Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỷ Lệ Phê Duyệt Hồ Sơ I-829 Quý 1/2020 Đạt Tỷ Lệ 99%

Nhận tin tức mới
28/06/2020

Cục Di Trú Mỹ (USCIS) đã thống kê số lượng bộ đơn I-829 cho quý đầu tiên của năm tài chính 2020 ( từ ngày 1/10 – ngày 30/12/2019).

Số lượng hồ sơ I-829 nộp mới tăng cao

1.013 nhà đầu tư EB-5 đã nộp đơn I-829 chuyển đổi Thẻ Xanh có điều kiện sang Thẻ Xanh vĩnh viễn trong Quý 1/2020, tăng trưởng 27% so với năm trước và tăng 17% so với quý trước. Đây là lần thứ hai trong lịch sử EB-5, số lượng hồ sơ I-829 vượt quá 1.000 hồ sơ  trong một quý.

Tổng số hồ sơ I-829 được thụ lý

Chỉ có 442 hồ sơ I-526 được USCIS thụ lý vào quý 1/2020, giảm 7% so với năm trước. Số lượng hồ sơ I-829 thụ lý trung bình tiếp tục duy trì ở mức 480-900 hồ sơ mỗi năm.

Tỷ lệ phê duyệt hồ sơ I-829 cao nhất từ quý 2/2018

Tỷ lệ chấp thuận trung bình của hồ sơ I-829 là 99% trong Q1/2020, mức cao nhất tính từ quý 2/2018. Trong tổng số 422 hồ sơ I-829 được thụ lý, chỉ có 6 hồ sơ bị từ chối.

Lượng hồ sơ I-829 tồn đọng cao kỷ lục

Tính đến ngày 31/12/2019, đã có 10.373 đơn I-829 đang chờ thụ lý, số lượng đơn I-829 đang chờ thụ lý cao nhất trong lịch sử EB-5.

Tỷ lệ chấp thuận hồ sơ I-829 qua các thời kỳ
Thống kê số lượng hồ sơ I-829 từ 2008 – quý 1/2020

Nội dung tham khảo: