Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ Đề Xuất Tăng Phí Hồ Sơ EB-5

Nhận tin tức mới
Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ Đề Xuất Tăng Phí Hồ Sơ EB-5
06/01/2023

Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ (DHS) đã đưa ra Thông báo về đề xuất sửa đổi về các quy định mức phí của hồ sơ EB-5.

DHS đã thông báo một đề xuất xây dựng quy tắc (NPRM) cho Cơ quan Đăng ký Liên bang về biểu phí thụ lý hồ sơ EB-5 của Sở Di trú Mỹ USCIS cũng như đối với các yêu cầu trợ cấp nhập cư khác. Theo đó,  DHS đề xuất điều chỉnh một số khoản phí liên quan đến các hồ sơ của chương trình EB-5 theo biểu phí mới như sau:

  • Phí thụ lý đơn I-526E tăng từ $3,675 lên $11,160.
  • Phí thụ lý đơn I-829 tăng từ $3,835 lên $9,525.
  • Phí thụ lý đơn I-956 tăng từ $17,795 lên $47,695.
  • Phí thụ lý đơn I-956G tăng từ $3,035 lên $4,470.
  • Phí thụ lý đề xuất đơn I-956F là $47,695.
Lệ phí thụ lý hồ sơ của USCIS sẽ ghi nhận mức tăng đáng kể trong thời gian tới

Thực tế là trong vài năm qua, năng lực thụ lý các hồ sơ nhập cư của USCIS đã không đáp ứng được các yêu cầu về khung thời gian quy chuẩn. Đạo luật về cải cách và liêm chính EB-5 năm 2022 yêu cầu USCIS quy định mức phí ở mức hợp lý để thu hồi chi phí hoàn thành thụ lý hồ sơ trong khung thời gian xử lý được cải thiện từ 120 đến 240 ngày.

Giai đoạn lấy ý kiến công chúng kéo dài 60 ngày bắt đầu sau khi NPRM được công bố trên Công báo Liên bang. Các khoản phí sẽ không thay đổi cho đến khi quy tắc cuối cùng có hiệu lực, sau khi công chúng có cơ hội đóng góp ý kiến và USCIS hoàn thiện biểu phí sau cùng để phản hồi lại những nhận xét trước đó.

Như vậy, mặc dù mức đề xuất tăng phí hồ sơ EB-5 200% là khá đáng kể, tuy nhiên USCIS cải thiện thời gian xử lý sẽ là một thay đổi đáng hoan nghênh đối với các nhà đầu tư EB-5. Tin tốt là các nhà đầu tư EB-5 nộp đơn ngay bây giờ vẫn có thể vào hàng chờ sớm nhất, vì ưu tiên hiện nay của USCIS là cải thiện thời gian xử lý và vẫn giữ nguyên mức phí. Vì việc chuẩn bị hồ sơ EB-5 cũng mất một thời gian nhất định, vì thế các anh chị nhà đầu tư EB-5 cần tranh thủ nộp đơn ngay hôm nay để nhận ngày ưu tiên sớm nhất và tranh thủ mức lệ phí thấp.

Chuẩn bị hồ sơ định cư Mỹ cùng Kornova  

Đón đầu hạn mức hồ sơ định cư đầu tư EB5 Trung tâm vùng

Liên hệ: Tel: (028) 38290430 | Email: vietnam@kornova.com | Hoặc bấm VÀO ĐÂY để đăng ký tư vấn

Xem thêm: