Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Bộ Di Trú Canada Phân Bổ Chỉ Tiêu Giấy Phép Học Tập Cho Các Tỉnh Bang

Nhận tin tức mới
Bộ Di Trú Canada Phân Bổ Chỉ Tiêu Giấy Phép Học Tập Cho Các Tỉnh Bang
25/04/2024

Bộ Di trú Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã thông báo về hạn ngạch giấy phép học tập (study permit) cho các tỉnh bang trong năm 2024. Trước đó vào tháng 1, IRCC đã công bố việc giới hạn số lượng đơn xin study permit dựa trên số lượng dân số ở mỗi tỉnh bang trong năm 2024.

Nguyên tấc phân bổ số lượng giấy phép học tập 

Dựa trên dân số của mỗi tỉnh bang, IRCC sẽ phân bổ số lượng giấy phép học tập phù hợp với quy mô dân số. Bộ Di trú sẽ điều chỉnh chỉ tiêu giấy phép học tập thấp hơn những năm trước để giảm bớt các tác động tiêu cực (nếu có) cụ thể là:

  • Tỉnh bang có chỉ tiêu tiếp nhận nhiều sinh viên quốc tế vào năm 2024 hơn so với năm 2023 có mức phân bổ giới hạn ở mức 10% dân số.
  • Tỉnh bang có tỷ lệ tán thành chính sách này dưới 60% sẽ được phân bổ thêm các chỉ tiêu tiếp nhận sinh viên quốc tế.
Lượng giấy phép học tập cấp cho sinh viên quốc tế sẽ bị giới hạn trong năm 2024

Phân bổ chính thức chỉ tiêu giấy phép học tập cho các tỉnh bang tại Canada

  • Ontario là tỉnh bang đông dân nhất Canada vì thế tỉnh nhận được nhiều chỉ tiêu nhất với 235.000 giấy phép cho sinh viên quốc tế tại 530 cơ sở giáo dục được chỉ định (96% trong số này là trường công lập).
  • Quebec nhận được chỉ tiêu cao thứ hai với 117.917 giấy phép sau khi điều chỉnh dân số.
  • British Columbia trước đó đã công bố phân bổ 83.000 giấy phép du học vào tháng 3 với sự phân bổ gần như đồng đều giữa các tổ chức giáo dục công và tư.

IRCC sẽ giới hạn số lượng đơn xin giấy phép học tập

Bộ trưởng nhập cư Canada cho biết IRCC không có thẩm quyền giới hạn số lượng giấy phép học tập được phê duyệt, nhưng sẽ giới hạn số lượng đơn xin giấy phép học tập để đảm bảo đúng chỉ tiêu phân bổ. Vì thế dựa trên tỷ lệ phê duyệt đơn xin giấy phép học tập của Canada là 60%, IRCC ước tính lượng giấy phép du học sẽ được cấp trong năm nay là 606.000 đơn đăng ký.

(Cre: CIC News)

KORNOVA IMMIGRATION CONSULTANTS 

“Không bao giờ quá muộn để dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình”

Liên hệ đăng ký tư vấn định cư Canada cùng đội ngũ chuyên gia di trú hàng đầu Kornova

 Tel: (028) 3829 0430 / Email: vietnam@kornova.com