Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Saint Kitts & Nevis Cho Phép Hồ Sơ Định Cư Được Bao Gồm Thêm Anh Chị Em Phụ Thuộc

Nhận tin tức mới
Saint Kitts & Nevis Cho Phép Hồ Sơ Định Cư Được Bao Gồm Thêm Anh Chị Em Phụ Thuộc
22/11/2020

Trong một thông tư được ban hành mới đây, cơ quan phụ trách chương trình Quốc tịch Saint Kitts & Nevis thông báo về việc cho phép bổ sung người phụ thuộc vào hồ sơ nhập tịch.

Cụ thể là những anh chị em phụ thuộc sẽ có cơ hội đi kèm với gia đình nhà đầu tư. Quy định mới này có hiệu lực ngay lập tức. Theo đó, các anh chị em phụ thuộc muốn được đi kèm trong hồ sơ cần đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Họ phải là anh chị em ruột của người nộp đơn chính (nghĩa là không phải của vợ / chồng hoặc bất kỳ thành viên gia đình nào khác có trong đơn đăng ký);
  • Họ phải từ 30 tuổi trở xuống;
  • Họ phải không có con
  • Họ phải phụ thuộc tài chính vào người nộp đơn chính
  • Chính sách mới này sẽ không có hiệu lực hồi tố; nghĩa là chỉ áp dụng cho các hồ sơ gửi từ ngày thông tư ban hành, không áp dụng cho các hồ sơ đã được phê duyệt.
Chương trình đầu tư nhập tịch St Kiss & Nevis giờ đây đã bao gồm anh chị em phụ thuộc

Các khoản phí bổ sung cần thiết để bao gồm anh chị em ruột là 40.000 USD với hình thức đầu tư bất động sản và 20.000 USD theo hình thức đóng góp Quỹ tăng trưởng bền vững. Với những người đủ điều kiện sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra lý lịch giống như những người nộp đơn chính và sẽ phải chịu mức phí thẩm định hiện hành. Người nộp đơn sẽ nộp các bản tuyên thệ về việc họ có ràng buộc về tài chính đối với những người là anh/chị/em ruột của họ.

Như vậy chương trình đầu tư nhập tịch (CIP) Saint Kitts & Nevis trở thành CIP thứ 4 ở Caribê cho phép việc đưa anh chị em vào các hồ sơ nhập tịch, sau Grenada vào năm 2018 và Dominica và Saint Lucia vào năm 2019. Tuy nhiên

Tuy nhiên, chính sách của Saint Kitts & Nevis khác với chính sách của các quốc gia khác ở một số khía cạnh chính. Ví dụ về độ tuổi của anh chị em phụ thuộc ở Saint Kitts được quy định là 30, ở Dominica là 25 và ở Saint Lucia là 18. Grenada không giới hạn độ tuổi. Grenada và Saint Lucia không yêu cầu phụ thuộc tài chính vào người nộp đơn chính. Saint Kitts & Nevis và Saint Lucia quy định cá nhân phải là anh chị em của người nộp đơn chính, trong khi Grenada và Dominica cho phép anh chị em của vợ / chồng.

Như vậy hiện còn chương trình định cư Antigua & Barbuda – là chương trình CIP ở Caribbean cuối cùng – không cho phép rõ ràng việc bao gồm anh chị em ruột, ngoại trừ trong những trường hợp người đó “vì tuổi tác hoặc tình trạng suy nhược cơ thể hoặc tinh thần hoàn toàn phụ thuộc vào đương đơn để sinh sống hoặc nuôi dưỡng họ ”.

Xem thêm: