Liên hệ

Thống Kê Hồ Sơ Visa EB-5 Việt Nam Năm 2018

Nhận tin tức mới
Thống Kê Hồ Sơ Visa EB-5 Việt Nam Năm 2018
22/11/2018

Thống kê hồ sơ I-526 tồn đọng từ Việt Nam đến năm 2018

Thống kê hồ sơ I-526 tồn đọng từ Việt Nam đến năm 2018
Nguồn USCIS

Thống kê hồ sơ visa EB-5 phát hành cho Việt Nam 2008-2018

Thống kê visa EB-5 phát hành cho Việt Nam 2008-2018
Nguồn USCIS

Thống kê hồ sơ visa EB-5 từ Việt Nam tồn đọng tại NVC tăng 71% trong năm 2018 (1,112 visa) so với năm 2017 (649 visa)

Hồ sơ visa EB-5 từ Việt Nam tồn đọng tại NVC

Thống kê hồ sơ visa EB-5 Việt Nam tiếp tục đạt tỷ lệ phê duyệt cao ở mức 92%

Hồ sơ EB5 Việt Nam tiếp tục đạt tỷ lệ phê duyệt cao ở mức 92%

Theo thống kê dự kiến trên tổng hồ sơ visa EB-5 tồn đọng từ Việt Nam tính đến 30/10/2018, thời gian thụ lý hồ sơ visa EB-5 Việt Nam đối với hồ sơ nộp từ tháng 11/2018 có thể lên đến 7 năm, thời gian ước tính này bao gồm thời gian thụ lý hồ sơ I-526.

Tuy nhiên, thống kê cũng lưu ý đây là ước tính với nhiều yếu tố thay đổi lớn có thể khiến thời gian thụ lý hồ sơ rút ngắn hơn nhiều so với mức ước tính như việc rút đơn, ly dị, thay đổi trong hồ sơ hộ gia đình, thay đổi về chính sách của chính phủ trong việc tăng số lượng visa cấp cho diện này.

Các chuyên gia ngành cũng cho biết thời gian thụ lý hồ sơ visa EB-5 tuy kéo dài hơn so với các năm trước nhưng đầu tư định cư diện EB-5 vẫn được đánh giá là 1 trong những dòng định cư độc lập hiệu quả cho nhà đầu tư và gia đình mà không cần bảo lãnh từ gia đình và công ty. So sánh với các dòng bảo lãnh gia đình, thời gian thụ lý hồ sơ visa EB-5 vẫn là một trong những chương trình có thời gian thụ lý nhanh nhất so với các chương trình bảo lãnh gia đình hiện nay như dòng bảo lãnh con độc thân (hơn 7 năm), dòng bảo lãnh con có gia đình (hơn 12 năm), dòng bảo lãnh anh chị em (hơn 14 năm).

Chương trình EB-5 với nguồn thu đầu tư nước ngoài và tạo việc làm cho công dân Mỹ vẫn tiếp tục là dòng chương trình được chính phủ quan tâm và hỗ trợ.

Lời khuyên của các chuyên gia ngành đối với nhà đầu tư Việt Nam quan tâm đầu tư EB-5 trong thời điểm chương trình 1 lần nữa hết hạn vào ngày 7/12/2018 chính là quyết định nhanh và chọn lựa dự án tốt trong quyết định đầu tư EB-5 của mình. Chương trình có thể có 1 lần gia hạn ngắn hạn trước khi chương trình thay đổi lớn về yêu cầu và tăng mức yêu cầu đầu tư (dự kiến ở mức 925,000USD hay 1,350,000USD).

Đầu tư hôm nay để nhận cơ hội định cư cho cả gia đình có thể hơi muộn so với các nhà đầu tư đã quyết định đầu tư và nhận Thẻ Xanh cho cả gia đình từ nhiều năm trước đây, tuy nhiên vẫn còn chưa quá muộn khi so sánh với thời gian mà nhà đầu tư Trung Quốc đang chờ (14 năm) hay các dòng bảo lãnh thân nhân đang kéo dài (12-14 năm).

Nhà đầu tư Việt Nam vẫn còn thời hạn 3 tháng nếu chương trình có cơ hội gia hạn để đón đầu cơ hội định cư độc lập cho cả gia đình – để nhanh chóng xếp hàng, ghi tên mình vào danh sách ưu tiên chờ nhận visa định cư đầu tư EB-5 dành cho nhà đầu tư Việt Nam trong hàng chờ phê duyệt hồ sơ EB-5 đã rất dài trước mình.

Nếu nhà đầu tư quyết định không đầu tư vào thời điểm hiện tại chỉ vì yếu tố thời gian kéo dài, thì cũng có nhiều khả năng nhà đầu tư bỏ qua mất cơ hội ưu tiên trong trường hợp thời gian thụ lý hồ sơ nhanh hơn nếu các chính sách tăng số lượng visa EB-5 được thông qua.

Đặc biệt nhằm hỗ trợ các khách hàng Kornova có thể nhanh chóng thực hiện chương trình EB-5 và hoàn tất hồ sơ trước thời điểm kết thúc gia hạn vào ngày 07/12/2018, Kornova hỗ trợ thanh toán toàn bộ chi phí luật sư cho khách thực hiện chương trình (*)

(*) Áp dụng từ ngày 17/10/2018 – 07/12/2018

Kornova – Tư vấn định cư Mỹ