Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Tiến Trình Xây Dựng Dự Án EB5 Hệ Thống Xa Lộ Turnpike

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Tiến Trình Xây Dựng Dự Án EB5 Hệ Thống Xa Lộ Turnpike
09/06/2015

Theo Báo cáo Tác động Kinh tế mới nhất từ Tiến sĩ Michael Evans (một nhà kinh tế nổi tiếng về uy tín tại Mỹ chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo kinh tế phân tích về việc làm được tạo ra của mỗi dự án với phương pháp Cục di trú phê chuẩn) ngày 14 tháng 5 năm 2015, dự án đã tạo ra 1,525 việc làm toàn thời gian trong thời gian từ Quý 1/2012 đến Quý 1/2015.

Phân tích dựa trên số liệu chi phí thực tế mà dự án đã sử dụng trong tiến trình xây dựng, trong đó 58,261 triệu USD đã đưa vào tiến trình xây dựng, 38,476 triệu USD đưa vào chi phí kiến trúc thiết kế kỹ thuật; 4,531 triệu USD chi cho máy móc thiết bị và 3 triệu USD cho chi phí tiện ích, tương đương số việc làm tạo ra tương ứng là 932 việc làm trong lĩnh vực xây dựng, 541 việc làm trong thiết kế kỹ thuật, 32 việc làm thuộc máy móc thiết bị và 19 việc làm thuộc tiện ích. Tổng số việc làm tính đến 14 tháng 5 là 1,525 việc làm.

Dự án hiện đã đạt 240 nhà đầu tư tham gia, với hơn 150 suất vốn đầu tư đã chuyển vào tài khoản tín thác

Tiến trình xây dựng dự án được cập nhật thường xuyên tại trang web chính thức của đơn vị chủ quản dự án – Ủy ban quản lý xa lộ Turnpike – là đơn vị trực thuộc chính phủ bang Pennsylvania (The Pennsylvania Turnpike Commission -PTC)

Cập nhật bảng chi phí sử dụng trong tiến trình xây dựng dự án:

Cập nhật tiến trình xây dựng dự án hệ thống xa lộ Turnpike