Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Phê Duyệt Hồ Sơ I-526 Của Dự Án EB5 Xây Dựng Xa Lộ Turnpike I-95

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Phê Duyệt Hồ Sơ I-526 Của Dự Án EB5 Xây Dựng Xa Lộ Turnpike I-95
22/06/2017
Tính đến tháng 6/2017, dự án EB5 xây dựng xa lộ Turnpike I-95 nhận được 377 phê duyệt của đơn I-526 trên tổng số 400 hồ sơ  định cư EB5 đã nộp.
Cho đến cuối tháng 3 năm 2017, đã có 310 triệu đô la được chi cho dự án chiếm 75% tổng chi phí của dự án.
Điều này có nghĩa là theo nghiên cứu tác động kinh tế của chúng tôi đã tạo ra 4000 việc làm vĩnh viễn, có nghĩa là 100% số việc làm cần thiết cho 400 nhà đầu tư đã được đáp ứng. Dự án xây dựng đúng tiến độ và sẽ hoàn thành vào tháng 11 năm 2018.
(Theo tin từ DVRC)