Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thành Phố Tái Tập Trung Đầu Tư Cho Tổ Chức “Doanh Nghiệp Fredericton”

Nhận tin tức mới
Thành Phố Tái Tập Trung Đầu Tư Cho Tổ Chức “Doanh Nghiệp Fredericton”
28/02/2013
Ngày 25 tháng 2 năm 2013, Hội đồng thành phố Fredericton đã thông qua phân bổ 179,293 đô Canada (CAD) từ ngân sách năm 2013 của thành phố cho tổ chức “Doanh nghiệp Fredericton”, đây là tín hiệu cho thấy thành phố tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế khu vực.
Thành phố Fredericton và Doanh nghiệp Fredericton đã xây dựng một mối quan hệ mới, hướng đến tái tập trung phát triển Doanh Nghiệp Fredericton, định hướng tương lai cho khu vực Fredericton.

Mùa thu năm ngoái, trong tình hình kinh tế thay đổi tại địa phương, khu vực và quốc gia – Thị trưởng Fredericton, ông Brad Woodside – xác định một cơ hội. Đã đến lúc chúng ta cùng nhau kiểm soát tương lai kinh tế của chúng ta, hãy định hướng lại la bàn của chúng ta”.

Ban chỉ đạo của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp địa phương đã được hình thành, và hơn 250 các bên liên quan, bao gồm các đại diện từ các tổ chức kinh doanh, khu vực tư nhân, các tổ chức giáo dục, và các cấp chính quyền, triệu tập để giúp hình thành một chiến lược phát triển và mô hình kinh tế mới cho cộng đồng, được gọi là chương trình tầm nhìn năm 2020.

Khi tiến trình Tầm nhìn 2020 diễn ra, rõ ràng rằng có một nhu cầu cho sự ổn định trong cộng đồng và cung cấp một mô hình khu vực kinh tế tập trung vào các dịch vụ kinh doanh cốt lõi là cần thiết.

“Chúng tôi nhìn nhận lịch sử, những khoảng trống và các thiện chí hiện có” – ông Allison McCarthy, Chủ tịch của Doanh nghiệp Fredericton cho biết – “Với những nỗ lực của Hội đồng thành phố, nhân viên thành phố và các thành viên Hội đồng quản trị và nhân viên của Doanh nghiệp Fredericton, chúng tôi đã hướng đến thách thức để tìm một giải pháp”.

Kết quả là một tổ chức Doanh nghiệp Fredericton gọn gàng hơn, sẽ tập trung vào việc phối hợp và thực hiện cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân và các mối liên kết chặt chẽ với nhu cầu địa phương của Fredericton và Oromocto. Doanh nghiệp Fredericton cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong phát triển chương trình ​​Tầm nhìn 2020, các chi tiết dự kiến ​​sẽ được công bố vào khoảng giữa đến cuối tháng Ba.

Andrew Steeves, đồng chủ tịch chương trình Tầm nhìn 2020 và nguyên Giám đốc Phòng Thương mại Fredericton, cho biết: “Chúng tôi tin rằng một cơ quan được hồi sinh là những gì cần thiết để giữ cho khu vực thủ đô phát triển. Với cương vị cựu Giám đốc Phòng Thương mại, và là đồng chủ tịch của chương trình Tầm nhìn 2020, tôi ủng hộ các nỗ lực thu hút nhiều bên liên quan và chủ doanh nghiệp tham gia trong quá trình này”.

Với kinh phí được dành cho một mô hình tái tập trung phát triển kinh tế khu vực, những nỗ lực bây giờ có thể được đặt vào việc tận dụng tài sản kinh tế của khu vực. Tương lai của Công viên Tri thức được bảo toàn. Con đường phía trước sẽ dựa vào sức mạnh của cộng đồng và khu vực tư nhân để giúp khu vực Fredericton trở thành trung tâm của doanh nghiệp, sánh tạo và thương mại của tỉnh bang New Brunswick.
(Cre: Doanh nghiệp Fredericton)