Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương trình đầu tư EB 5 được gia hạn đến 19/01/2018

Nhận tin tức mới
Chương trình đầu tư EB 5 được gia hạn đến 19/01/2018
26/12/2017

Chính quyền và Quốc hội Mỹ đã thông qua việc gia hạn tạm thời luật chi tiêu của chính phủ đến ngày 19/01/2018.

Theo đó Chương trình đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm Vùng, luật về nhập cư, chăm sóc y tế và an ninh quốc gia  sẽ được gia hạn đến ngày 19/01/2018.
gia hạn eb5 đầu tư định cư mỹ
Trước sức ép của Chính phủ và Hạ viện Mỹ, đây có thể là lần gia hạn cuối để các chính sách cải cách quan trọng phải được áp dụng vào 19/01/2018.
Như vậy, các nhà đầu tư EB-5 sẽ còn 4 tuần để có cơ hội lấy Thẻ xanh Mỹ với mức đầu tư 500,000 USD.