Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Antigua & Barbuda Là Quốc Gia Caribbean Đầu Tiên Công Bố Mức Đầu Tư Mới

Nhận tin tức mới
Antigua & Barbuda Là Quốc Gia Caribbean Đầu Tiên Công Bố Mức Đầu Tư Mới
27/06/2024

Chính phủ Antigua & Barbuda đã thông báo về mức đầu tư mới áp dụng cho chương trình đầu tư nhập tịch của mình. Tuy nhiên các nhà đầu tư sẽ có thời gian chờ 30 ngày trước khi quy định trong biên bản ghi nhớ đã ký vào tháng 3 năm nay chính thức được thực hiện.

Tháng trước cả năm quốc gia Caribbean có chương trình đầu tư nhập tịch (CBI) là Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada và Saint Kitts & Nevis đã đồng thuận ký vào Biên bản Ghi nhớ (MoA) để đảm bảo tính toàn vẹn của quyền công dân của họ thông qua các chương trình đầu tư.

Antigua & Barbuda là quốc gia đầu tiên thông báo về chính sách đầu tư mới nêu chi tiết về ngưỡng đầu tư mới được đề xuất và hướng dẫn về việc nộp hồ sơ. Đây là một phần trong MoA đã được thực hiện giữa năm nguyên thủ quốc gia khu vực Caribbean đang vận hành chương trình đầu tư nhập cư. Dự kiến ban đầu của MoA, chính sách mới sẽ được thực hiện từ ngày 01/07/2024, tuy nhiên Antigua & Barbuda đã yêu cầu thêm 30 ngày để hoàn tất quy trình phê duyệt cần thiết của quốc hội.

Tùy thuộc vào sự chấp thuận của quốc hội, các sửa đổi được đề xuất đối với ngưỡng đầu tư theo tùy chọn như sau:

  • Đóng góp vào Quỹ phát triển quốc gia (NDF): Đối với gia đình từ 1 đến 4 người, ngưỡng tối thiểu sẽ là 230.000 USD
  • Đối với gia đình có 5 người trở lên, ngưỡng tối thiểu sẽ là 245.000 USD
  • Đóng góp vào Quỹ Đại học Tây Ấn (UWI) – Ngưỡng tối thiểu sẽ là 300.000 USD
  • Bất động sản – ngưỡng tối thiểu sẽ là 325.000 USD
  • Ngưỡng đầu tư kinh doanh vẫn không thay đổi (1,5 triệu USD cho người nộp đơn duy nhất và 400.000 USD từ tổng số 5 triệu USD trong một liên doanh).

(Cre: IMI Daily)