳ và họ phải làm việc tại Hoa Kỳ ở vị trí quản lý hoặc điều hành.

CÁC LOẠI GIẤY TỜ YÊU CẦU:

 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và kiểm soát của cty mẹ với công ty con/cty liên kết, chi nhánh…
 • Báo cáo thuế và báo cáo tài chính
 • Thư tuyển dụng của người sử dụng lao động Mỹ, xác minh rằng người nước ngoài sẽ làm việc cho họ ở Mỹ với tư cách điều hành hoặc quản lý
 • Giấy xác nhận công việc của nhân viên, bằng cấp…
 • Các bằng chứng, tài liệu khác

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN EB-1C

Bước 01
 • Luật sư di trú đánh giá hồ sơ
Bước 02
 • Nộp đơn xin định cư I-140 vào cục di trú Mĩ (USCIS).
 • Thời gian xét duyệt hồ sơ hiện nay là khoảng 4-6 tháng.
Bước 03
 • Hồ sơ được USCIS phê duyệt sẽ chuyển qua Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (NVC)
Đương đơn ở ngoài nước MỹHồ sơ được chuyển về lãnh sự quán để phỏng vấn
Đương đơn đang ở MỹLàm hồ sơ chuyển đổi tình trạng (AOS)
 • Thời gian cho quá trình này là 4-6 tháng
Bước 04
 • Phỏng vấn tại lãnh sự theo lịch hẹn.
 • Nhận visa định cư Mỹ
Bước 05
 • Nhập cảnh nước Mỹ và nhận Thẻ Xanh Vĩnh Viễn.
Bước 06
 • Thi Quốc Tịch Mỹ