Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Bốn Chương Trình Đầu Tư Nhập Tịch Caribbean Đồng Loạt Tăng Mức Đầu Tư Tối Thiểu

Nhận tin tức mới
Bốn Chương Trình Đầu Tư Nhập Tịch Caribbean Đồng Loạt Tăng Mức Đầu Tư Tối Thiểu
23/03/2024

Bốn quốc gia vùng Caribbean là Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada và Saint Kitts & Nevis đã cùng nhau ký Biên bản ghi nhớ (MoU) thống nhất tăng mức đầu tư tối thiểu vào chương trình đầu tư nhập tịch lên 200.000 USD.

Ngày 20/3 vừa qua, bốn trong số năm quốc gia Caribbean có chương trình đầu tư nhập tịch (CBI) đã đồng thuận ký vào Biên bản Ghi nhớ để đặt ngưỡng đầu tư tối thiểu vào chương trình CBI là 200.000 USD. Mức đầu tư mới 200.000 USD sẽ được áp dụng từ ngày 01/07/2024, mức đầu tư cũ trước đây chỉ bằng 1/2 so với mức mới.

Nội dung của Biên bản Ghi nhớ mà bốn quốc gia đã cam kết hợp tác chặt chẽ:

Tăng mức đầu tư tối thiểu lên 200.000 USD:

Đảm bảo ngưỡng đầu tư thống nhất cho tất cả các quốc gia ký kết là 200.000 USD (không bao gồm hoa hồng, phí và các khoản khấu trừ khác). Nếu một quốc gia có bất kỳ thay đổi nào đối với mức đầu tư tối thiểu này phải được các quốc gia còn lại thông qua.

Cam kết chia sẻ thông tin và minh bạch

Cam kết này là một phần của thỏa thuận với Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào tháng 10/2023, quy đinh tất cả năm quốc gia Caribe có CBI sẽ trao đổi dữ liệu với nhau. Bốn quốc gia đã ký Biên bản ghi nhớ đã đồng ý trao quyền cho Trung tâm Truyền thông Khu vực chung ở Barbados để hỗ trợ tài chính và cổng thông tin kỹ thuật số. Cổng thông tin kỹ thuật số sẽ đảm bảo chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập thông tin. Điều này cũng sẽ đảm bảo tính minh bạch của chương trình CBI khu vực Caribbean.

Thay đổi cách thức tiếp thị

Quy định mới đặt ra các tiêu chuẩn chung khi sử dụng các hình thức tiếp thị chương trình CBI bao gồm loại bỏ việc sử dụng ảnh hộ chiếu và cụm từ “miễn thị thực”.

Tăng cường kiểm tra thẩm định

Các quốc gia CBI khu vực Caribbean sẽ tăng cường sàng lọc sau phê duyệt đối với các cá nhân nhận quyền công dân qua đầu tư và thu hồi hộ chiếu bị hủy.

Động thái đồng ký kết vào Biên bản ghi nhớ thể hiện nỗ lực của các quốc gia khu vực Caribbean để đảm bảo tính minh bạch, chất lượng và sự bền vững của chương trình. Khoảng thời gian trước thời điểm chương trình CBI tại khu vực Caribbean chính thức tăng giá vào mùa hè năm nay là cơ hội cho các nhà đầu tư quan tâm, để tận dụng mức đầu tư thấp và hưởng lợi ích từ các quy định hiện hành.

(Cre: IMI Daily)