Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

Người nộp đơn thi quốc tịch có thể trả phí bằng thẻ tín dụng

Nhận tin tức mới
17/06/2017
USCIS đã ban hành một thông cáo báo chí nói rằng Người nộp đơn có thể trả phí bộ đơn xin nhập quốc tịch N400 bằng thẻ tín dụng“. Không có thêm bất kỳ khoản lệ phí nào nếu người nộp đơn thanh toán bằng thẻ tín dụng. N-400 là bộ đơn duy nhất có thể trả  phí bằng thẻ tín dụngsử dụng mẫu ủy quyền G1450 cho các giao dịch thẻ tín dụng.
Thẻ tín dụng được chấp nhận bao gồm Visa, MasterCard, American Express và Discover. Người nộp đơn cũng có thể sử dụng thẻ quà tặng có logo Visa, MasterCard, American Express và Discover.