Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Đường Cao Tốc

Tin nổi bật

News
21/07/2015
Xem thêm

Danh sách tin

  • Tất Cả

  • Sự kiện

  • Tin tức

24/01/2018
Trung Tâm Khu Vực Delaware Valley Cảm Ơn Kornova Việt Nam Hoàn Tất Thu Hút Đầu Tư Dự Án EB5 Hệ Thống Cao Tốc Liên Bang I-95

Trung tâm khu vực Delaware Valley (DVRC) chúc mừng Kornova Việt Nam trong việc hỗ trợ hoàn tất thu hút đủ 200 triệu USD vốn đầu tư cho khoản vay dự án EB5 đường Xa Lộ I-95. Trung tâm khu vực Delaware Valley gởi lời cảm ơn và chúc mừng đến Kornova Việt Nam. Sự […]

21/11/2017
Dự Án Đường Cao Tốc PTC II – Highway Capital – Cập Nhật Tháng 11/2017

Dự án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway Capital là dự án Chính quyền Bang Pennsylvania & Đường Cao Tốc Thu Phí Lớn Thứ 2 tại Mỹ. Ngày 11 tháng 10 năm 2017, PTC đã phát hành 498,955 triệu đô la Mỹ trái phiếu cao cấp, nhưng nhận được nhu cầu mua trái […]

28/09/2017
Cập nhật Dự án EB5 PTC II: Highway Capital Tháng 9/2017

Dự án nhận được đăng ký đầu tư từ hơn 100 nhà đầu tư và khoảng 60 nhà đầu tư đã hoàn tất chuyển vốn đầu tư.  Gần 40 bộ đơn đầu tư định cư I-526 đã nộp vào cục di trú Mỹ (USCIS). Dự án nhận được phê duyệt cho bộ đơn I-526 đầu […]

31/08/2017
Dự Án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway Capital Đón Nhận 80 Nhà Đầu Tư Đầu Tiên

Tính đến tháng 9/2017, Dự án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway Capital đã đón nhận 80 nhà đầu tư hoàn tất đăng ký đầu tư, hơn 50 nhà đầu tư hoàn tất chuyển vốn và hơn 30 nhà đầu tư hoàn tất bộ hồ sơ đầu tư định cư I-526. Dự án […]

30/08/2017
Dự Án EB5 Turnpike Nhận Hơn 385 Phê Duyệt Đơn I-526

Tính đến tháng 9/2017, dự án Turnpike nhận hơn 385 bộ đơn I-526 được phê duyệt, dự án SEPTA nhận hơn 77 bộ đơn I-526 được phê duyệt. Các dự án của trung tâm liên tục nhận phê duyệt I-526 mỗi ngày. Cả hai dự án phát triển đúng tiến độ. Dự án Turnpike tính đến […]

22/06/2017
Điểm Mạnh Của Dự Án EB5 Đường Cao tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway Capital

Dự án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway Capital đã chi 351,5 triệu đô la vào tháng 3 năm 2017 và đã tạo ra 4.654 việc làm- bảo đảm Thẻ Xanh cho hơn 465 nhà đầu tư. Hơn 60 nhà đầu tư đăng ký và hơn 40 hoàn tất đầu tư. Dự án […]

21/11/2017
Dự Án Đường Cao Tốc PTC II – Highway Capital – Cập Nhật Tháng 11/2017

Dự án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway Capital là dự án Chính quyền Bang Pennsylvania & Đường Cao Tốc Thu Phí Lớn Thứ 2 tại Mỹ. Ngày 11 tháng 10 năm 2017, PTC đã phát hành 498,955 triệu đô la Mỹ trái phiếu cao cấp, nhưng nhận được nhu cầu mua trái […]

28/09/2017
Cập nhật Dự án EB5 PTC II: Highway Capital Tháng 9/2017

Dự án nhận được đăng ký đầu tư từ hơn 100 nhà đầu tư và khoảng 60 nhà đầu tư đã hoàn tất chuyển vốn đầu tư.  Gần 40 bộ đơn đầu tư định cư I-526 đã nộp vào cục di trú Mỹ (USCIS). Dự án nhận được phê duyệt cho bộ đơn I-526 đầu […]

31/08/2017
Dự Án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway Capital Đón Nhận 80 Nhà Đầu Tư Đầu Tiên

Tính đến tháng 9/2017, Dự án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway Capital đã đón nhận 80 nhà đầu tư hoàn tất đăng ký đầu tư, hơn 50 nhà đầu tư hoàn tất chuyển vốn và hơn 30 nhà đầu tư hoàn tất bộ hồ sơ đầu tư định cư I-526. Dự án […]

30/08/2017
Dự Án EB5 Turnpike Nhận Hơn 385 Phê Duyệt Đơn I-526

Tính đến tháng 9/2017, dự án Turnpike nhận hơn 385 bộ đơn I-526 được phê duyệt, dự án SEPTA nhận hơn 77 bộ đơn I-526 được phê duyệt. Các dự án của trung tâm liên tục nhận phê duyệt I-526 mỗi ngày. Cả hai dự án phát triển đúng tiến độ. Dự án Turnpike tính đến […]

22/06/2017
Điểm Mạnh Của Dự Án EB5 Đường Cao tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway Capital

Dự án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway Capital đã chi 351,5 triệu đô la vào tháng 3 năm 2017 và đã tạo ra 4.654 việc làm- bảo đảm Thẻ Xanh cho hơn 465 nhà đầu tư. Hơn 60 nhà đầu tư đăng ký và hơn 40 hoàn tất đầu tư. Dự án […]

22/06/2017
Cập Nhật Phê Duyệt Hồ Sơ I-526 Của Dự Án EB5 Xây Dựng Xa Lộ Turnpike I-95

Tính đến tháng 6/2017, dự án EB5 xây dựng xa lộ Turnpike I-95 nhận được 377 phê duyệt của đơn I-526 trên tổng số 400 hồ sơ  định cư EB5 đã nộp. Cho đến cuối tháng 3 năm 2017, đã có 310 triệu đô la được chi cho dự án chiếm 75% tổng chi phí của dự […]

24/01/2018
Trung Tâm Khu Vực Delaware Valley Cảm Ơn Kornova Việt Nam Hoàn Tất Thu Hút Đầu Tư Dự Án EB5 Hệ Thống Cao Tốc Liên Bang I-95

Trung tâm khu vực Delaware Valley (DVRC) chúc mừng Kornova Việt Nam trong việc hỗ trợ hoàn tất thu hút đủ 200 triệu USD vốn đầu tư cho khoản vay dự án EB5 đường Xa Lộ I-95. Trung tâm khu vực Delaware Valley gởi lời cảm ơn và chúc mừng đến Kornova Việt Nam. Sự […]

01/10/2014
Trung Tâm Khu Vực DVRC Đánh Giá Cao Kinh Nghiệm & Uy Tín Kornova Trong Phát Triển Dự Án Hệ Thống Cao Tốc Liên Bang Pennsylvania

Trung Tâm khu vực Delaware Valley rất hân hạnh được làm việc với các nhà đầu tư từ Việt Nam. Trung tâm tin rằng các dự án đầu tư hạng A vào cơ sở hạ tầng của Trung Tâm là một trong những dự án có chất lượng hàng đầu trên thị trường EB5 hiện […]