Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập nhật Dự án EB5 PTC II: Highway Capital Tháng 9/2017

Nhận tin tức mới
Cập nhật Dự án EB5  PTC II: Highway Capital Tháng 9/2017
28/09/2017

Dự án nhận được đăng ký đầu tư từ hơn 100 nhà đầu tư và khoảng 60 nhà đầu tư đã hoàn tất chuyển vốn đầu tư.  Gần 40 bộ đơn đầu tư định cư I-526 đã nộp vào cục di trú Mỹ (USCIS).

Dự án nhận được phê duyệt cho bộ đơn I-526 đầu tiên với thời gian thụ lý kỷ lục là 5.3 tháng; nhà đầu tư đầu tiên của dự án nộp bộ đơn I-526 vào tháng 5/2017.

Tính đến cuối tháng 8 năm 2017, Dự án Đường Cao tốc PENNSYLVANIA – PTC II: Highway Capital đã chi trả 435.5 triệu USD cho các công trình xây dựng.

Con số này tương đương với 5,752 việc làm ổn định cần thiết để đáp ứng yêu cầu tạo việc làm trong quá trình nộp đơn I-829 của 575 nhà đầu tư đầu tiên.