TIN VUI CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM – CỤC DI TRÚ MỸ ĐIỀU CHỈNH TĂNG SỐ LƯỢNG XÉT DUYỆT HỒ SƠ EB-5


 

Ngày 19.03.2018, Cục Di Trú Mỹ – USCIS đã ra thông báo điều chỉnh lịch xét duyệt hồ sơ EB-5 của tháng 01.2018. Thông báo này được đưa ra chỉ sau 5 ngày kể từ khi USCIS đăng thông báo lịch xét duyệt hồ sơ EB5 ngày 14.03.2018.

Theo đó Cục Di Trú Mỹ đang xét duyệt các hồ sơ I-526 có “Ngày Ưu Tiên” trước ngày 03.01.2016 thay vì chỉ tới ngày 03.11.2015 như thông báo ngày 14.03.2018. 

Với điều chỉnh nhanh xét duyệt hồ sơ EB-5 này, thời gian chờ phê duyệt bộ đơn I-526 của nhà đầu tư EB-5 sẽ chỉ còn 25 tháng thay vì 27 tháng như thông báo trước khi điều chỉnh vào ngày 14.03.2018.

Chi tiết về thời gian xử lý bộ hồ sơ EB-5 được điều chỉnh như sau:

TIN VUI CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM - CỤC DI TRÚ MỸ ĐIỀU CHỈNH TĂNG SỐ LƯỢNG XÉT DUYỆT HỒ SƠ EB-5
Thông báo điều chỉnh lịch xét duyệt hồ sơ EB-5 của tháng 01.2018 từ USCIS
Đánh giá hồ sơ cá nhân trực tuyến

Kiểm tra tình trạng hồ sơ
Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú hoa kỳ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú

Xem thêm

gửi câu hỏi đến kornova
Đăng ký nhận bản tin di trú
error: Content is protected !!