Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tất Cả Các Chương Trình Đầu Tư Nhập Tịch Caribbean Công Bố Mức Đầu Tư Mới

Nhận tin tức mới
Tất Cả Các Chương Trình Đầu Tư Nhập Tịch Caribbean Công Bố Mức Đầu Tư Mới
30/06/2024

Năm quốc gia khu vực Caribbean có chương trình đầu tư nhập tịch bao gồm Saint Lucia, Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada và Saint Kitts & Nevis đã thông báo mức đầu tư mới theo quy định của Biên bản ghi nhớ đã ký vào tháng 6/2024.

Thông báo thay đổi mức đầu tư của một số quốc gia như sau:

Grenada: áp dụng từ ngày 01/07/2024

Tùy chọn đóng góp Quỹ chuyển đổi quốc gia (NTF)

 • Gia đình có tối đa 4 người: 235.000 USD
 • Người phụ thuộc bổ sung: 25.000 USD cho trẻ em cũng như cha mẹ hoặc ông bà trên 55 tuổi
 • Cha mẹ hoặc ông bà phụ thuộc dưới 55 tuổi: 50.000 USD
 • Anh chị em ruột phụ thuộc: 75.000 USD

Tùy chọn Dự án đầu tư bất động sản được chấp thuận theo Mục 11 cho gia đình có tối đa 4 người là 270.000 USD

Ngoài ra có khoản đóng góp cho chính phủ:

 • Gia đình có tối đa 4 người: 50.000 USD
 • Người phụ thuộc bổ sung: 25.000 USD cho trẻ em cũng như cha mẹ hoặc ông bà trên 55 tuổi
 • Cha mẹ hoặc ông bà phụ thuộc dưới 55 tuổi: 50.000 USD
 • Anh chị em ruột phụ thuộc: 75.000 USD
Mức đầu tư mới của 5 quốc gia khu vực Caribbean

Antigua & Barbuda: gia hạn thêm 30 ngày, áp dụng từ 01/08/2024

 • Đóng góp vào Quỹ phát triển quốc gia (NDF): Đối với gia đình từ 1 đến 4 người, ngưỡng tối thiểu sẽ là 230.000 USD
 • Đối với gia đình có 5 người trở lên, ngưỡng tối thiểu sẽ là 245.000 USD
 • Đóng góp vào Quỹ Đại học Tây Ấn (UWI) – Ngưỡng tối thiểu sẽ là 300.000 USD
 • Bất động sản – ngưỡng tối thiểu sẽ là 325.000 USD
 • Ngưỡng đầu tư kinh doanh vẫn không thay đổi (1,5 triệu USD cho người nộp đơn duy nhất và 400.000 USD từ tổng số 5 triệu USD trong một liên doanh).

(Cre: IMI Daily)