Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập nhật tháng 11-2017 Dự án Đường Cao Tốc PTC II: Highway Capital

Nhận tin tức mới
Cập nhật tháng 11-2017 Dự án Đường Cao Tốc PTC II: Highway Capital
21/11/2017

Dự án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway Capital

Dự án Chính phủ Tiểu Bang Pennsylvania & Đường Cao Tốc Thu Phí Lớn Thứ 2 tại Mỹ
Cập nhật tháng 11-2017 Dự án Đường Cao Tốc PTC II: Highway Capital
Ngày 11 tháng 10, 2017, PTC đã phát hành $498.955 triệu đô la trái phiếu cao cấp, nhưng nhận được nhu cầu mua trái phiếu lên tới 4.018 tỷ đô la. Ban đầu, PTC chỉ dự kiến bán $379.94 triệu đô la trái phiếu, nhưng do lượng nhu cầu quá lớn từ nhà đầu tư, PTC đã tăng mức phát hành lên $498.955 triệu đô la. Trái phiếu phát hành đã được thị trường đón nhận tốt và có những giao dịch tích cực.

Nhà đầu tư định cư có thể theo dõi việc phát hành trái phiếu và các hoạt động thương mại theo đường link dưới đây:
https://emma.msrb.org/SecurityView/SecurityDetails.aspx?cusip=A64B5767C9E39A46894ACE63595BA44AC

Tính đến tháng 9, 2017, PTC đã chi tiêu 448.4 triệu USD vào việc xây dựng. Điều này có nghĩa là 5,922 việc làm vĩnh viễn đã được tạo ra, đáp ứng đủ số việc làm yêu cầu tối thiểu I-829 của 592 nhà đầu tư đầu tiên.

DVRC rất tự hào thông báo nhà đầu tư đầu tiêncủa dự án Cơ Sở Hạ Tầng  Đường Cao Tốc PTC đã  đã nhận được phê duyệt đơn I -526 chỉ trong trong vòng 5.3 tháng.

Chỉ tính tính tính riêng năm 2017,  các dự án của DVRC đã có hơn 264 chấp thuận cho đơn I-526 với thời gia n phê  duyệt trung bình là 8.97 tháng, trong đó nhanh nhất là 3.63  tháng, minh chứng cho việc USCIS tạo điều kiện đặc biệt cho các dự án cơ  sở hạ tầng của chính phủ.
Cập nhật tháng 11-2017 Dự án Đường Cao Tốc PTC II: Highway Capital
Cập nhật tháng 11-2017 Dự án Đường Cao Tốc PTC II: Highway Capital