Liên hệ

Cập nhật tháng 9-2017 Dự án PTC II: Highway Capital

Nhận tin tức mới
Cập nhật tháng 9-2017 Dự án  PTC II: Highway Capital
28/09/2017

Dự án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway Capital

Dự án nhận được đăng ký đầu tư từ hơn 100 nhà đầu tư và khoảng 60 nhà đầu tư đã hoàn tất chuyển vốn đầu tư.  Gần 40 bộ đơn đầu tư định cư I-526 đã nộp vào cục di trú.  Dự án nhận được phê duyệt cho bộ đơn I-526 đầu tiên với thời gian thụ lý kỷ lục là 5.3 tháng; nhà đầu tư đầu tiên của dự án nộp bộ đơn I-526 vào tháng 5. 2017.
Tính đến cuối tháng 8 năm 2017, PTC đã chi trả $435.5M cho các công trình xây dựng. Con số này tương đương với 5,752 việc làm ổn định cần thiết để đáp ứng yêu cầu tạo việc làm trong quá trình nộp đơn I-829 của 575 nhà đầu tư đầu tiên.