Liên hệ
Trang chủ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tin Vui Cho Các Nhà Đầu Tư Việt Nam – Cục Di Trú Mỹ Điều Chỉnh Tăng Số Lượng Xét Duyệt Hồ Sơ EB-5

Nhận tin tức mới
Tin Vui Cho Các Nhà Đầu Tư Việt Nam – Cục Di Trú Mỹ Điều Chỉnh Tăng Số Lượng Xét Duyệt Hồ Sơ EB-5
22/03/2018

Ngày 19.03.2018, Cục Di Trú Mỹ – USCIS đã ra thông báo điều chỉnh lịch xét duyệt hồ sơ EB-5 của tháng 01.2018. Thông báo này được đưa ra chỉ sau 5 ngày kể từ khi USCIS đăng thông báo lịch xét duyệt hồ sơ EB5 ngày 14.03.2018.

Theo đó Cục Di Trú Mỹ đang xét duyệt các hồ sơ I-526 có “Ngày Ưu Tiên” trước ngày 03.01.2016 thay vì chỉ tới ngày 03.11.2015 như thông báo ngày 14.03.2018. 

Với điều chỉnh nhanh xét duyệt hồ sơ EB-5 này, thời gian chờ phê duyệt bộ đơn I-526 của nhà đầu tư EB-5 sẽ chỉ còn 25 tháng thay vì 27 tháng như thông báo trước khi điều chỉnh vào ngày 14.03.2018.
Chi tiết về thời gian xử lý bộ hồ sơ EB-5 được điều chỉnh như sau:

TIN VUI CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM - CỤC DI TRÚ MỸ ĐIỀU CHỈNH TĂNG SỐ LƯỢNG XÉT DUYỆT HỒ SƠ EB-5
Thông báo điều chỉnh lịch xét duyệt hồ sơ EB-5 của tháng 01.2018 từ USCIS