Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tin NIW

Tin nổi bật

News
17/05/2024
Xem thêm
News
15/04/2024
Xem thêm
News
19/03/2024
Xem thêm
News
15/02/2024
Xem thêm
News
12/01/2024
Xem thêm
News
16/12/2023
Xem thêm
News
19/11/2023
Xem thêm
News
17/10/2023
Xem thêm
News
18/09/2023
Xem thêm
News
14/08/2023
Xem thêm
News
14/07/2023
Xem thêm
News
12/06/2023
Xem thêm
News
15/05/2023
Xem thêm
News
14/04/2023
Xem thêm
News
24/03/2023
Xem thêm
News
17/02/2023
Xem thêm
News
16/01/2023
Xem thêm
News
17/11/2022
Xem thêm
News
17/10/2022
Xem thêm
News
13/09/2022
Xem thêm
News
11/08/2022
Xem thêm
News
11/07/2022
Xem thêm
News
10/06/2022
Xem thêm
News
13/05/2022
Xem thêm
News
14/04/2022
Xem thêm
News
04/04/2022
Xem thêm
News
17/03/2022
Xem thêm
News
07/03/2022
Xem thêm
News
28/02/2022
Xem thêm
News
17/02/2022
Xem thêm
News
17/01/2022
Xem thêm
News
17/12/2021
Xem thêm
News
16/11/2021
Xem thêm
News
15/10/2021
Xem thêm
News
14/09/2021
Xem thêm
News
18/08/2021
Xem thêm
News
16/07/2021
Xem thêm
News
17/06/2021
Xem thêm
News
30/05/2021
Xem thêm
News
20/05/2021
Xem thêm
News
22/04/2021
Xem thêm
News
06/04/2021
Xem thêm
News
15/03/2021
Xem thêm
News
24/02/2021
Xem thêm
News
24/01/2021
Xem thêm
News
24/12/2020
Xem thêm
News
23/11/2020
Xem thêm
News
30/10/2020
Xem thêm
News
25/09/2020
Xem thêm
News
20/08/2020
Xem thêm
News
21/07/2020
Xem thêm
News
24/06/2020
Xem thêm
News
17/06/2020
Xem thêm
News
21/05/2020
Xem thêm
News
27/04/2020
Xem thêm
News
23/04/2020
Xem thêm
News
17/03/2020
Xem thêm
News
16/03/2020
Xem thêm
News
19/02/2020
Xem thêm
News
05/02/2020
Xem thêm
News
20/01/2020
Xem thêm
News
19/12/2019
Xem thêm
News
19/11/2019
Xem thêm
News
18/10/2019
Xem thêm
News
25/09/2019
Xem thêm
News
19/09/2019
Xem thêm
News
16/08/2019
Xem thêm
News
15/07/2019
Xem thêm
News
15/07/2019
Xem thêm
News
14/06/2019
Xem thêm
News
03/06/2019
Xem thêm
News
15/05/2019
Xem thêm
News
16/04/2019
Xem thêm
News
10/04/2019
Xem thêm
News
01/04/2019
Xem thêm
News
15/03/2019
Xem thêm
News
18/02/2019
Xem thêm
News
14/01/2019
Xem thêm
News
26/12/2018
Xem thêm
News
14/12/2018
Xem thêm
News
28/11/2018
Xem thêm
News
14/11/2018
Xem thêm
News
15/10/2018
Xem thêm
News
16/07/2018
Xem thêm
News
21/06/2018
Xem thêm
News
12/02/2018
Xem thêm

Danh sách tin

  • Tất Cả

  • Sự kiện

  • Tin tức

17/05/2024
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 06/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 6/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

15/04/2024
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 05/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 5/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

19/03/2024
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 04/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 4/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

15/02/2024
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 03/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 3/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

12/01/2024
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 02/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 2/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

16/12/2023
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 01/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 1/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

17/05/2024
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 06/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 6/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

15/04/2024
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 05/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 5/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

19/03/2024
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 04/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 4/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

15/02/2024
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 03/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 3/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

12/01/2024
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 02/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 2/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

16/12/2023
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 01/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 1/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

17/05/2024
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 06/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 6/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

15/04/2024
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 05/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 5/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

19/03/2024
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 04/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 4/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

15/02/2024
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 03/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 3/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

12/01/2024
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 02/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 2/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]

16/12/2023
Định Cư Mỹ – Lịch Thị Thực Tháng 01/2024

Bộ Ngoại giao Mỹ – Cục Lãnh sự đã thông tin chính thức về lịch cấp thị thực trong tháng 1/2024. Diện bảo lãnh gia đình F-1: Bảo lãnh con độc thân của công dân Mỹ. F-2A: Bảo lãnh vợ/ chồng & con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ. F-2B: Bảo […]