Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hơn 300.000 Người Đã Trở Thành Công Dân Năm 2023, Nhập Cư Canada 2024 Sẽ Như Thế Nào?

Nhận tin tức mới
Hơn 300.000 Người Đã Trở Thành Công Dân Năm 2023, Nhập Cư Canada 2024 Sẽ Như Thế Nào?
16/01/2024

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã công bố dữ liệu về số người được nhập tịch trong năm 2023 và các kế hoạch nhập cư trong năm 2024.

Hơn 354.000 người đã trở thành công dân Canada trong hơn 3.000 buổi lễ nhập tịch trên khắp đất nước. Mặc dù số liệu năm 2023 giảm nhẹ so với mức hơn 375.000 người năm 2022, nhưng xu hướng chung vẫn là gia tăng so với giai đoạn 2019 – 2021.

Để tiếp nối đà tăng trưởng và đạt mục tiêu đón 485.000 thường trú nhân mới, IRCC đã bắt đầu thực hiện nhiều thay đổi sẽ ảnh hưởng đến tất cả những người nhập cư vào năm 2024.

Cập nhật Hệ thống Express Entry

IRCC sẽ duy trì cách thức rút thăm theo danh mục, tuy nhiên sẽ có sự đánh giá lại các ngành nghề trọng tâm theo nhu cầu của thị trường lao động.

Express Entry 2024 tiếp tục duy trì cách thức rút thăm theo danh mục ngành nghề

Hướng dẫn về Chương trình Đề cử cấp Tỉnh bang (PNP) mới

Kế hoạch của IRCC dành cho PNP là sẽ đưa chương trình trở thành con đường nhập cư lớn nhất (theo mục tiêu nhập cư) của đất nước vào năm 2024. Các tỉnh bang đã được cung cấp một bộ nguyên tắc hướng dẫn mới cho PNP, từ đó họ có thể lập kế hoạch tốt hơn cho chiến lược nhập cư của tỉnh bang mình. Từ đó người nhập cư cũng có mục tiêu rõ ràng hơn trong việc lựa chọn tỉnh bang phù hợp.

Chương trình PNP sẽ trở thành động lực chính cho kế hoạch nhập cư năm 2024

Tăng tuyển sinh ứng viên Chương trình Bảo lãnh Ông bà, Cha mẹ (PGP)

IRCC sẽ tăng mức chỉ tiêu tuyển sinh chương trình PGP từ 28.500 người (2023) lên 32.000 người (2024) bằng cách cải thiện “quản lý tiếp nhận và sự liên kết giữa đầu vào và đầu ra của ứng dụng”

Những cải tiến đối với Chương trình Sinh viên Quốc tế của Canada

IRCC đã đưa ra hệ thống xác minh Thư Chấp nhận (LOA) để nâng cao tính minh bạch của chương trình Sinh viên quốc tế và bảo vệ các du học sinh quốc tế sắp đến Canada. Bộ cũng sẽ đánh giá chương trình Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) để đưa ra những cải cách hiệu chỉnh PGWP tốt hơn theo mục tiêu nhập cư và thị trường lao động.

IRCC đưa ra nhiều chính sách thay đổi đối với sinh viên quốc tế trong năm 2024

Cải thiện trải nghiệm và cuộc sống người nhập cư

IRCC đã cam kết thực hiện một số thay đổi nhằm cải thiện trải nghiệm và cuộc sống của những người mới đến Canada.

  • Tăng cường sử dụng AI và công nghệ để cải thiện tiêu chuẩn dịch vụ nhập cư.
  • Tăng cường hợp tác với chủ lao động và các tổ chức hỗ trợ nhập cư, đồng thời giải quyết gian lận, và bảo vệ sinh viên/ người lao động nhập cư.
  • Đơn giản hóa các ứng dụng để trở nên thân thiện hơn với người dùng.
  • Hiện đại hóa nền tảng kỹ thuật số của Canada
Hộ chiếu mới của Canada tích hợp các tính năng kỹ thuật số

Giới thiệu ban cố vấn IRCC mới

IRCC sẽ phát triển một ban cố vấn mới gồm những người có kinh nghiệm “thực tế” để phù hợp với cách thức tiếp cận lấy con người làm trung tâm để:

  • Tập trung xử lý các vấn đề liên quan đến chính sách nhập cư và cung cấp dịch vụ.
  • Nâng cao “tiếng nói” của người nhập cư trong đề xuất quy trình ảnh hưởng trực tiếp đến họ.
Ban cố vấn IRCC sẽ chính là người nhập cư – những người đã có kinh nghiệm thực tế phù hợp với cách thức tiếp cận lấy con người làm trung tâm

Giới thiệu Giám đốc Nhân tài Quốc tế

Giám đốc Nhân tài Quốc tế (CITO) sẽ cải thiện sự liên kết giữa hệ thống nhập cư của đất nước với thị trường lao động quốc gia và các chiến lược ngành. Trách nhiệm này đòi hỏi cá nhân đó có khả năng ảnh hưởng đến một lượng lớn thay đổi trong hoạt động nhập cư hàng năm của Canada.

(Cre: CIC News)

KORNOVA IMMIGRATION CONSULTANTS – Tiên phong và dẫn đầu ngành tư vấn di trú Việt Nam, tự hào hỗ trợ hơn 2,500 gia đình Việt Nam định cư thành công Mỹ, Canada và EU.

Liên hệ đăng ký tư vấn định cư Canada cùng đội ngũ chuyên gia di trú hàng đầu Kornova

 Tel: (028) 3829 0430 / Email: vietnam@kornova.com